Kreditupplysning - Vem gör det, varför och hur?

Kreditupplysning - Vem gör det, varför och hur?

Hur fungerar en kreditupplysning och hur länge ligger den kvar? Vi reder ut frågor om hur kreditupplysningar fungerar vid lån, vem som gör det och hur man kan använda det i sitt eget företag.

 • Agnes Sitarz
 • 5
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  August 31, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Vilka är det som ger ut kreditupplysningar?
 • check
  Kreditupplysning - när och varför?
 • check
  Kreditupplysning och mitt företag

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

När man söker företagslån är det vanligt att långivare tar ut en kreditupplysning om bolaget och eventuellt även om ägarna. Generellt är det inget att oroa sig för då det är en standard i branschen. Däremot är det vanligt att många frågor dyker upp kring ämnet, varför vi besvarar några av dessa nedan.

Vilka företag är det som ger ut kreditupplysningar?

UC - Upplysningscentralen (https://www.uc.se/): En av de äldre och mer väletablerade aktörerna på marknaden. Används av de flesta långivarna vid ansökningar om olika typer av privatlån (kreditkort, bolån, osv.) och borgenåtagande men även bland flera när det gäller företagslån. Äger även allabolag.se.

Creditsafe (https://www.creditsafe.com/se/sv.html) - Mindre aktör i Sverige men en större på den internationella marknaden då de även jobbar mot USA, Storbritanien, Tyskland, Japan, med flera. Erbjuder precis som UC kreditupplysningar på både företag och privatpersoner. Skiljer sig åt på så sätt att det inte syns om ett företag gjort en upplysning på en person eller ett annat företag.

Bisnode (https://www.bisnode.se/) - Är den absolut största aktören bland bolagen som sysslar med kreditupplysningar. Stora både på den svenska och internationella marknaden. Jobbar precis som de andra aktörerna med upplysningar om företag och privatpersoner.

När görs en kreditupplysning och varför?

Kreditupplysningar kan göras av många olika skäl men sker i normalfallet i två situationer: 1) när nya kundrelationer inleds och 2) när finansiering ges ut.

Bland många bolag är det vanligt att man gör en kreditupplysning av en kund innan man inleder en affärsrelation. Anledningen till detta är helt enkelt att man vill undvika kunder där risken är hög att de inte kommer att kunna betala för tjänsten. Vanligtvis så sker det när betalningen för en vara eller en tjänst sker efter att den har levererats (till exempel när man använder sig av faktura-betalning).

Den andra situationen handlar om när finansiering ges ut till privatpersoner och företag. Vid företagslån ligger fokuset självklart på kreditupplysningen om bolaget i fråga. Om långivaren ställer krav om personlig borgen tas ofta även en kreditupplysning på borgensmannen, då denne är betalningsskyldig i en situation då firman inte kan betala tillbaka skulden till långivaren.

Från vilka källor kommer datan i en kreditupplysning?

Bolagen som erbjuder kreditupplysningar har en affärsmodell som bygger på att samla in data från många olika källor och paketera denna i en sammanfattande rapport som även kan komma att innehålla en analys och en uppskattning av risk. De flesta källorna som används är offentliga, men en del bygger även på att företag samarbetar och delar med sig av data.

Nedanstående är ett axplock av de källor bolagen får sina uppgifter ifrån och specifikt vilken data de får tillgång till.

Bolagsverket
Data om aktiebolag: Styrelse, VD, Revisorer, Händelseuppgifter, Årsredovisningar
Data om handels- och kommanditbolag: firma, address, nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma
Data om juridisk person/enskild firma: namn och adresser
Generell data om bolag: Företagsinteckningar, Näringsförbud Tingsrätten

Kronofogden
Anmärkningar: restförda skatter och avgifter
Anmärkningar; betalningsförelägganden
Anmärkningar; utmätningsförsök/återtaget gods
Skuldsaldo
Skuldsanering
Konkurser och konkursförvaltare
Företagsrekonstruktion och rekonstruktör

Skatteverket
Namn och adress på fysiska personer
Civilstånd
Taxerad inkomst
Taxerad inkomst, omräkningar
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift)
Äktenskapsförord
Reg. för moms
Reg. för F-skatt
Reg. för arbetsgivaravgift

Nätverk av banker & finansbolag
Beviljade lån/ krediter
Missbrukade bankkonton
Misskötta krediter och hypotekslån
Missbrukade kontokortskrediter

Egen data och data från kunder
Riskklass
Riskprognos
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser
Besläktade företag
Sökt/prövad kredit

(Källor: UC.se, Creditsafe.se, Bisnode.se)

Hur påverkar kreditupplysning mitt företag?

