Hur förvärvslån kan hjälpa dig att köpa ditt drömföretag

Att förvärva sitt drömföretag kan vara en stor utmaning, men med rätt finansiering kan det bli verklighet. Ett förvärvslån kan hjälpa dig att köpa det företag du alltid drömt om. Lär dig mer om hur ett förvärvslån fungerar och hur det kan hjälpa dig att finansiera ditt företagsköp.

förvärvslån
 • Agnes Sitarz
  Agnes Sitarz
 • 2
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  April 13, 2023

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Förvärv av företag - hur går det till?
 • check
  Vilka är fördelarna med att förvärva ett företag?
 • check
  Jämför möjligheter för förvärvslån med KOMPAR

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

Förvärv av företag och finansiering är två viktiga ämnen inom affärsvärlden och kan vara ett intressant alternativ för att expandera sin verksamhet. När ett företag bestämmer sig för att köpa ett annat företag är det ofta nödvändigt att hitta sätt att finansiera denna affär. I denna artikel kommer vi att titta närmare på olika finansieringsalternativ som kan användas för att genomföra företagsköp. Att förvärva ett företag kan ha flera fördelar för den köpande parten. Vad är ett förvärvslån och varför är det så populärt bland våra kunder? Läs gärna mer om förvärvslån i vårt senaste blogginlägg.

Förvärvslån är ett lån som används för att finansiera köp av tillgångar, vanligtvis ett företag eller en fastighet. Det är ett vanligt förekommande finansieringsalternativ för företag och investerare som vill expandera sin verksamhet eller förvärva nya tillgångar som till exempel existerande företag. Det finns många fördelar med att köpa ett företag

Men du bör veta att ett förvärv är dyrt, särskilt om det företag du är intresserad av är mycket lönsamt. Ett så kallat förvärvslån, som är ett företagslån som används för att betala köpeskillingen, är ett utmärkt tillvägagångssätt för att finansiera ett företagsförvärv. Det är ett fördelaktigt val för er som redan äger ett företag och vill utöka det och verksamheten genom att köpa ett annat företag. Ett förvärvslån ger låntagaren möjlighet att finansiera köpet av en tillgång utan att behöva använda sina egna pengar eller dra sig tillbaka från andra affärsmöjligheter. Lånet kan användas för att köpa en befintlig verksamhet eller för att investera i en ny eller befintlig fastighet. Förvärvslån kan erhållas från en rad olika källor, inklusive banker, kreditinstitut och andra finansinstitut. Vanligtvis är lånet säkrat mot tillgångarna som köps, vilket innebär att om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kan långivaren ta tillgångarna som säkerhet. 

Förvärv av företag - hur går det till?

Ett förvärv av företag går ut på att man köper ett annat redan verksamt företag som redan är aktivt och verksamt. Ett förvärv av företag kan ske på olika sätt, här nedan förklarar vi hur man kan gå tillväga: 

 1. Köp av aktier i ett aktiebolag: Ett alternativ är att köpa aktier i ett aktiebolag, vilket du kan göra i liten eller stor skala. Du tar på dig uppgifterna och de tidigare skyldigheterna genom att köpa aktier i ett annat aktiebolag (företagslån och undertecknade avtal). Andelar kan köpas med personliga besparingar eller genom att få ett företagslån.
 2. Förvärv av en enskild firma: det är inte möjligt att förvärva en hel enskild firma. Dock finns ett annat alternativ, nämligen att köpa inkråmet i en enskild näringsverksamhet.I klartext innebär det att du preciserar vilka tillgångar som ska köpas innan du betalar för dem. Det innebär att du inte övertar företagets skyldigheter och åtaganden, om inget annat anges i köpehandlingarna.
 3. Förvärv av ett företag med hjälp av en inkråmsaffär (tillgångar): I den här situation köps endast bolagets tillgångar, det vill säga inkråmet. Genom att göra det tar du bara äganderätten till företagets tillgångar snarare än till själva företaget. På så sätt är du fri att driva företaget utan att hållas ansvarig för tidigare åtaganden eller skulder. Ett företag kanske till exempel bara har köpt en del av sin utrustning eller sitt produktsortiment.
 4. Förvärv av andelar i ett handelsbolag: vid förvärv av handelsbolag köper man hela bolaget eller möjligen hela andelen av en bestämd bolagsman (möjligen flera bolagsmän). I det här fallet innebär det att du som köpare tar över ansvaret och skyldigheter för handelsbolaget

Vilka är fördelarna med att förvärva ett företag?

Det finns flera fördelar med att köpa ett företag, inklusive:

 1. Etablerad kundbas: Ett befintligt företag har redan en etablerad kundbas och kan ge dig tillgång till befintliga kunder, vilket kan ge dig en snabb start på din verksamhet.
 2. Reducerad risk: Ett befintligt företag har redan en etablerad affärsmodell, vilket kan minska riskerna för att starta en ny verksamhet från grunden.
 3. Etablerat varumärke: Ett befintligt företag har vanligtvis byggt upp ett varumärke och en image som man kan dra nytta av.
 4. Etablerade leverantörs- och distributionsnätverk: Ett befintligt företag har redan upprättat leverantörs- och distributionsnätverk, vilket kan spara tid och pengar på att hitta och bygga upp dessa nätverk.
 5. Reducerade startkostnader: Att köpa ett befintligt företag kan vara billigare än att starta en ny verksamhet från grunden, eftersom vissa av de startkostnader som är förknippade med att starta en ny verksamhet redan har gjorts.
 6. Potentiell ökning av lönsamheten: Genom att köpa ett befintligt företag kan du dra nytta av befintliga resurser och erfarenheter, vilket kan öka lönsamheten och förbättra företagets prestanda.

Jämför möjligheter för förvärvslån med KOMPAR

Det är viktigt att komma ihåg att det finns också nackdelar med att köpa ett företag, inklusive potentiellt höga inköpskostnader, potentiellt höga driftskostnader och risken för att ta över befintliga problem eller skulder från det befintliga företaget. Därför är det viktigt att göra en noggrann analys av de potentiella fördelarna och nackdelarna med att köpa ett företag innan du fattar ett beslut samt jämföra olika lösningar för finansiering. 

KOMPAR samarbetar med över 20 olika banker och finansbolag på den svenska marknaden. Vi hjälper dig och ditt företag gärna att nå fram till de långivare som är inriktade på förvärvslån. Det är alltid värt att göra en ordentlig jämförelse av offerter och villkor från så många aktörer som möjligt innan man fattar beslut om att teckna ett lån. Vår tjänst är kostnadsfri och samarbetar med banker och finansbolag som specialiserar sig på finansiering till små och medelstora enskilda firmor, aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag inom alla branscher.

Hur kan vi hjälpa dig?