Vad är räntan för företagslån?

Företagslån är mycket viktiga för finansieringen av alla företag i Sverige. I de allra flesta fall är räntan den viktigaste faktorn. Men vad är egentligen ränta?

Vad är räntan?
 • Agnes Sitarz
  Agnes Sitarz
 • 5
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  August 19, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Vad är räntan egentligen?
 • check
  Vad påverkar räntenivåerna?
 • check
  Olika typer av räntor 

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

Företagslån är mycket viktiga när det gäller finansiering av alla företag i Sverige. Ett företagslån kan användas på många sätt. Numera finns det många finansiella långivare som har företagslån i sina erbjudanden. Men vad är det som verkligen skiljer dem åt på marknaden? I de allra flesta fallen är räntan den viktigaste faktorn. Men vad är ränta för något egentligen? Vilken faktor har störst betydelse för nivån på räntan när det gäller företagslån? Nedan besvarar vi bland annat dessa frågorna.

Vad är räntan? 

Ränta är något som ju är ytterst viktigt när det kommer till låntaging. Vad innebär ränta egentligen och hur bestäms den av långivarna? I den här artikeln kan du få en inblick gällande räntesättning i samband med olika typer av företagslån.

Ränta kan definieras som en andel av det lånade beloppet, som en slags årlig avgift som betalas av låntagaren till långivaren, som en kostnad för lånet. Den uttrycks oftast som en årlig procentsats (med andra ord, det är räntan för ett år). Naturligtvis används andra typer av räntor (dagliga, månatliga eller kvartalsvisa räntor), men majoriteten av räntor fungerar på en årsbasis. När det gäller företagslån så är till exempel månadsränta vanligt.

På vilket sätt bestäms räntor?

Det är faktiskt en svår fråga. Det finns många olika faktorer som har en inverkan på räntenivån i samband med typiska företagslån. De första är utbud och efterfråga. Låt oss börja med det.

Utbud och efterfrågan på lån 

Räntenivåer bestäms av utbud och efterfrågan på lån på marknaden. Ökning av efterfrågan på lån kommer att höja räntorna, medan minskning av efterfrågan på lån kommer att minska räntorna. Ökning av utbudet på lån kommer att minska räntorna på marknaden, medan en minskning av utbudet kommer att höja räntorna. Det är en mycket typisk ekonomisk mekanism gällande interaktioner mellan utbud och efterfrågan på marknaden och deras inverkan på priset/kostnaden (i detta fall: ränta). 

Vad som är viktigt är att räntorna kan förändras även på kort tid, eftersom de återspeglar den framväxande situationen på marknaden. 

Inflation och ränta 

Den andra faktorn som påverkar räntan är inflation. Om inflationstakten är högre, är räntorna mer benägna att stiga. Ett sådan ekonomisk fenomen sker eftersom långivare kräver högre räntor som en kompensation för minskad köpkraft av pengar i framtiden. Inflationstakten styrs oftast av riskbanken som kan ändra procentsatser (så kallad reporänta) över tid. 

Myndigheter

En annan faktor som påverkar räntenivån på företagslån är regeringens politik. Om regeringens penningpolitik resulterar i högre inflation, måste riksbanken höja procentsatserna, vilket således kommer att orsaka en ökning av räntorna (och därmed kommer kostnaden för lånen att vara högre). 

Den 8 januari år 2020, lämnade Sveriges riksbank reporäntan oförändrad på 0,00 procent. Banken sade också att de planerar att strama åt politiken på sitt möte i december, trots osäkerheten kring utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten och inflationen i omvärlden och i Sverige. Eventuella ändringar som kan göras av Riksbanken kommer sannolikt att utlösa förändringar inom räntesatser.

Typer av lån 

Räntesatsen på företagslån beror också på typ av lån, eftersom olika lån har olika kreditrisker (främst på grund av skillnader i återbetalningstid). Det är just därför som långsiktiga och kortsiktiga lån har olika räntor. Men vad exakt betyder risk och tid i vårt sammanhang?

Risk 

Risk avser sannolikheten för att lånet inte kommer att betalas tillbaka. Om risken att lånet inte kommer att återbetalas är hög, så är även räntan hög. En sådan situation kan mildras genom en säkerhet. Vad innebär en säkerhet? Säkerhet i samband med lån kan delas in i två grupper:

 • Säkerhet som tillhandahålls av en ägare/ en annan person:  (t. ex. en personlig garanti (vanligast för företagslån som erbjuds av olika långivare genom KOMPAR ) eller en fast tillgång (lägenhe /hus, vilket är mindre vanligt). 
 • Säkerhet som tillhandahålls av låntagaren: kan vara en fast tillgång (maskiner, fastigheter) eller en finansiell tillgång (fakturor eller löften om framtida intäkter). De är lite mindre vanliga bland våra långivare men används av några av dem.

