Jämför företagslån - tips och tricks

Ju större lån ditt företag ansöker om, desto längre tid tar det för en långivare att besluta om lånet. Andra aspekter att ta hänsyn till är hur komplicerad ansökan är och hur snabbt lånet betalas ut efter att ett beslut har fattats. Läs vidare för att ta reda på hur du får den finansiering du behöve

Jämför företagslån
 • Agnes Sitarz
  Agnes Sitarz
 • 5
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  August 19, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Vi hjälper dig att jämföra företagslån
 • check
  Tidsaspekter - Hur lång tid tar det?
 • check
  Komplexitet - Hur krånglig är ansökan?

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

Vi hjälper dig att jämföra företagslån

Vad många ofta förbiser är att ansökningsprocessen för företagslån ser olika ut bland olika långivare. Vissa differentierar sig genom en smidig ansökningsprocess som sker online med snabba svar medan andra mer traditionella kreditgivare kan komma att jobba mer offline. Man bör med andra ord även jämföra ansökningsprocessen till företagslån då skillnaden i nedlagd tid kan vara markant och därav även medföra en skillnad i kostnader och likviditet. Andra aspekter att tänka på har att göra med ansökans komplexitet.

Tidsaspekter - Hur lång tid tar det?

De tidaspekter man bör jämföra när man söker efter företagslån har framförallt att göra med tiden det tar tills ett beslut är fattat och tiden det tar tills lånet är utbetalt till ens bolag.

En tumregel är att ju större lån ditt företag söker desto längre tid kommer det ta för långivaren att fatta ett beslut gällande beviljat lån. Detta har att göra med att kreditgivare ofta har standardiserade beslutsmodeller om mindre företagslån medan större lån måste gå igenom en kreditkommité (det vill säga en kommité som internt tar beslut om utbetalda lån till specifika företag). Trots denna tumregel så ser man även stora skillnader mellan olika långivare. Vissa tar ett beslut direkt när din ansökan skickats in medan andra kan komma att ta ett par veckor på sig innan ett slutgiltigt beslut fattats. Här bör man alltså ta hänsyn till när bolaget behöver få tillgång till kapitalet och bland vilka långivare detta är möjligt. Detta beror ju såklart på själva syftet för lånet samt företagets finasiella situation och behov av kapital och hur mycket tid som kan ägnas åt det.

En annan aspekt att ha i åtanke när man söker företagslån är hur snabbt lånet betalas ut efter att ett beslut har fattats. Precis som i beslutsprocessen skiljer det sig åt mellan långivare när de betalar ut lånet. Däremot är skillnaden ofta mindre (1-7 dagar), varför det spelar större roll för bolag som vill förbättra sin likviditet med lånet.

Komplexitet - Hur krånglig är ansökan?

När man söker och jämför företagslån bör man även ta hänsyn till komplexiteten av en ansökan. Detta är framförallt viktigt för små och mellanstora bolag då man ofta har tidsbrist som egenföretagare och helt enkelt inte har råd att ge sig in i en process som gör att man spenderar mindre tid på faktiska affärer.

Man kan jämföra komplexiteten i ansökan om företagslån genom att se till mängden dokument som en långivare kan kräva för att fatta ett beslut. De flesta långivare ber om att få tillgång till bolagets senaste bokslut. Vissa ber om att även få tillgång till en budget för det kommande året och hur denna kommer att påverkas om lånet beviljas. Andra typer av dokument som kan komma att krävas har att göra med orderingången, fakturering och betalningsvanor bland kunder.

En ytterligare aspekt att se till är om långivarna vill träffas under ett möte för att gå igenom låneansökan och vad företaget ska använda lånet till eller om hela processen sker enbart online. Uppenbarligen så kräver ansökningar som görs helt online mindre tid av egenföretagaren vilket är en fördel när man har tidsbrist.

Skillnader i lånets villkor och ränta

Den viktigaste biten att jämföra när man kolla på företagslån är uppenbarligen villkoren. Här skiljer det sig ofta markant mellan olika långivare då det är sättet de differentierar sin produkt gentemot sina konkurrenter. Nedanstående är de vanligaste bitarna man bör ha i åtanke när man jämför erbjudanden om företagslån.

Lånebelopp - Hur mycket kapital får företaget tillgång till?

Beloppet som ens företag kan låna skiljer sig ofta mellan olika långivare. Vissa är villiga att ge ut lån som täcker och överstiger lånebehovet hos firman, medan andra endast vill låna ut till en del av det ansökta beloppet. Uppenbarligen måste man här sätta de erbjudna lånebeloppen i relation till kapitalbehovet hos ens firma. Är det flera tillgångar/projekt som ska finansieras via lånet bör man prioritera dessa internt och se hur de erbjudna lånebeloppen ser ut i relation till denna prioritering.

