Lån till handelsbolag

Ett företagslån till ett handelsföretag kan vara från några tusen till flera miljoner dollar. Entreprenörer kan behöva agera snabbt för att hitta rätt finansiering för sitt nystartade eller etablerade handelsföretag om de vill starta ett nytt företag på Stockholms huvudgator.

foretagslan-till-handelsbolag
 • Agnes Sitarz
  Agnes Sitarz
 • 7
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  August 19, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Vad kan handelsbolag använda ett företagslån till?
 • check
  Vilka krav ställs för företagslån för handelsbolag?
 • check
  Vad är ett handelsbolag för något?

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

Letar du efter finansiering för ditt handelsbolag?

De allra flesta bolag behöver förr eller senare extra kapital för att kunna göra vissa investeringar som är nödvändiga för att de ska kunna växa och ta sina verksamheter till nästa nivå. Beroende på bransch och ett bolags unika behov och förutsättningar kan ett företagslån till handelsbolag skifta mellan ett par tusen till flera miljoner kronor. Många företagare väljer den här bolagsformen när de startar ett företag för att se om just deras affärsplan är något som kan fungerar i praktiken. Är man ett etablerat handelsbolag på marknaden så kanske man får en unik tillväxt chans där särskilda investeringar krävs och man måste agera snabb och finna rätt finansering.

Då väljer många att ansöka om ett företagslån för handelsbolag. Eller så kan det också vara så att, handelsbolaget har hamnat i en svår och krävande finansiell situation, där tillfälliga likviditets brister måste täckas snabbt? Till exempel på grund av att en försäljning har gått sämre eller uteblivna betalningar. Här har vi samlat de viktigaste gällande företagslån för handelsbolag.

Företagslån till handelsbolag

Anledningar till att företagare väljer att låna pengar till sitt handelsbolag är väldigt många och beror såklart på bransch typ, företagets individuella behov eller förutsättningar. Det är både nystartade och etablerade handelsbolag som väljer att teckna företagslån och beloppen varierar en hel del.  

Många väljer att redan vid uppstarten av bolaget söka efter företagslån, det kan vara att man snabbt måste hyra en lokal eller till exempel bekosta dyr utrustning eller produkter som ska säljas. Allt beror på vilket skede handelsbolaget befinner sig i och vilka kapitalbehov som finns. Det finns även situationer där handelsbolagen behöver ett företagslån för att inte missa tillväxtmöjligheter. Kanske har bolaget hamnat i en tillfällig ekonomisk svacka till exempel på grund av uteblivna betalningar eller andra faktorer? För att snabbt lösa likviditetsproblem och inte missa affärsmöjligheter kan det vara värt att ta ett företagslån anpassat till handelsbolagets situation.

Vad kan handelsbolag använda ett företagslån till?

Ett företagslån för handelsbolag kan användas till en mängd olika ändamål, som ett nytt aktiebolag behöver man troligen extra finansiering för uppstart. De flesta handelsbolagen behöver finansiering för sin verksamhet alternativt för investeringar. Nedan hittar du några vanliga skäl till varför många bolag söker finansiering. När du fyller i en ansökan om ett företagslån är det alltid en god idé om att vara så specifik som möjligt kring vad pengarna ska användas till.

Vanliga användningsområden inom bolagets verksamhet kan vara:
- Personalkostnader
- För att anställa ny personal
- För att betala leverantörer
- Marknadsföringskostnader
- Inköp av lager
- Oväntade betalningar som skatter
- Renoveringar

Ett annat vanligt skäl är att likviditetsproblem uppstår som ett resultat av att ett handelsbolag behöver betala sina leverantörer/anställda innan de får betalt från sina kunder.

Vanliga investeringar vi kan se hos handelsbolag är:
- Inköp av ny utrustning, fordon, maskiner och verktyg
- Köp av fastigheter
- Köp av andra företag

Vilka krav ställs för företagslån för handelsbolag?

Banker och finansbolag gör en bedömning av handelsbolagets återbetalningsförmåga när en låneansökan lämnas. Det är bra om så mycket information som möjligt tillhandahålls i ansökan, det det hjälper långivaren att göra en bedömning om de kan låna ut pengar eller inte och till vilka villkor.

