Jämför företagslån på 24h

Extra ekonomisk trygghet för egenföretagare!

Vem betalar för ditt lån om du blir arbetsoförmögen eller arbetslös? Kompar trygghetsförsäkring är ett bra skydd för dig om det oförutsedda inträffar. Om du drabbas av arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös så får du hjälp av Kompar trygghetsförsäkring att betala dina lånekostnader

verified_user

Öka din ekonomiska trygghet

enhanced_encryption

Bra komplement till A-kassa

payments

2 månader gratis i samband med tecknat företagslån via KOMPAR

Köp Kompar Trygghetsförsäkring här!

Vanliga frågor och information från våra kunder:

  • Ha fyllt 18 år men inte 60 år
  • Vara tillsvidareanställd sedan minst sex månader (minst 20 timmar/vecka) eller vara egen företagare ansluten till erkänd A-kassa
  • Vara fullt arbetsför
  • Vara folkbokförd och boende i Sverige samt inskriven i svensk försäkringskassa
  • Vara tillsvidareanställd sedan minst 6 sammanhängande månader i sträck med en arbetstid på minst 20 timmar per vecka eller, om du är egenföretagare, vara ansluten till erkänd arbetslöshetskassa
  • Inte vara medveten om varsel, uppsägning eller kommande arbetslöshet
FAQ

Vanliga frågor & svar

Hur länge kan jag behålla KOMPAR Trygghetsförsäkring?

Försäkringen fortlöper automatiskt varje månad, med samma försäkringsbelopp, tills du säger upp den. Du kan behålla KOMPAR Trygghetsförsäkring tills månaden innan du fyller 65 år.

Vad kostar KOMPAR Trygghetsförsäkring?

Kostnaden för KOMPAR trygghetsförsäkring är 6,0 % av det försäkrade månadsbeloppet. Är ditt försäkrade månadsbelopp 5000 kr så kostar försäkringen 300 kr per månad.

Vad ersätter KOMPAR Trygghetsförsäkring?

Om du drabbas av hel arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös utbetalas ett månadsbelopp som motsvarar ditt försäkrade månadsbelopp, dock max. 10 000 kr/månad. Månadsbeloppet betalas ut upp till 12 månader, så länge du är fortsatt arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös. Exakt vilka försäkringsbelopp som gäller framgår av det försäkringsbesked du får när du tecknar försäkringen.

Hur tecknar jag KOMPAR Trygghetsförsäkring?

Du tecknar försäkringen genom att klicka på knappen ovan “Köp försäkringen här”. Om du har frågor är du välkommen att kontakta en av våra handläggare på Tel: 010 195 68 33

Kan jag endast teckna KOMPAR Trygghetsförsäkring i samband med lån?

För att teckna Kompars trygghetsförsäkring behöver du ej ansöka om ett lån via Kompar. Vi rekommenderar försäkringen som ett extra skydd vid till exempel arbetslöshet och sjukdom.