Allt om företagslån i Sverige

företagslån

Kapital är avgörande för företag. Alla företag behöver det för att finansiera kostnader vid uppstart, för investeringar i nya produkter, för att anställa ny personal, för att köpa nya verktyg och utrustning, för att öka försäljningen genom en förhöjd marknadsföringsbudget och även för att expandera in på nya marknader. För att göra allt detta så behöver entreprenörer finansiering. Den större majoriteten behöver därför låna från banker och andra finansbolag. Därav är det otroligt viktigt för egenföretagare att förstå hur företagslån fungerar och vad för information det är en långivare kan komma att vilja kolla på innan den lånar ut pengar. Vad är kostnaden för ett företagslån? Vart kan en entreprenör få ett företagslån? Vilka typer av företagslån är mest populära och varför? Hur lång tid tar det att få ett företagslån online? Hur mycket kan man låna online? Alla dessa frågor kommer att bli besvarade i vår korta guide nedan om just företagslån.

Vad är ett företagslån?

Företagslån kan definieras som kapital som ett företag behövt låna för att täcka kostnader som inte kan betalas med andra tillgångar som företaget äger. Företagslån kan användas på en mängd olika sätt; egenföretagare kan använda det för att betala löner tills försäljningen tagit fart, för att köpa kontorsmaterial, inventarier, mjukvara eller för att kick-starta ett nytt kapitalintensivt expansions/forskningsprojekt. Ett lån kan helt enkelt hjälpa ett företag att växa. 

Alla egenföretagare bör kunna specificera vad syftet är med ett eventuellt företagslån - även om det inte krävs av vissa banker eller långivare. Man bör alltså ha en tydlig idé om vad lånet ska användas till och vilken effekt det kommer ha på ens affär om allt går enligt plan. Det är här värt att nämna att ordet företagslån används som en generell benämning som inkluderar många typer av lån och krediter som kan ges ut till företag, oavsett dess löptid eller syftet med lånet.

Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver

Fyll i en ansökan
och väx ditt företag idag

Till ansökan

Typer av företagslån i Sverige

Trots att företagslån används som en generell benämning för företagslån så finns det olika typer som är värda att känna till som en egenföretagare.

De olika typerna av företagslån tenderar att skilja sig när det kommer till hur amorteringen av lånet sker - det vill säga i vilken takt du som egenföretagare betalar tillbaka lånet. Att känna till skillnaden mellan dem är viktigt för att veta vilket av dem som passar ditt företag bäst. Låt oss dyka in lite mer i detalj.

Annuitetslån

Annuitetslån är den typ av lån som har blivit mest populär på den svenska marknaden på den senaste tiden och ges ut av en mängd olika aktörer online - både banker och andra typer av finansbolag. Ett annuitetslån innebär att du som företagare betalar långivaren samma summa varje månad. Denna summa inkluderar både din amortering och lånekostnader (ränta/avgifter). Det blir med andra ord väldigt enkelt för dig att planera ditt kassaflöde i och med att du känner till exakt vad du kommer att betala per månad under hela lånets löptid.

Rak amortering

Företagslån som har en rak amortering innebär att du betalar lika mycket i amortering varje månad. Däremot så kommer räntekostnaden att sjunka under lånets löptid då beloppet som du är skyldig långivaren sjunker med varje amorteringsbetalning som du gör. Denna typ av lån är mer vanlig bland traditionella banker, men är desto svårare att få tag på online då det är färre aktörer som erbjuder det i dagsläget.

I denna kategori av företagslån finns även lån med en annan amorteringstakt. Ett exempel är lån som amorteras med 50% fram tills löptidens slut, varpå du som företagare behöver betala resterande 50% i en klumpsumma. Ett annat exempel är lån där ingenting amorteras under lånets löptid och bara räntebetalningar görs fram tills lånets löptid gått ut, då hela beloppet betalas tillbaka i en klumpsumma. Dessa lån är desto ovanligare och brukar användas som en “bryggfinansiering”, det vill säga som en tillfällig lösning fram tills att företaget fått tillgång till ett mer långsiktigt lån.