Generellt är det alltid en fördel om du bifogar ditt handelsbolags senaste resultaträkning och balansräkning när du söker företagslån. Dessa behöver inte vara de slutgiltiga som ska skickas in till skatteverket, utan det räcker med så långt ni har hunnit med att göra bokföringen. Kan du bifoga ett kontoutdrag från handelsbolagets bankkonto från de senaste 6 månaderna är det också fördelaktigt. Med hjälp av dessa dokumenten kan långivarna ge ett mer precist låneerbjudande. I övrigt är det alltid en god idé att vara lite mer utförlig i vad lånet ska användas till än att bara fylla i generell likviditet.

Handelsbolagets betalningsförmåga kan styrkas med till exempel balansräkningar, restultaträkning och kontoutdrag.

Lånebeloppet är realistiskt och rimligt gentemot handelsbolagets storlek. Till exempel hur stor är bolagets omsättning, vilket belopp vill ni låna?

Kreditupplysningar visar inga obetalda skulder eller betalanmärkningar, bolagsmännen och handelsbolaget har en god ekonomisk situation.

Att erbjuda en säkerhet för företagslånet kan givetvis öka chanserna till att lånet beviljas och att lägre ränta erbjuds. Tillgångar som kan pantsättas är till exempel fastigheter och varulager.

Någon som går i borgen för bolaget vid låntagning är en annan form av säkerhet som kan krävas. Detta kan även öka chanserna till att låneansökan beviljas.  Den som tar sie an borgensåtagande kan vara företagets ägare, men det även vara någon helt annan.

Uppfyller den potentiella låntagaren de ovanstående kraven finns det absolut stora möjligheter att företagslån till handelsbolag blir beviljat. Man bör dock komma ihåg att alla långivare har specifika villkor som måste även uppfyllas för att företagslånet ska kunna tecknas. Till exempel kräver en del långivare att handelsbolaget måste ha varit verksamt en viss tidsperiod. Men det finns självklart många långivare som tar hänsyn till nystartade företag och har erbjudanden avsedda för nya företagare.

Personlig borgen - företagslån för handelsbolag

Långivarna undviker att acceptera företagslån där borgensmannen inte har någon insikt i företagets verksamhet, då det kan ifrågasättas ifall att en sådan person verkligen kan garantera ett lån. Personen som borgar för ett lån är ansvarig för att återbetala lånebeloppet och eventuella räntor ifall att bolaget inte kan göra det.

Utöver ovanstående så brukar långivarna vilja se att en borgensman har en tillräckligt god finansiell situation. Mer konkret så innebär de att personen i fråga:
- Inte har någon öppen skuld till kronofogden
- Inte har för många betalningsanmärkningar registrerade
- Har en tillräckligt hög privat inkomst
- Inte har för mycket blancolån
- Inte är yngre än 18 eller äldre än 70
- Är folkbokförd i Sverige, dvs. bor i Sverige

Företagslån till handelsbolag -  ränta och kostnader

Det är alltid värt att i lugn och ro jämföra erbjudanden från olika långivare eftersom deras krav och villkor kan variera en hel del. Det finns en del faktorer som har en inverkan på lånets kostnad, den väsentligaste är räntesatsen som ni erbjuds. Med andra ord, blir företagslånet för handelsbolag dyrare när bolaget erbjuds en högre ränta. Sedan ska lånet amorteras som även är en kostnad som bolaget måste ha i åtanke.

När man söker företagslån via kompar så sätts räntan individuellt för varje företag. Långivarna gör en bedömning av företagets återbetalningsförmåga och ger ett erbjudande utifrån denna bedömning. Lånen som erbjuds kan skilja sig i sin struktur, det vill säga vilken typ av kostnad de medför och hur amorteringen fungerar. Av detta skälet använder vi oss av en jämförbar ränta, så att det blir enklare för dig att se vilket företagslån som passar ditt handelsbolag bäst. För den intresserade så finns det i huvudsak tre olika typer av företagslån som erbjuds: företagslån med rak amortering och en fast avgift per månad istället för en ränta. Dessa lånen har samma månadsbetalning varje månad. Den andra typen är företagslån med rak amortering och ränta.

