Ränta vid företagslån och företagskrediter

företagskredit

Få ett företagslån skräddarsytt till dina behov med KOMPAR

företagskredit

Erbjudanden från +20 långivare & banker

företagskredit

Låna upp till 7 miljoner kronor

Google reviews
Registrerade hos
google reviewsFinansInspektionen

Fyll i din ansökan nu

kompar företagslån

Bäst villkor med flera erbjudanden

sök företagslån

Snabb ansökan - lån inom 24 h

företagskrediter

Kostnadsfri rådgivning

Ränta vid företagslån

Precis som vid privatlån så sätter en kreditgivare normalt en ränta på företagslån och företagskrediter, vilken definierar hur stor kostnaden kommer att bli för ditt bolag. I och med att räntan avgör hur mycket ditt företag kommer att behöva betala är det nödvändigt att förstå vilka typer av räntor det finns, hur de fungerar och hur dessa påverkar ditt företags ekonomi.

Olika typer av ränta för företagslån

Räntan kan antingen vara fast eller rörlig när man skaffar sig ett företagslån. Den ena är vanligare än den andra, och de båda kommer med sina respektive fördelar och nackdelar.

Fast ränta / bunden ränta - vad är det och vad är fördelarna och nackdelarna?

I normalfallet är räntan fast (eller bunden som det även kallas) när det kommer till företagslån till små och mellanstora bolag. Det innebär att procentsatsen inte ändras genom lånets löptid alternativt så länge som man avtalat. Räntesatsen är med andra ord bestämd tills lånet är återbetalt alternativt under avtalsperioden. Under denna period har långivaren har inte någon möjlighet till att ändra räntan under låneperioden.

Anledningen till att företagslån normalt har fast ränta är att långivaren gör en kreditbedömning på företaget och eventuellt ägarna av företaget, och sätter räntan utefter risken att lånet inte kommer att bli återbetalt. Då det är svårare för långivare att göra en kreditbedömning på företag, vill dessa garantera en viss intäkt via lånet, vilket de gör med en fast ränta.

Beroende på långivare och låntagare, så kan man få möjligheten att binda räntan under en viss period av lånets löptid. Man kan med andra ord likt bolån binda räntan på 1 månad till 10 år till exempel.

Fördelar med fast ränta / bunden ränta:

Nackdelar med fast ränta / bunden ränta:

Rörlig ränta - vad är det och vad är fördelarna och nackdelarna?

En rörlig ränta för företagslån är precis som en rörlig ränta för bostadsrätter beroende på en referensränta. Konkret så innebär det att räntan varierar under lånets löptid. Den första månaden kan alltså räntan vara 7%, medan ett halvår senare kan den vara 8%.

Beroende på kreditgivaren så sätts den rörliga räntan till olika styrräntor. Den vanligaste referensräntan i Sverige är STIBOR, det vill säga den ränta som de svenska storbankerna (SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swedbank, Länsförsäkringar bank, SBAB, och Danske Bank) ställer till varandra för utlåning av svenska kronor. Går denna ränta alltså upp så kommer även dina räntekostnader att öka. En annan vanlig referensränta är LIBOR, det vill säga den ränta som de brittiska bankerna lånar ut pengar till sinsemellan.

Rörlig ränta är mindre vanligt på företagslån under 1 miljon kronor, men är möjlig på större lån. Dessvärre går det inte att ge en specifik regel när det är möjligt att få en rörlig ränta, då detta beror på långivaren och bolagets finansiella situation.

Fördelar med rörlig ränta

Nackdelar med rörlig ränta

Rörlig ränta med tak - vad är det?

En inte så vanlig variant bland företagslån är att ha en rörlig ränta fast med ett räntetak. Med andra ord kan räntan variera över lånets löptid, men inte gå högre än en viss nivå. Detta ger ditt företag några av fördelarna från både rörlig och fast ränta; du kan dra nytta av möjligheten att få en lägre ränta och kan räkna samt budgetera efter fasta kostnadsramar. Baksidan med denna ränteform är att banken normalt tar ut en premie för den, det vill säga att man får betala en kostnad för räntetaket.

Bör jag välja rörlig eller fast ränta?

Innan du ställer dig frågan om du bör binda din ränta eller inte så bör du se vilka möjligheter ditt företag faktiskt har. Som nämnt ovan är det inte alla företag som erbjuds en rörlig ränta, varför frågan därför blir irrelevant. Ett effektivt sätt att göra det på är att använda sig av jämförelsetjänster som tar kontakt med flera långivare samtidigt å ditt företags vägnar.

För de företagen som har möjlighet till att välja mellan fast och rörlig ränta så rekommenderas oftast att man binder en del av lånet till en fast ränta och har rörlig ränta på resterande lånebelopp. På så sätt kan man begränsa sina risker av att referensräntan går upp samtidigt som man får en viss flexibilitet och möjlighet till att budgetera lånekostnaderna.

