Dags för företagslån Här är 5 vanliga fallgropar du bör undvika
30/3/2020

Dags för företagslån? Här är 5 vanliga fallgropar du bör undvika

Som företag behöver man ibland ett tillskott av pengar. Det kan vara så att ditt företag behöver mer personal, nytt kontorsmaterial eller vill investera. Oavsett målsättning med lånet medföljer det alltid en viss risk då man lånar pengar. Idag ska vi gå över 5 vanliga fallgropar att undvika för att ditt låntagande skall bli så lyckat som möjligt.

 

1.Jämför olika företagslån

 

Att välja första bästa långivare du stöter pånär det är dags att låna pengar kan leda till att ditt företag lånar pengartill en mycket högre kostnad än nödvändigt. Genom att ställa olika långivaremot varandra, kolla på deras räntor, villkor och avgifter kan du med säkerhetveta att du lånar så billigt som möjligt. Du får också en bättre uppfattning omhur lånemarknaden ser ut och det blir enklare för dig att ställa hårdare kravpå långivarna.

 

Väljer du att låta oss här på Kompar sköta låneförmedling åt dig slipper du jämföra olika långivare själv. Ävenräntan kan bli lägre tack vare att långivarna måste tävla om att vara denlångivare som erbjuder det billigaste lånet till de bästa villkoren.

 

Vill du veta mer om hur du skall gå tillvägaför att jämföra lån och låna pengar smart kan du besöka KOMPAR.

 

2.Glöm inte bort den effektiva räntan

 

Ett vanligt misstag när man ska ansöka om ettlån är att ,am stirrar sig blind på den nominella räntan och helt glömmer bortden effektiva räntan och eventuellt andra avgifter. En god regel är att kollapå den effektiva räntan för att avgöra om lånet är billigt eller ej. Är det enstor skillnad mellan den nominella räntan och den effektiva signalerar dettaatt avgifterna är höga. Se alltid till att granska låneavtal kritiskt och be omatt få den effektiva räntan om långivaren inte presenterar denna.

 

3.Se upp för aviseringsavgifter

 

Även om somliga företagslån idag inte harnågon aviseringsavgift samt tecknas med kortare löptider är det fortfarandeviktigt att hålla koll på dessa. Ett sätt för långivare att tjäna pengar ärjust att ta ut avgifter och specifikt återkommande avgifter för avisering ärett vanligt tillvägagångssätt.

 

Även en mindre aviseringsavgift om 50 kr under10 år kommer kosta företaget 6 000 kronor. När det rör sig om ett företagslånär detta exempel inte speciellt representativt men visar ändå på attaviseringsavgifter kan bli en kostsam historia. Se till att undersöka omeventuella aviseringsavgifter tillkommer innan låneavtalet tecknas.

 

4.Långa löptider kan dubblera räntekostnaden

För många är det lockande att välja en längrelöptid som resulterar i en lägre månadskostnad. Men i slutändan kan detta stådig dyrt om man ser till den totala kostnaden för lånet.

 

Om du exempelvis lånar 300 000 kr under 6månader med en månatlig återbetalning om 59 990 kr slutar lånets totala kostnadpå 359 940 kr. Väljer man istället en löptid på 18 månader blir den totalakostnaden 453 474 kr vilket resulterar i att lånet kostar 93 534 kr mer.Således bör man som företag alltid välja en kortare löptid om möjligt för attundvika höga lånekostnader.

5.Låna aldrig mer än ditt företag behöver

 

Att ansöka om ett större lån än ditt företagbehöver kommer endast leda till högre lånekostnader. Det kan vara lockande att“passa på” att låna lite extra men något vi starkt rekommenderar dig attundvika. Se till att ha ett tydligt mål med varför ditt företag behöver ett lånoch låna endast den summa som behövs för att uppnå det målet. På så vis hållerdu nere kostnaderna och undviker extra ekonomiska påfrestningar för dittföretag.

Vi hoppas att dessa råd kan hjälpa dig påvägen till ett lyckat låntagande. Applicerar du dessa bör du och ditt företaginte ha några problem med att hitta ett lån som passar era förutsättningar ochsom dessutom inte behöver kosta orimliga mängder pengar.