Här skiljer sig månadsbetalningen åt varje månad då räntekostnaden är beroende av det återstående lånebeloppet. Till slut finns det lån med ränta och en amortering som varierar varje månad, initialt amorteras ett lågt belopp och sedan ett högre för varje månad. Denna typ av lån har däremot samma månadsbetalning varje månad. Som du säkert lägger märke till blir det lätt förvirrande. Det är därför vi har gjort det enkelt på vår plattform med en jämförbar ränta, så att du lätt kan välja det lån som passar ditt handelsbolag bäst.  

Långivarens potentiell risk i samband med lånet är även något som har ett inflytande på räntesatsen. I de fall då ett bolag kan presentera ett stabilt kassaflöde eller till exempel erbjuda säkerheter blir risken mindre vilket leder till mindre ränta. En räntesats kan till exempel vara högre när det är ett nytt eller litet handelsbolags som ansöker om företagslån. Andra kostnader förutom ränta som bolaget bör tänka på är uppläggningsavgifter. Ett annat alternativ är ett företagslån som erbjuder en fast månadsavgift istället för procentuell ränta.

Att låna pengar som nystartat handelsbolag

Många tror att det inte är möjligt att låna pengar som ett nystartat handelsbolag. Detta är däremot fel då flera av de långivarna vi samarbetar med lånar ut pengar till nystartade handelsbolag. När ett nystartat handelsbolag söker företagslån så bedömer långivarna ett bolags framtidsutsikter (hur kommer försäljningen att utvecklas och hur ser möjlig återbetalningsförmåga ut) samt eventuella borgensmäns finansiella situation. I de flesta fallen går det att få ett företagslån, om än till ett lite mindre belopp, vilket gör det möjligt att ta sitt företag till nästa nivå.

Mer information om handelsbolag

Vad är ett handelsbolag för något?

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera stycken bolagsmän, med andra ord delägare. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag. Handelsbolaget är en juridisk person. Det är bolagsmännen som avgör vilka eller vem som har rätt att företräda handelsbolaget och ingå avtal i dess namn. Bolagsmännen i ett HD är alltid solidariskt och personligt ansvariga mot utomstående vilket inte kan avtalas bort under några omständigheter. Bolagsmännen ansvarar med sina egna privata ekonomier för bolagets avtal och skulder. Det solidariska ansvaret i samband med ett handelsbolag innebär att alla bolagsmän kan personligen tvingas att betala för bolagets skulder.

De bolagsmän som har betalat kan sedan kräva resterande bolagsmän på deras andel i skulden. Ett handelsbolag kan ha anställd personal, men man bör ha det personliga ansvaret i åtanke. Ett HD behöver i de allra flesta fall inte en revisor men är så klart bokföringsskyldiga. När man vill starta ett HD ska man i första hand skicka in en anmälan om att registrera bolaget. Handelsbolaget får via registreringen sitt namn och organisationsnummer. Ett handels-/kommanditbolags namn är skyddat i det län där det är registrerat.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en viss typ av handelsbolag där särskilda bolagsmäns ansvar är begränsat till den del som de har satsat i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare, de har vanligen ingen rätt att bestämma hur bolaget ska styras. I kommanditbolaget ska det dock finnas minst en delägare med obegränsat ansvar, en så kallad komplementär.

Hur finansierar man ett handelsbolag?

När man har startat sitt handelsbolag, brukar nästa steg vara att man vill sätta igång med sin verksamhet. Oftast behövs det kapital för att komma igång eller för att göra nödvändiga investeringar. Det är vanligt att företagare har sparade medel som de planerar att investera. Men ibland kan sparade medel inte räcka till, eller så kan oväntade utgifter uppstå. I sådana fall börjar många bolag att söka efter extern finansiering online i form företagslån för handelsbolag. Vi rekommenderar alltid att jämföra sina finanseringsmöjligheter.

Hur kan vi hjälpa dig?