Räntefria lån?

Vissa företagslån använder sig av en avgift istället för en ränta. De gör detta för att förenkla för företagare så att de vet från dag ett vad den faktiska kostnaden kommer att bli och slipper att räkna på räntan vilken beror på belopp, löptid och amorteringstakt.

När man jämför räntefria företagslån med lån som har en ränta bör man alltid kolla till vad den faktiska slutkostnaden är. Här är det även värt att inkludera eventuella övriga kostnader, som uppläggningsavgift och faktureringskostnader. Vi hjälper alltid våra med detta och ser till att villkoren är transparenta när vi presenterar vilka erbjudanden de får.

Hur sätts räntan?

Räntan på företagslån och företagskrediter sätts normalt genom en kreditbedömning av ditt bolag och eventuellt även av ägaren av företaget. Det senare sker normalt i fallet då en personlig borgen till lånet krävs från lånegivaren. Generellt så är kreditbedömningen mer grundlig (det vill säga inkluderar mer information) om ingen personlig borgen ställs för lånet.

Långivaren gör en kreditbedömning för att avgöra hur stor risken är att bolaget inte kan komma att återbetala lånet enligt låneavtalet. I processen av en kreditbedömning tar långivaren normalt ut en kreditrapport (UC och Creditsafe är två exempel på företag som erbjuder kreditrapporter) på ditt bolag. I kreditrapporten finns normalt uppgifter om ditt bolag finansiella resultat samt om ni haft några betalningsanmärkningar. Utöver en kreditrapport så kollar långivarna normalt på företagets senaste bokslut, de senaste siffrorna från bokföringen, samt uppgifter om vad lånet kommer att användas till och vilken påverkan det har på företagets resultat.

Räntan kan även påverkas av vilken säkerhet som företaget lämnar för lånet. Är säkerheten ett borgensåtagande kommer personens kreditrating att påverka räntan. Är säkerheten istället en maskin, ett fordon eller en fastighet så kommer andrahandsvärdet på tillgången att ha en påverkan på räntan.

Vad är snitträntan för företagslån?

Dessvärre är det inte lika vanligt som vid bolån att långivarna eller statliga verk publicerar siffror om vad snitträntan är. Dessutom så varierar lånen väldigt mycket beroende på storleken på företaget, dess finansiella situation, samt villkoren i låneavtalet. Det blir med andra ord väldigt svårt att ge en faktisk snittränta.

Oftast är det bästa sättet att istället se vad marknaden är villig att erbjuda ditt företag. Du kan enkelt göra det genom våran tjänst då vi hör av oss till flera långivare samtidigt och låter dessa lämna erbjudanden på vad de är villiga att låna ut pengar för till ditt bolag. Det enda du behöver att göra är att besvara några frågor till oss så sköter vi resten. Vill du inte ha något av erbjudandena så kostar det heller inte något.

Vad är nominell och effektiv ränta?

Den nominella räntan är den som långivare normalt publicerar på sina hemsidor och eventuella erbjudanden. Det är alltså kostnaden för ditt företag på själva lånebeloppet. Om ditt bolag till exempel skulle låna 1 000 000 kronor till en ränta på 10%, så kommer kostnaden att bli 100 000 kronor under ett år förutsatt att du betalar tillbaka hela lånet efter ett år.

Den effektiva räntan är vad du faktiskt bör använda dig av när du jämför lån och krediter för ditt bolag. Denna inkluderar eventuella avgifter så som faktureringsavgift, uppläggningsavgift, och så vidare.

Vi hjälper alltid våra kunder att förstå vad räntan faktiskt innebär för dem och ger stöd när de fattar beslut om vilken finansiering som passar deras företag bäst. Skicka in en ansökan och få reda på vilken ränta ditt företag skulle kunna få, utan att behöva betala något och genom ett kort samtal med en av våra rådgivare. Använd dig gärna också av vårt bekväma verktyg för att jämföra de två allra vanligaste låntyperna det vill säga annuitetslån och lån med rak amortering för att få en överblick över räntekostanderna.

Kompar och företagslån

Tack vare vår tjänst så kan du jämföra företagslån från 20+ långivare och banker. När man jämför företagslån och företagskrediter bör man alltid kolla på räntan, då denna visar på vad det faktiskt kostar. Genom vår tjänst kan du klart och tydligt se vad kostnaden är för respektive företagslån. Om du har några frågor eller funderingar så finns våra finansiella rådgivare alltid tillgängliga för att hjälpa dig att välja det bästa lånet för ditt företag.


företagskrediter rådgivare lån
Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver

Fyll i en ansökan
och väx ditt företag idag

Till ansökan
138an Group AB ©2021