Guider för företag

företagsfinansiering

Anpassad finansiering till företag

företags finansiering

Den snabba ansökningsprocessen för företagslån

finansiering till företag

Artiklar och tips om finansiering

finansiering av företag

Gratis ekonomisk rådgivare för ditt företag

Google reviews
Registrerade hos
google reviewsFinansInspektionen

Fyll i din ansökan nu

kompar företagslån

Bäst villkor med flera erbjudanden

sök företagslån

Snabb ansökan - lån inom 24 h

företagskrediter

Kostnadsfri rådgivning

Guider och tips för företag och företagare

Guider med tips för både stora och små företag, egenföretagare och entreprenörer. Här kommer du kunna hitta mallar för avtal och kontrakt.

Guider för företag
Avtal för egenföretagare - introduktion

Denna introduktion kommer att förklara varför kontrakt är viktiga, vilka typer av kontrakt du kan ha som egenföretagare. Vi kommer även gå igenom vilken information som är värd att ha med när man tecknar ett avtal.

Guider för företag
Muntliga och skriftliga avtal bland företag

Ibland krävs det att avtal är skriftliga och ibland räcker det med ett muntligt. Har man tidigare kontakter som man är van vid att göra transaktioner med så behövs oftast endast muntligt då man vet hur avtalen fungerar.

Guider för företag
När har ett avtal ingåtts?

I många fall är det enkelt att fastställa när man ingått ett avtal. Det kan vara när du och den andra parten har skrivit på ett samarbetsavtal eller köpekontrakt. Avtalet börjar sedan gälla enligt det som står i kontraktet. När det kommer till anbudsförfarande så kan det bli lite knepigare att veta när ett avtal ingåtts då sådant kan fara fram och tillbaka mellan anbudsgivaren och köparen. Vi ska därför gå igenom och reda ut hur avtalsslutande faktiskt ser ut för att underlätta för dina framtida affärer.

Guider för företag
Vem kan ingå ett avtal på ett företag

Alla vuxna personer kan ingå och bli bundna till ett avtal som de ingått. Det finns dock vissa undantag, till exempel kan minderåriga och folk med psykiska handikapp inte ingå bindande avtal.

Guider för företag
Kompanjonavtal för delägare

Aktiebolag är den mest populära företagsformen, men många glömmer att aktiebolagens regler inte räcker till för att lösa situationer som kan uppstå i ett aktiebolag. Vi rekommenderar därför att när du startar eller driver ett aktiebolag, ingå något som kallas för kompanjonavtal med övriga delägare som bestämmer. Se vad som är viktigt att ta hänsyn till när du skapar ett kompanjonavtal.

Guider för företag
Anställningsavtal

Om du behöver extra resurser till ditt företag så kan du, som företagare, anlita någon som är godkänd för F-skatt eller korttidsanställa en person för en begränsad tid. Att anställa någon för en begränsad tid betyder att du har ett visst ansvar då du blir arbetsgivare. Om du anlitar en kollega som är godkänd för F-skatt så underlättar det väldigt mycket. För då är det inte du som behöver göra skatteavdragen eller betala sociala avgifter, utan det är din kollega i form av sin F-skatt. Du betalar heller inte en lön, utan ett arvode till henne eller honom.

Guider för företag
Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal är användbart när ditt företag köper in tjänster från en uppdragstagare som har ett F-skatt godkännande. I ett uppdragsavtal, även kallat konsultavtal, bör det vara tydligt vad för uppdrag det är och vilka villkor som gäller. Ett sådant avtal kan komma att bli aktuellt för dig och den andra parten, om du behöver extra resurser till ditt företag eller själv blir anlitad. Det finns inget krav på att avtalet bör vara skriftligt, men det är bra att ha det på sådant sätt för bevis.

Guider för företag
Lokalhyresavtal

De allra flesta företag hyr någon gång lokaler för att kunna utföra sina tjänster. I det här avsnittet i vår Guide om Avtal tittar vi närmare på de formella bitarna i hyresavtalet, dess innehåll och de olika villkoren för dess giltighet. Tanken är att hjälpa dig att få bättre förståelse och eventuellt ifrågasätta väsentliga delar av avtalet när du ingår ett sådant som egenföretagare.

Guider för företag
Offert - att tänka på för företag

En offert även kallat anbud är med andra ord ett erbjudande som säljer till exempel en vara eller tjänst. Ett skriftligt eller muntligt affärserbjudande om att ingå avtal, i de flesta fall lämnas en offert till en intresserad potentiell köpare till exempel en företagare

Guider för företag
Samarbetsavtal

Vi fortsätter med vår serie av artiklar laddade med nyttiga tips och kunskaper gällande olika former av avtal för er som driver eget. I det här inlägget kommer vi gå igenom vad ett samarbetsavtal för företag är och vad det bör innehålla för att vara säkert och effektivt för alla involverade parter. Ett samarbetsavtal kan ha en mängd olika utseenden men det finns en del viktiga aspekter som bör finnas med i alla samarbetsavtal.

138an Group AB ©2022