Generellt så påverkar en kreditupplysning inte kreditratingen av ett bolag eller en privatperson. Däremot så är UC transparenta med att en upplysning har gjorts på personen eller bolaget ifråga. Det är alltså upp till läsaren av rapporten att göra en bedömning ifall det är något negativt eller inte att ett företag har sökt krediter. Generellt så är det inte något negativt, då det har blivit vanligt bland privatpersoner och företag att höra efter med flera långivare samtidigt för att hitta bäst villkor.

Creditsafe och Bisnode skiljer sig på så sätt att de inte inkluderar data om tillfällen då kreditupplysningar har gjorts om en specifik person eller företag. Med andra ord så syns det inte för långivare om andra långivare har gjort en upplysning.

Hur kan jag använda mig av kreditupplysningar i min egen verksamhet?

Generellt så finns det två sätt att använda sig av kreditupplysningar; i sina kundrelationer samt i sina leverantörsrelationer.

Som ovan nämnt är det vanligt att företag tar en kreditupplysning på en kund innan de inleder en affärsrelation. Här är det även vanligt att kreditupplysningen ligger till grund för om en fakturabetalning kan accepteras, eller om kunden behöver betala hela eller delar av beloppet i förväg. Då kreditupplysningar är kostsamma rekommenderar vi att ni endast använder dem för nya och stora kunder. För redan existerande kunder är ens egen erfarenhet av kundens betalningsbeteende den bästa uppskattningen för framtida betalningsbeteende.

Ett annat alternativ är att även använda sig av kreditupplysningar i relationer med leverantörer. Här kan man proaktivt presentera en rapport för en ny leverantör för att denna ska acceptera större ordrar mot fakturabetalning.

Hur länge ligger betalningsanmärkningar kvar?

Hur länge en anmärkning ligger kvar beror lite på företaget och vilken typ av anmärkning det gäller. Nedanstående är tumregeln för respektive bolag. För att få exakta uppgifter om specifika händelser så uppmanar vi er att läsa på bolagens hemsidor alternativt ta kontakt med dem.

UC: För privatpersoner och enskilda firmor ligger en anmärkning kvar i tre år från att händelsen inträffade. För juridiska personer, det vill säga aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, så ligger en anmärkning kvar i fem år. 

Credit safe: För privatpersoner och enskilda firmor så ligger data om en betalningsanmärkning kvar i tre år och tas bort tre år efter den dag då anmärkningen uppkom. Bland aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag så ligger datan kvar i fem år.

Kan vem som helst ta ut en kreditupplysning?

Här skiljer det sig åt beroende på vem kreditupplysningen handlar om.

För att beställa en kreditupplysning på ett aktiebolag, näringsidkare eller näringsanknuten person (t.ex. ledamot i ett aktiebolag) så krävs det inte ett legitimt behov enligt Kreditupplysningslagen.

För att beställa en kreditupplysning om privatpersoner och enskilda firmor så krävs ett så kallat legitimt behov enligt 9§ i Kreditupplysningslagen. Ett legitimt behov betyder att den som beställer upplysningen antingen ska ha gett ut en kredit (t.ex. ett privatlån, bolån, eller liknande) eller vara på väg att göra så. Ett annat legitimt behov är en affärsförbindelse; det vill säga att du är på väg att köpa en vara eller tjänst på faktura eller avbetalning.

Hur kan jag ändra datan i en kreditupplysning om den är felaktig?

Generellt så måste man ta kontakt med respektive källa för att rätta felaktiga uppgifter, snarare än att göra det via bolaget som har gett ut kreditupplysningen. Här kan man alltså använda sig av ovanstående uppgifter om datakällorna (under rubriken Från vilka källor kommer datan i en kreditupplysning?) för att ta reda på vart man bör höra av sig.

När vi hjälper våra kunder med att få tillgång till finansiering för sina bolag så besvarar vi även alla frågor som kan komma upp om ämnen som kreditupplysningar. För oss är det viktigt att egenföretagare har en full förståelse innan de fattar beslut om hur de vill gå vidare.

Kompar och kreditupplysningar

Om du bestämmer dig för att söka om ett företagslån via KOMPAR så sparar du inte bara tid, utan även onödiga kreditupplysningar. En ansökan hos KOMPAR innebär bara en UC då alla 20 banker och långivare får dela på en och samma rapport. Detta innebär att ditt företags kreditbetyg inte påverkas negativt. Skulle du istället söka hos respektive långivare skulle du få en kreditupplysning per långivare, vilket påverkar ditt kreditbetyg negativt.