Finansiering av foretag

företagsfinansiering

Anpassad finansiering till företag

företags finansiering

Den snabba ansökningsprocessen för företagslån

finansiering till företag

Artiklar och tips om finansiering

finansiering av företag

Gratis ekonomisk rådgivare för ditt företag

Google reviews
Registrerade hos
google reviewsFinansInspektionen

Fyll i din ansökan nu

Bank id is loading
kompar företagslån

Bäst villkor med flera erbjudanden

sök företagslån

Snabb ansökan - lån inom 24 h

företagskrediter

Kostnadsfri rådgivning

Guider och tips för företag och företagare

Guider med tips för både stora och små företag, egenföretagare och entreprenörer. Här kommer du kunna hitta mallar för avtal och kontrakt.

Guider för företag
Avtal för egenföretagare - introduktion

Denna introduktion kommer att förklara varför kontrakt är viktiga, vilka typer av kontrakt du kan ha som egenföretagare. Vi kommer även gå igenom vilken information som är värd att ha med när man tecknar ett avtal.

Guider för företag
Muntliga och skriftliga avtal bland företag

Läs om när det räcker att ha ett muntligt kontrakt och när du bör börja fundera på skriftliga avtal och vad du bör tänka på när du förbereder ett.

Guider för företag
När har ett avtal ingåtts?

I många fall är det enkelt att fastställa när man ingått ett avtal. Det kan vara när du och den andra parten har skrivit på ett samarbetsavtal eller köpekontrakt. Avtalet börjar sedan gälla enligt det som står i kontraktet. När det kommer till anbudsförfarande så kan det bli lite knepigare att veta när ett avtal ingåtts då sådant kan fara fram och tillbaka mellan anbudsgivaren och köparen. Vi ska därför gå igenom och reda ut hur avtalsslutande faktiskt ser ut för att underlätta för dina framtida affärer.

Guider för företag
Vem kan ingå ett avtal på ett företag

Alla vuxna personer kan ingå och bli bundna till ett avtal som de ingått. Det finns dock vissa undantag, till exempel kan minderåriga och folk med psykiska handikapp inte ingå bindande avtal.

Guider för företag
Kompanjonavtal för delägare

Aktiebolag är den mest populära företagsformen, men många glömmer att aktiebolagens regler inte räcker till för att lösa situationer som kan uppstå i ett aktiebolag. Vi rekommenderar därför att när du startar eller driver ett aktiebolag, ingå något som kallas för kompanjonavtal med övriga delägare som bestämmer. Se vad som är viktigt att ta hänsyn till när du skapar ett kompanjonavtal.

Guider för företag
Anställningsavtal

Lär dig om de olika anställningsavtalen och deras detaljer, samt vilka konsekvenser det har för dina kostnader och ansvar som arbetsgivare.

Guider för företag
Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal är användbart när ditt företag köper in tjänster från en uppdragstagare som har ett F-skatt godkännande. I ett uppdragsavtal, även kallat konsultavtal, bör det vara tydligt vad för uppdrag det är och vilka villkor som gäller.

138an Group AB ©2021