företagsfinansiering
8/1/2020

Svårt men inte omöjligt att säkra företagsfinansiering

De flesta nystartade företag behöver flera årav tillväxt innan de börjar bli lönsamma. Detta är någonting du som företagarebehöver vara förberedd på. Redan i ett tidigt skede, innan du börjar säljaföretagets produkter eller tjänster, behöver du kapital för att kunna startaföretaget. Och även om ditt företag inte skulle vara en nykomling på marknadenkommer pengar krävas för att skala upp verksamheten.

Den stora frågan är dock vart man somföretagare ska vända sig för att säkra denna finansiering? Här kan tjänster somjämför företagslån, såsom Lånen.se, vara till hjälp. Samtidigt finns detinte bara olika aktörer som tillhandahåller finansiering för företag, det finnsäven flera olika varianter att välja mellan. Nedan går vi igenom några av devanligaste.

Flera dörrar som döljer olika möjligheter

Företagare upplever ofta att det kan varasvårt att säkra finansiering, men det är dock långt ifrån omöjligt. Faktum äratt du som entreprenör har flera olika alternativ att välja mellan, ellerdörrhandtag att känna på om du så vill. Vissa av dessa har en högre ekonomiskrisk än andra och det är därför viktigt att känna till skillnaderna mellandessa former av företagsfinansiering.

Företagslån

Ett vanligt sätt att finansiera ett företag ärdet traditionella företagslånet. En bank eller ett kreditinstitut kan erbjudadig pengar i utbyte mot en låneränta som du betalar tillsammans medamorteringen av lånet under en förutbestämt tidsperiod.

När du ansöker om ett banklån finns det flerakrav som du och ditt företag behöver uppfylla. Det är troligt att mertraditionella banker kommer vilja granska din affärsplan och även dinpersonliga kreditvärdighet, om inte ditt företag redan har varit verksamt inågra år och hunnit generera en ekonomisk historik. Dessa dokument kommerbanken att använda för att försöka avgöra hur riskfyllt det vore att låna utpengar till ditt företag samt för individuell räntesättning.

Fakturabelåning

Factoring, fakturabelåning eller fakturaköp –kärt barn har många namn. Alla dessa begrepp syftar dock på en form avfinansiering som går ut på att du får pengar för dina fakturor. Genom attbelåna dina fakturor kan du nämligen be en kreditgivare att betala dig pengar iutbyte mot en eller flera av dina kundfakturor.

Denna typ av finansiering ger dig pengar iprincip direkt istället för att du behöver vänta på att kunden betalarfakturan. I utbyte mot finansieringen tar kreditgivaren ut en avgift.

Kapital från riskkapitalister

En annan form av finansiering för företag äratt man låter riskkapitalister gå in med kapital och investera i företaget.Denna typ av investerare kan potentiellt sett bidra med mer än bara kapitalet –de sitter ofta även inne på kunskap och ett nätverk av betydelsefulla kontakter.Å andra sidan kräver de inte sällan att få erhålla en betydande del avföretaget i utbyte mot sin investering och eventuell hjälp.

 

Är du själv i behov av finansiering, antingenför att starta ett företag eller för att skala upp dess verksamhet? Skickai sådana fall in din ansökan till oss på KOMPAR idag!