Checkkredit / kreditlina

En checkkredit (även kallad kreditlina) fungerar inte som ett typiskt företagslån och det är troligtvis därför som att det inte heller är lika populärt som andra företagslån. En checkkredit fungerar ungefär som ett kreditkort - men det är även tillgängligt för företag med ett lägre kreditbetyg. Efter att ha ansökt om en checkkredit så ges företaget en så kallad limit, vilken är en gräns om hur högt belopp man kan använda. Företaget kan sedan använda sig av krediten till vad som helst och när det behövs. Återbetalningsperioden för en checkkredit är nogmalt mellan 6 månader och två år. Använder företaget sig inte av krediten betalar det bara en mindre månatlig avgift, men ingen ränta.

företagslån ensklid firma

Lån för verktyg, maskiner och teknisk utrustning

Om ditt företag behöver specialutrustning, maskiner eller verktyg för att öka sina intäkter, bli effektivare eller helt enkelt öka sin produktionskapacitet, är det även möjligt att ta ett företagslån som är anpassat efter behov som inköp av verktyg och teknisk utrustning. Dessa lånen är oftast erbjudna direkt av återförsäljaren av maskinen eller utrustningen och ges ut i samarbete med en bank eller ett finansbolag som specialiserar sig på denna typ av finansiering. Maskinen används oftast som säkerhet för lånet och räntan kan därför bli lägre. Däremot kan denna typ av lån vara svårare att få tillgång till, då kraven kan vara tuffare på låntagaren. Utrustningen kan användas fritt under hela återbetalningsperioden, vilken vanligtvis sträcker sig över 5 år. 

Leasing

Leasing är ett populärt sätt att finansiera små och mellanstora företag. För många småföretagare är leasing det mest kostnadseffektiva alternativet i jämförelse med att köpa utrustning och fordon själva. Leasing är väldigt likt företagslån men innebär att ditt företag inte äger tillgången (till exempel en bil) som du leasar. Med andra ord så lånar du inte pengar för att köpa något, utan du lånar en tillgång som du sedan betalar för på en månads- eller kvartalsbasis. Idag är det möjligt för många mindre bolag att hyra nästan alla deras fasta tillgångar som de behöver för att driva sin verksamhet vidare. Förr i tiden var det inte riktigt lika enkelt, då färre produkter kunde bli leasade.

Fakturabelåning

Fakturabelåning är ganska så likt fakturaköp, men istället för att sälja dina obetalda fakturor till ett factoringbolag, så använder du dem som en säkerhet för att få ett lån. Fakturabelåning är framförallt möjligt för företag som har business-to-business (B2B) transaktioner - det vill säga att de säljer till andra företag - och tar betalt via faktura. Det är ett sätt för företag att finansiera kortsiktiga problem i kassaflödet och används även för företag för att finansiera deras rörelsekapital.

Hur ska företagslån bokföras?

Ett långsiktigt lån, det vill säga ett som förfaller om längre än ett år från dagen då du gör bokföringen, ska bokföras i kontogrupp 23. Kortsiktiga lån - sådana som är helt återbetalda inom ett år från dagen då du gör bokföringen - bokförs under kontogrupp 24.
Två generella regler gäller. Ett lån ska tas upp i bokföringen endast när dets monetära värde kan mätas tillförlitligt (att låna en TV av en granne ska alltså inte tas upp i bokföringen). Den andra regeln är att när ett lån är helt återbetalt eller avskrivet så måste det tas bort från balansräkningen på en gång.

snabba företagslån

Hur får man ett företagslån?

