Lån till aktiebolag

Företagslån är den vanligaste formen av lån som används när ett företag behöver extra pengar. Långivarna bedömer företagets återbetalningsförmåga när de ansöker om lånet. Vissa banker och finansbolag kan också kräva att en viss summa pengar ska investeras innan lånet kan beviljas. Känner du till all

Företagslån till aktiebolag
 • Agnes Sitarz
  Agnes Sitarz
 • 7
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  August 19, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Vad kan aktiebolag använda ett företagslån till?
 • check
  Vilka krav ställs för företagslån för aktiebolag?
 • check
  Företagslån med säkerhet för aktiebolag

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

Letar du efter finansiering till ditt aktiebolag?

Många företagare väljer bolagsformen aktiebolag, och vid behov av extra kapital söker de efter just företagslån för aktiebolag. Anledningar är många och varierande. Det kan vara för att bolaget behöver växa och utvecklas och då måste ha kapital för att kunna gå vidare med sina framtidsplaner. Det kan även finnas akuta behov att täcka likviditets brister som kan uppstå på grund av oväntade händelser, då kan företagslån för aktiebolag vara en lämplig lösning. Ett aktiebolag som tecknar ett företagslån.

Företagslån till aktiebolag - användningen av lånet

Ett aktiebolag kan finansieras genom lånade medel. Lånet kan komma från ägarna, andra privatpersoner, eller genom ett företagslån från en bank eller ett finansbolag. Företagslån är den vanligaste låneformen som används när ett bolag behöver lite extra pengar för att finansiera sin verksamhet och investeringar. När du fyller i en ansökan är det alltid fördelaktigt att beskriva vad företagslånet ska användas till lite mer i detalj, då detta hjälper långivarna att göra en bedömning om de kan låna ut och hur mycket.

Vad kan aktiebolag använda ett företagslån till?

Ett företagslån för aktiebolag kan användas till en mängd olika ändamål, som ett nytt aktiebolag behöver man troligen extra finansiering för uppstart. Ibland kan det även vara så att bolaget får tillfälliga likviditets trubbel och behöver ett företagslån för att komma på fötter igen. Många bolag använder företagslån för att investera i tillgångar till exempel kostsamma maskiner.

I den löpande verksamheten används lånet generellt för:
- Lönekostnader
- Rekryteringskostnader
- Att betala leverantörer
- Marknadsföring
- Inköp av lager
- Oväntade utgifter som skatter eller momsbetalningar
- Renoveringar


Behovet kan även uppstå som ett resultat av att ens leverantörer behöver betalas innan ens klienter har betalat en, antingen som ett resultat av företagets betalningsvillkor, affärsmodell eller på grund av försenade betalningar.

Den andra gruppen är investeringar som ett aktiebolag kan behöva göra och är följande:
- Inköp av nya maskiner/verktyg/utrustning
- Investering i en fastighet
- Köp av ett annat företag

Vilka krav ställs för företagslån för aktiebolag?

Långivare gör en bedömning av aktiebolagets ifråga återbetalningsförmåga vid en låneansökan. För att långivaren ska kunna bedöma vilken säkerhet som krävs för lånet bör så mycket information uppges av låntagaren som möjligt. Komplettera gärna din ansökan med företagets senaste balansräkning och resultaträkning (behöver ej vara ert bokslut, utan räcker med att vara så långt ni har hunnit med att göra bokföringen).

Ett annat alternativ är att komplettera med ett kontoutdrag från er bank från de senaste halvåret. Dessa dokumenten ökar sannolikheten till att ni får ett bra låneerbjudande från bankerna och långivarna. Om du har några problem med att ladda upp dokument eller några frågor är det bara att höra av dig till av våra rådgivare så hjälper de till. Generellt så behöver man inte skicka in en affärsplan eller budget när man söker lån via KOMPAR. Vill du däremot skriva en affärsplan för din egen skull så hittar du mer information kring hur du gör de här: Hur skriver man en affärsplan?.