Tid

Begreppet tid i vårt sammanhang har en bra sammankoppling med det ovan nämnda begreppet risk. Långsiktiga lån har en större chans att inte betalas tillbaka eftersom det finns fler faktorer som kan påverka företagets återbetalning över tid (till exempel risken för ekonomiska nedgångar som kan orsaka lägre försäljning). Därav, ju längre låntagaren har på sig att återbetala lånet, desto större räntesats bör långivaren få, eftersom ett sådant lån har en större risk.

Faktorer som kan bestämma räntan på företagslån 

Vi har ovan diskuterat viktiga allmänna ekonomiska faktorer som påverkar räntenivån. Nedan kommer vi diskutera  andra faktorer som är specifika för just räntenivån som tillämpas på företagslån. 

Nystartade företag eller verksamheter som är aktiva under en kort tidsperiod

Om du påbörjar en ny företagsverksamhet (ett nystartat företag), kan du ansöka om ett företagslån även under de första dagarna av din verksamhet, men i de flesta fall kommer räntan på ditt företagslån att vara mycket högre än den som erbjuds för så kallade mogna företag. Var finns brytpunkten? Det räcker oftast att ha en aktiv företagsverksamhet på minst 6 månader för att få ett bättre erbjudande (med lägre ränta). Varför får så kallade mogna företag mer förmånliga räntor? Det beror helt enkelt på att de har varit aktiva under en längre period, vilket innebär att de har fått igång verksamheten med allt vad det innebär (bygga kund- och leverantörsrelationer, prova sitt värdeerbjudande, prova försäljningsstrategier, etc) och har hunnit testa och anpassa sin affärsmodell. .  Därför anses de vara mindre benägna att inte kunna återbetala lånet. . Så enkelt är det.  

Företagets intäkter

En annan faktor som påverkar nivån på räntan är företagets intäkter. Företag med högre inkomster är mindre benägna att utebli med återbetalning av lån, eftersom deras affärsidé köps av kunder och de har ett stadigt inflöde av pengar att återbetala lånet med. Ju högre inkomst, desto lägre risk och ränta på lånet. Om företaget däremot gör stora förluster kan det anses ha en högre risk och därav bli erbjudet en högre ränta.

Kreditbetyg

Alla ovan diskuterade faktorer påverkar kreditvärderingen av ditt företag.  Uppenbarligen har varje långivare en individuell kreditmodell, som används för att bedöma din låneansökan. I fall dina kreditbetyg inte är tillfredsställande kommer du inte att få ett låneerbjudande. Om ditt kreditbetyg är lågt , kommer räntan som erbjuds på företagslånet att vara högre än för ansökande med bättre kreditbetyg (det kommer att återspegla det faktum att ditt företag anses ha en högre risk att inte kunna återbetala lånet). 

Faktorer som kan påverka räntan - sammanfattning

Sammanfattningsvis, olika faktorer påverkar räntan på företagslån som erbjuds till ditt företag. De viktigaste är den allmänna ekonomiska situationen (räntorna är oftast högre under en högkonjunktur än under en lågkonjunktur) och ditt individuella kreditbetyg (som beskrivs ovan i detalj). Därför bör varje företag överväga åtminstone dessa två faktorer innan de ansöker om ett företagslån. 

Olika typer av räntor 

Det är värt att nämna att det numera finns olika typer av räntor som fungerar på den svenska marknaden. Långivare kan använda räntor för företagslån eller ha en så kallad  avgift, vilken fungerar som ett fast pris man betalar varje månad oavsett återstående lånebelopp. 

Rörlig ränta innebär att räntan fastställs i enlighet med allmänna ekonomiska faktorer och individuell kreditvärdering som beviljats till ett visst företag. Det kan förändras över tid - flyttas upp eller ner beroende på växlingar i samband med dessa två faktorer. Motsatsen är fast ränta, vilken är densamma under lånets löptid.

Banker använder både rörliga och fasta räntor men andra långivare brukar använda fasta räntor eller avgifter (som diskuterat ovan). 

KOMPAR och räntesatsen 

Tack vare KOMPAR kan du enkelt ansöka om ett lån för ditt företag. Ansökan tar bara fem minuter och den är helt gratis. Efter en ansökan har gjorts, kommer du att få erbjudanden från flera långivare inom 24 timmar - nästan alla banker och finansiella institutioner på den svenska marknaden. När du får olika erbjudanden, kommer du enkelt kunna jämföra de erbjudna lånebeloppet, räntorna och tiden för återbetalning. Om du behöver hjälp, kan du få gratis rådgivning från KOMPARs finansiella rådgivare. Tack vare KOMPAR hittar du den bästa finansieringen för ditt företag, praktiskt taget på nolltid. Testa oss i dag för att ge din verksamhet nya krafter!

Hur kan vi hjälpa dig?