Företagslån innebär alltid att du som företagare ingår ett avtal med en långivare. Bland annat så står det i låneavtalet hur återbetalningsplanen ser ut och vad kostnaden för lånet är. När du ansöker om ett företagslån kan det ibland behövs ytterligare information om ditt företag - som till exempel er senaste resultat och balansräkning, er kontohistorik, en affärsplan, en budget eller en tydlig plan på hur lånet ska användas och vilken effekt det kommer att få på din affär. Däremot är det inte alltid nödvändigt, då ett flertal långivare nöjer sig med ett organisationsnummer för att göra en bedömning. Generellt kan man säga att ju mer genomarbetad information som du kan visa upp, desto större sannolikhet har du att få ett lån med de mer traditionella bankerna. Om du sedan nekas ett lån är det värt det att ta reda på varför du nekades lånet, så att du kan göra något åt det. Kanske är det så att långivare bedömer risken i ditt företag som för hög - vilket i sig kan vara svårt att göra något åt. Handlar det däremot om bristande information eller en liten skuld hos ett inkassobolag, så är det något som är lätt att göra något åt.

Kan ett nystartat företag få ett företagslån?

Nya företag och startups kan också få tillgång till företagslån. Däremot så brukar villkoren skilja sig åt rätt markant från de villkor som mer etablerade företag får när de söker företagslån. Anledningen är helt enkelt att långivaren bedömer det som en högre risk med nystartade bolag. Utöver vanliga företagslån så kan nystartade bolag även söka lån via Almi. Andra alternativ kan vara att söka finansiering genom crowdfunding eller genom peer-to-peer lån.

Företagslån till aktiebolag

Traditionella långivare som ger ut företagslån till aktiebolag göra olika bedömningar i hur bolaget ser ut idag och hur de tror att det kommer att se ut i framtiden. Därav kan bedömningar bland traditionella långivare ta lite längre tid - medan hos mer moderna onlinebaserade långivare går det desto snabbare.

Många tror även att det är enklare för ett större aktiebolag att få tag på ett företagslån än vad det är för ett mindre bolag som en enskild firma till exempel. Det är inte alltid sant, då ett större aktiebolag kan vara mer komplicerat att göra en finansiell bedömning av och risken kan fortfarande anses som hög av långivare och banker.

Vilka säkerheter krävs för att få ett företagslån?

Först och främst så kräver endast vissa långivare och banker någon typ av säkerhet. Många långivare nöjer sig idag med en personlig borgen från en ägare eller styrelsemedlem som säkerhet för ett företagslån. I de fall då det behövs en annan typ av säkerhet så kan alla företagets tillgångar användas. Vanliga typer av säkerheter är pant i företagets fastigheter, pant i ägarens privata fastigheter, pant i en maskin, alternativt en företagsinteckning.

Företagslån kan vara ägarens personliga ansvar

Många företag kan hamna i situationer som är oväntade. Situationen kan vara ett resultat av vissa handlingar eller bristen på handlingskraft. Ibland är det nödvändigt att göra snabba investeringar för att hålla takten med sina konkurrenter. Däremot kan oväntade inköp leda till att företagets finansiella stabilitet blir lite mer skakig. Om ett företag saknar kassan som krävs efteråt så kan det bli svårt att leverera ordrar som kommit in eller att betala företags anställda och leverantörer. I sådana situationer kan företagslån vara en bra lösning. Däremot så involverar företagslån idag i de allra flesta fallen en personlig borgen från VDn eller ägarna till företaget. Ibland används även personliga tillgångar som en säkerhet för lånet för att öka möjligheten till att få rätt storlek på lånet alternativt mer förmånliga villkor. Att ge personliga tillgångar, som en bil, lägenhet eller ett hus, som en säkerhet kan däremot vara en risk för ens privatekonomi. Om saker och ting går fel kan man komma att bli av med den privata tillgången. Därav är det bättre att erbjuda en bil som säkerhet för ett lån än ett hus, då man kan leva utan den första medan den andra är desto svårare. Däremot är det väldigt få långivare som accepterar en bil som säkerhet för ett lån.

företagslån utan säkerhet

Är det möjligt att få ett företagslån utan säkerhet?

Många företag undrar om det är möjligt att ta ett företagslån utan någon typ av säkerhet i en fast tillgång (personlig borgen krävs som regel). Självklart är det möjligt, både för mer etablerade företag och även nystartade företag. Däremot behövs vissa krav uppnås. Först och främst kollar långivarna på beloppet som efterfrågas. Mindre belopp är oftast enklare att få tillgång till om man inte kan erbjuda säkerhet i en fysisk tillgång. För det andra kollar långivarna på företagets och ägarens finansiella förmåga att betala tillbaka lånet. Desto bättre den ser ut, desto enklare är det att få ett lån utan någon typ av säkerhet i en fast tillgång.

