Leasing för företag

Genom att leasa maskiner, fordon, eller utrustning kan du

Förbättra din likviditet

Förbättra din likviditet

I och med att du inte binder upp kapital i själva tillgången så behåller du möjligheten att disponera fritt över dina likvida medel.

Förekla budgetering och bokföring

Förekla budgetering och bokföring

Vid operationell leasing bokför du inte produkten på din balansräkning, undviker att hålla koll på avskrivningar, och känner till din månadskostnad.

Behålla låneutrymmet hos din bank

Behålla låneutrymmet hos din bank

Med leasing kan du unvika att växa din balansräkning med tillgångar och lån, varför banker är villiga att ge dig ytterligare lån vid behov.

Välja om du vill äga eller inte

Välja om du vill äga eller inte

Genom finansiell leasing så äger du produkten och kan fritt disponera med den vid slutet av perioden. Vid operationell leasing äger du den inte.

Leasing för ditt användningsområde

Maskiner

Entreprenadmaskiner, verkstadsindustrimaskiner, skogsmaskiner, och lantbrukmaskiner har alla gemensamt att de innebär stora investeringar och därför binder upp mycket kapital.

Fordon

Leasing av tjänstebilar av olika slag hör till det vanligaste användningsområdet och du kan därför få väldigt konkurrenskraftiga villkor. Bland tunga fordon är leasing även en vanlig finansieringsform vilket innebär att det finns ett flertal aktörer som konkurrerar om att ge ditt företag den mest förmånliga kostnaden.

Vad är skillnaden på finansiell- och operationell leasing?

Finansiell leasing

Vid finansiell leasing äger ditt företag produkten, men finansierar den genom en bank. Ni betalar därför banken amortering och lånekostnader på en månadsbasis. Produkten finns i er balansräkning och vid slutet av leasing perioden äger ni produkten till fullo och kan därför disponera över den som ni vill.

Operationell leasing

Om ni finansierar en produkt med hjälp av operationell leasning äger ni inte produkten. Produkten ägs istället av uthyraren som även tar risken av restvärdet och kan välja att disponera av produkten som den vill efter leasing periodens utgång. Vid operationell leasing bokförs produkten ej på din balansräkning, då det egentligen är ett hyreskontrakt.

Vi hjälper dig!

Fyll i ditt telefonnummer så kommer en av våra rådgivare att ringa upp dig.

Tack! En av våra rådgivare kommer att ringa upp dig snart!

Vänligen fyll i ditt telefonnummer för att bli uppringd av en av våra rådgivare.