företagsfinansiering
8/1/2020

Typer av företagsfinansiering

Vad är det bästa lånet för ditt företag? Varje verksamhet är unik, men olika organisationer kan ändå ha samma behov. Och behoven tenderar att vara baserade på pengar. Det är välkänt att ett av de mest effektiva sätten att få finansiering för småföretag är att ta ett lån. Men det finns många möjligheter att välja det bästa alternativet för din nuvarande situation eller behov. Idag ska vi ta en närmare titt på typer av företagslån och andra finansieringsalternativ för små och medelstora företag. Låt oss sätta igång.

Typer av företagsfinansiering

Terminslån / företagslån

Terminlån är den mest populära typen av lån som finns på marknaden och är vad som brukar kallas ett vanligt företagslån. Det är inte svårt att gissa att en person som ansöker om ett företagslån måste göra en återbetalning i framtiden. Du lånar pengar vid ett tillfälle och återbetalningen sprids sedan över ett till fem år. Hur återbetalningen sker kan skilja sig åt, men brukar att vara i form av en annuitet (dvs. att man betalar samma belopp varje månad) eller genom rak amortering (dvs. en sjunkande betalning per månad). Beloppet man kan söka är varierande och kan uppgå till 5 000 000 kr.


Fördelar:

 1. Passar många typer av företag
 2. Återbetalningarna är förutsägbara
 3. Användningsområdet är mycket brett
 4. Enkelt och snabbt att söka om
 5. Relativt lätt att förstå

Nackdelar:

 1. Vissa av dem har en avgift om man löser lånet tidigt

Checkkredit / kreditlina

En checkkredit (även kallad en kreditlina) är ett annat alternativ för finansiering av företag. Däremot erbjuds den inte lika ofta som företagslån. Checkkrediten fungerar ungefär som ett kreditkort, men kan även vara möjligt att få tillgång till för företagare med lägre kreditbetyg. Bolag som ansöker om en kredit blir initialt godkänt för ett maximalt belopp, vilket kan spenderas fritt och så länge återbetalningen sker i tid. Genomsnittlig årlig ränta ligger på 7% till 25%. Återbetalningstiden brukar vara mellan 6 månader och 1 år, men kan variera beroende på typ av verksamhet, intäkter eller kreditbetyg.


Fördelar:

 1. Flexibel finansiering
 2. Lätt och snabbt att ansöka om
 3. Låg årlig ränta
 4. Höga belopp, däremot mindre än företagslån

Nackdelar:

 1. Kan behöva tillhandahålla säkerheter
 2. Ovanligt att den erbjuds av långivare

Verktygsfinansiering

Om ditt företag behöver specialutrustning eller verktyg för att öka era intäkter, bli mer effektiva eller öka er kapacitet, så är det även möjligt att ta ett affärslån för att kunna köpa in utrustningen. Genomsnittlig årsränta ligger mellan 8% och 30%. Utrustningen/verktygen som köpts in kan användas fritt under återbetalningsperioden. Löptiden för lånet brukar vara lika lång som utrustningens livslängd (vanligtvis 5 år).Fördelar: 

 1. Equipment serves as collateral for the loan
 2. Funding takes days to come through

Nackdelar:

 1. Equipment become less valuable during its usage


Leasing

Leasing är ett annat populärt finansieringssätt bland små och medelstora företag. För många småföretag innebär leasing ett kostnadseffektivt alternativ till att köpa verktyg eller fordon. Det är idag möjligt för mindre bolag att hyra nästan alla typer av fasta tillgångar. Leasing är mycket lik affärslån men det innebär att ditt företag inte äger tillgången (ex. bilen) som ni leasar. Du lånar alltså inte pengar för att köpa något, utan du lånar en tillgång vilken du behöver betala för.


Fördelar:

 1. Leasingbetalningar kan dras av som en kostnad i er bokföring
 2. Leasingföretag kan ibland erbjuda underhåll och service för tillgången
 3. Leasingföretag erbjuder vanligtvis villkor som passar dina behov


Nackdelar:

 1. Leasingutrustning är nästan alltid dyrare på lång sikt
 2. Du behöver startkapital (delvis initial betalning krävs)

Fakturabelåning

Detta liknar fakturaköp, men i stället för att sälja dina obetalda fakturor till ett factoringföretag använder du fakturorna som säkerhet för att få ett kontanttillskott. Fakturabelåning är generellt tillgängligt för företag som gör en hel del business-to-business (B2B) fakturering. Det är en lösning för kortsiktiga kassaflödesproblem och används ofta som ett sätt för företagen att förenkla deras kassaflödesomvandling.


Fördelar:

 1. Omedelbart kassaflöde
 2. Löpande kassaflöde
 3. Ökad chans att få godkänt

Nackdelar:

 1. Brist på kontroll
 2. Beroende på kunder

Som du kan se finns det många möjligheter att få tillgång till finansiering för företag. Företagslån är uppbyggda på ett sådant sätt att de tillfredställer behovet om finansiering väldigt effektivt. Men man ska alltid utvärdera vad ens företag har för målsättning och vilken finansiering som lämpar sig bäst utifrån denna. Om du redan har gjort det är du välkommen att hitta det bästa företagslånet på vår hemsida. Läs mer!