En del banker och finansbolag kan också begära att det omsätts ett specifikt belopp för att de ska kunna bevilja lån. Även en pantsättning som säkerhet kan krävas, till exempel tillgångar som utrustning eller fastigheter. Men det finns givetvis långivare som inte begär någon säkerhet i samband med företagslån till aktiebolag. Dock kan det vara svårare att få större lånebelopp beviljade och räntan är vanligtvis högre för att täcka upp för risken som tas av långivaren. Nedan är ett par exempel på sådant som även kan bedömas vid en ansökan om företagslån för aktiebolag:Företagets ägare –  han eller hennes privatekonomi, tidigare erfarenheter.

Har bolaget en revisor som sköter deras bokföring.

Kan aktiebolaget erbjuda någon form av säkerhet för företagslånet.

Företagslån med säkerhet för aktiebolag

Ofta så efterfrågar våra långivare, det vill säga banker och långivare någon typ av säkerhet för företagslån för att säkerställa att de kan få tillbaka ett visst värde ifall att det blir problem med återbetalningen. Den vanligaste säkerheten som efterfrågas idag är en personlig borgen, vilken oftast ges av ägare, VD eller styrelseledamöter för bolaget. Ibland kan andra säkerheter efterfrågas, som till exempel:
- Personlig borgen och en företagsinteckning
- Begränsad personlig borgen
- Personlig borgen och pant i fastighet

Personlig borgen - företagslån för aktiebolag

Någon som går i borgen för bolaget vid låntagning är en annan form av säkerhet som banker och långivare kan begära. Den som tar sie an ett borgensåtagande kan vara företagets ägare, men det även vara någon annan med en koppling till bolaget, till exempel en familjemedlem. Borgensmannen förbinder sig att att vara fullständigt återbetalningsskyldig om aktiebolaget av någon anledning inte skulle klara av att betala tillbaka lånet. Det kan också finnas krav hos vissa långivare att fler än en person går i borgen vid större lånebelopp. För närvarande är det vanligaste att det krävs en person som går i borgen för lånet. Men vem är det egentligen som brukar borga för ett lån?

Borgensmannen behöver vara en person med en god förståelse av företaget och dess affär. Detta är ett krav då det annars kan tolkas som att borgensmannen inte kan ta ett ansvar för själva borgensåtagandet. För ett aktiebolag är en person med god förståelse generellt en av nedanstående:
- Styrelseledamot
- Ägare
- VD

I många fall är ägare, styrelsemedlem och VD en och samma person, vilket är helt okej för långivarna. Utöver att ha god insikt i företagets ekonomi så bör en borgensman uppfylla följande:
- Inte ha en öppen skuld hos kronofogden
- Inte ha för många betalningsanmärkningar
- Ha en registrerad inkomst hos skatteverket
- Inte har för mycket skulder som blancolån
- inte var yngre än 18 eller äldre än 70
- Ha en registrerad bostad i Sverige

Din ansökan skickas till de banker och långivare vi jobbar med. Inom 48 timmar har du fått svar från alla långivarna. Tack vare Kompar så kan du jämföra låneerbjudandena och välja det som har bäst villkor. Våra rådgivare hjälper dig att välja rätt företagslån för ditt företag.

Företagslån till aktiebolag och ränta

Anpassat för företagare

Räntan på ett företagslån varierar från företag till företag baserat på bolagets bedömda återbetalningsförmåga och vilken långivare det är som erbjuder lånet. Generellt kan man säga att ju sämre återbetalningsförmåga ett bolags bedöms att ha, desto högre blir räntan på lånet. Kan man erbjuda säkerheter för lånet som ett borgensåtagande eller någon annan typ av säkerhet finns det möjligheter att få en lägre ränta.

På vår plattform så erbjuder de olika långivarna en ränta som sätts individuellt för respektive bolag. Ett bolag kan med andra ord få en bättre ränta än ett annat. Räntan som sätts är fast under lånets löptid (det vill säga att den varierar inte över tid likt bolån med rörlig ränta). För att förenkla saker och ting har vi tagit fram en jämförbar ränta vilken visas upp när man gör en jämförelse av företagslån. Anledningen till detta är att långivarna erbjuder olika typer av lån med olika kostnadsstrukturer och olika amorteringstakter.