Snabba företagslån

Att ansöka om företagslån kan anses som avancerat och tidskrävande. Och det är det generellt när du gör det på traditionellt vis. Så varför inte prova att göra en ansökan om företagslån online istället? Det går enklare att se vilka krav långivarna ställer och fylla i en ansökan för att få ett beslut. Det är ännu enklare att göra en ansökan om företagslån via Kompar, då du endast fyller i en ansökan som sedan går ut till +17 långivare. Du har sedan svar från vissa långivare inom en timme, och alla inom 24 timmar.

KOMPAR och företagslån

Kompar är en tjänst för att få tag på företagslån online i Sverige. Tjänsten gör att du som företagare kan jämföra företagslån från 17 olika långivare - både banker och finansbolag. Alla typer av företag - oavsett bransch eller ålder - kan ansöka om företagslån via Kompar.

När du ansöker om ett företagslån via Kompar så fyller du i en kort ansökan på 1 minut. Efter du har fyllt i ansökan har du svar från alla våra långivare inom 24 timmar - ibland inom en halvtimme. Du kan sedan i lugn och ro jämföra erbjudandena och välja det som passar ditt företag bäst. Under hela processen är våra rådgivare tillgängliga för att besvara eventuella frågor och för att hjälpa dig välja det företagslån som passar ditt företags situation bäst - helt kostnadsfritt.

Genom Kompar kan du få företagslån upp till 7 miljoner kronor för ditt företag - inom 3 timmar. Vi hjälper hundratals företag varje vecka med att få lån på allt från 20 000 kr till flera miljoner - och över 95% av våra kunder är nöjda med den service vi ger dem. Ganska imponerande, eller hur?

Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver

Fyll i en ansökan
och väx ditt företag idag

Till ansökan

Varför ska du använda dig av KOMPAR?

Vi är en oberoende expert som hjälper dig och ditt företag få tag på den finansieringen som du behöver - oavsett varför du behöver finansieringen. Är du fortfarande inte övertygad? Läs igenom nedanstående punkter för att säkerställa att Kompar är bästa valet för dig.

Andra frågor?

Har du några andra frågor? Om ja, så är du mer än välkommen att höra av dig till oss via epost eller telefon Du kan även läsa igenom nedanstående svar på vanligt ställda frågor.

Vem kan ansöka om företagslån via KOMPAR?

Praktiskt taget alla företag som behöver ytterligare finansiering - aktiebolag, enskilda företag, handelsföretag etc. Baserat på din situation kommer vi ta in alla finansieringsalternativ som är möjliga och hjälpa dig att välja det bästa.

Är det säkert att ansöka om ett lån via KOMPAR?

Säkerhet är högsta prioritet hos KOMPAR. Vi ser alltid till att all information är krypterad och hanterad på ett konfidentiellt sätt. Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna och vi följer alla regler enligt GDPR.

Måste det ske en kreditupplysning?

Ja, det måste ske en kreditupplysning för att söka ett företagslån. Utan en kreditupplysning skulle bankerna och långivarna inte kunna fatta ett beslut om de kan erbjuda ett företagslån eller inte.

Vilken är räntan på företagslån som erbjuds via KOMPAR?

Räntan på företagslån som erbjuds via KOMPAR beror på ditt företags situation och dina finansieringspreferenser (till exempel önskad återbetalningsperiod). När du gjort en ansökan via Kompar och erbjudandena presenteras för dig kommer du klart och tydligt se vad räntan är från de olika bankerna och långivarna.

Vem är KOMPARs partners?

Vi arbetar med flera olika långivare för att hitta de bästa villkoren för ditt företagslån. Naturligtvis är alla registrerade hos Finansinspektionen - även vi.

Har du frågor eller funderingar?

Fyll i ditt telefonnummer

Så hör en av våra rådgivare av sig

Thank you! Your submission has been received!
Looks like we're having trouble