Kostnader - Vad är räntan och andra kostnader?

Att jämföra kostnaden för ett företagslån kan tyckas vara en självklarhet. Vad många egenföretagare däremot missar är att inkludera alla avgifter i kostnadsjämförelsen. Utöver räntekostnaden bör man alltså även ta hänsyn till eventuella uppläggningsavgifter, faktureringsavgifter, förseningsavgifter och så vidare. Ofta kan man smidigt göra detta genom att kolla på lånets effektiva ränta.

Vill du läsa mer om hur ränta fungerar vid företagslån och företagskredit kan du göra det här

Återbetalning - Hur sker återbetalningen av lånet?

När man jämför återbetalningstid bland företagslån är det framförallt två delar man bör kolla på då dessa kan ha en stor påverkan på ens firmas likviditet och finansieringskostnad.Den första av dessa delar är löptiden och amorteringstakten på lånet. En längre löptid innebär att man får ha lånet under en längre tid och vice versa. Här är det däremot viktigt att ta amorteringstakten i hänsyn då denna ofta skiljer sig åt mellan olika långivare. Vissa ger erbjudanden om att företaget betalar tillbaka hela lånesumman vid slutet av löptiden, medan andra erbjuder en så kallad rak amortering (det vill säga att man återbetalar lånet med lika stora delar varje månad tills det är helt återbetalt). Beroende på hur löptiden och amorteringstakten ser ut så kommer likviditetsbehovet i din firma se olika ut, varför det är en mycket viktig punkt att ha i åtanke. Generellt så kan man säga att en rak amortering är lättare att planera eftersom återbetalningen sker varje månad och påverkan på firmans likviditet sprids ut över tid, medan full återbetalning vid lånets slut kräver att man bygger upp en buffert för återbetalningen. Detta är aspekter som varje företags bör se över och anpassa till de egna förutsättningarna och behoven.

En annan effekt av amorteringstakten kan ses på kostnaden för lånet då räntekostnaden endast beräknas på utestående belopp. Med andra ord blir den absoluta finansieringskostnaden för ett lån med rak amortering lägre än för ett lån med full återbetalning vid lånets slut.

Ytterligare en del man bör ta hänsyn till när man jämför företagslån är möjligheten till tidig återbetalning. Vissa långivare erbjuder möjligheten till att betala tillbaka hela lånet innan löptiden har gått ut utan att det medför några kostnader eller att man behöver betala ränta på den resterande tiden av lånet, medan andra gör det inte.

Säkerhet - Behövs en borgen eller en fast tillgång?

Slutgiltigen bör man även jämföra vilka krav långivare ställer på bolaget när det kommer till säkerhet. Bland mindre lån till bolag som inte ännu är vinstgivande eller som inte omsätter större belopp är det ofta vanligt att en personlig borgen krävs. Här kan även företagsborgen vara ett alternativ (det vill säga att ett annat bolag går i borgen för firman som söker lån). Om lånebeloppet är högre kan det ofta krävas att företaget antingen lämnar en fast tillgång som säkerhet alternativt fakturor som säkerhet.

Anledningen till att man bör jämföra olika erbjudanden utifrån säkerhetskrav är att det finns en risk i att bolaget inte kommer kunna betala tillbaka lånet. Om så sker kommer säkerheten att användas för att långivaren ska få tillbaka sina pengar, vilken i sin tur kan ha en vidare effekt på bolaget.

Uppenbarligen finns det en mängd saker att tänka på när man jämför företagslån. Ovanstående är de viktigaste delarna att ta hänsyn till. Däremot finns det en uppsjö av andra saker att ha i åtanke, vilka ofta beror på ens företags specifika situation och de erbjudanden man får tillgång till.  

Vill du läsa mer om personlig borgen kan du göra det här.

Hur vi jobbar med våra kunder

Vi hjälper våra kunder med att ta in erbjudanden för företagslån från alla våra långivare samtidigt och sammanfattar dessa i en tydlig och klar jämförelse. I beslutsprocessen finns vi där som stöd och svarar på alla frågor och funderingar som kan komma att dyka upp om lånevillkoren och vilket erbjudande som passar bäst för det specifika företaget. Vi har hjälpt en mängd företag i Sverige genom lyckade ansökningar för företagslån och brinner för att hitta bäst lösning för varje bolag.


Hur kan vi hjälpa dig?