Det finns långivare som erbjuder lån med en rak amortering och en fast avgift per månad - månadsbetalningen blir alltså samma varje månad. Det finns andra långivare som erbjuder företagslån med en rak amortering och en räntekostnad som beräknas på det utestående lånebeloppet (likt ett bolån så sjunker räntekostnaden varje månad i takt med att man amorterar på lånet). Slutligen finns det långivare som erbjuder företagslån med samma månadsbetalning varje månad, men där amorteringen initialt är väldigt låg och sedan ökar över tid. Som ni förstår blir det lätt krångligt, varför vi har tagit fram den jämförbara räntan som gör det hela enklare.

Fast eller bunden ränta

En bunden ränta innebär att räntesatsen är bestämt till en viss nivå under lånets löptid. Själva räntesatsen kommer med andra ord inte att variera över tid. Däremot kan räntekostnaden komma att sklija sig åt från månad till månad, då denna beräknas på det återstående lånebeloppet (det vill säga hur mycket ditt bolag är skyldigt till långivaren).

Rörlig ränta

Räntan skiftar i samband med marknadsräntan. Det innebär att det finns en risk att din ränta kan stiga eller bli lägre. Detta är framförallt vanligt bland bolån eller på företagslån som ges ut via Almi. Däremot är det inte lika vanligt bland långivare och banker som riktar in sig på företagslån till små och mellanstora företag.

Företagslån utan ränta

Det finns ingen ränta som måste betalas. Dock är företagslånet ej kostnadsfritt, i detta fall tar långivaren betalt genom en avgift. För att jämföra kostnader för företagslån utan ränta och företagslån med ränta är det värt att kolla på den jämförbara räntan när man gör en ansökan hos Kompar.

Att låna pengar som nystartat aktiebolag

Många tror att det inte är möjligt att låna pengar som ett nystartat aktiebolag. Detta är däremot fel då flera av de långivarna vi samarbetar med lånar ut pengar till nystartade aktiebolag. När ett nystartat aktiebolag söker företagslån så bedömer långivarna ett bolags framtidsutsikter (hur kommer försäljningen att utvecklas och hur ser möjlig återbetalningsförmåga ut) samt eventuella borgensmäns finansiella situation. I de flesta fallen går det att få ett företagslån, om än till ett lite mindre belopp, vilket gör det möjligt att ta sitt företag till nästa nivå.

Mer information om aktiebolag

Vad är ett aktiebolag för något?

Ett aktiebolag är en företagsform som är en egen juridisk person. Det innebär att bolaget kan teckna avtal, anställa personer och äga olika tillgångar.

Generellt så gäller det att personer som äger aktier i ett aktiebolag inte kan förlora mer än det de har betalat för sina aktier. Aktiebolaget är med andra ord ansvarigt för alla sina legala skyldigheter och finansiella skulder. Däremot har styrelsen betalningsansvar (för skatter som betalats in för sent t.ex.), skadeståndsansvar (om den skadat bolaget av oaktsamhet t.ex.) och straffansvar (om aktiebok ej förts t.ex.) i vissa situationer.

Hur finansierar man ett aktiebolag?

När man skapar ett aktiebolag så krävs det ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Aktiekapitalet kan antingen vara i form av pengar som du sätter in privat, alternativt av tillgångar som till exempel en dyr kaffemaskin om du ska driva ett kafé. Startkapital som består av tillgångar kallas apportegendom och du kan läsa mer om den hos Bolagsverket. Efter att aktiebolaget väl är skapat kan det behövas lite extra pengar utöver det initiala aktiekapitalet. Det finns generellt tre tillvägagångssätt att finansiera företaget när det behövs lite extra pengar:

A. Vinst: genom att sälja varor/tjänster och göra vinst på försäljningen kan du generera tillräckligt med pengar för att finansiera ditt företag. Detta är generellt lättare sagt än gjort och är målsättningen för alla som startar ett företag.

B. Aktieägartillskott: ägarna till aktiebolaget kan investera mer pengar i det genom att bolaget emitterar nya aktier som ägarna (antingen befintliga alternativt nya) köper från det. Företaget får på så sätt in pengar för att finansiera sin verksamhet.

Hur kan vi hjälpa dig?