Nystartat företag och lån
25/3/2020

Nystartat företag och lån

Alla företag behöver finansiering för att fungera. Som de flesta känner till, så brukar företag som är i en uppstartsfas ha ett större behov av finansiering än mer etablerade och större företag. Att få finansiering som ett nystartat företag kan däremot vara svårt, men det är inte omöjligt. I den här artikeln går vi igenom hur företag i en uppstartsfas kan få tag på företagslån på den svenska marknaden, vari problematiken kring företagslån för startups bland de större bankerna ligger, samt hur Kompar kan hjälpa startups att få tag på finansiering.

Är ett nystartat företag och en startup samma sak?

Nej, ett vanligt nystartat företag driver en verksamhet inom en bransch och med en affärsmodell som har funnits ett tag och där risken att företaget inte kommer att lyckas inte är lika hög. Till exempel så är en nystartad restaurang, ett byggbolag eller en frisör inte en startup, då de driver en verksamhet som inte förknippas med lika hög risk som en startup. Att det inte förknippas med lika hög risk innebär däremot inte att det är enkelt att få igång en verksamheten för ett nystartat företag. Det tenderar att kräva en hel del hårt arbete för att få igång verksamheten, men samtidigt finns det ofta lite bättre tillgång till lånefinansiering för att göra så.


I generella affärstermer, så är startups också företag som är i ett tidigt skede av sin verksamhet (det vill säga, företag som ännu inte, eller precis har satt igång sin affärsverksamhet). De tenderar att ha en väldigt skalbar affärsmodell och deras huvudsakliga mål är att växa verksamheten så snabbt som möjligt. Den här typen av företag kan klassificeras av två karaktärsdrag: verksamheten och affärmodellen är osäker på om den faktiskt kommer att fungera, det vill säga att bolaget är riskfyllt, men om det lyckas få igång sin verksamhet är möjligheten till kraftig tillväxt hög. På grund av detta tenderar startups att ha lite svårare att få tag på lånefinansiering. 


Startups är ofta startade av väldigt innovativa grundare som tror att de har en lösning på ett problem bland företag eller konsulter, alternativt att de har hittat en specifik niche på marknaden som ingen annan tänkt på. De genomför undersökningar och för att sedan utveckla en prototyp av en produkt/tjänst vilken de sedan testar på potentiella användare. Om produkten tas emot väl bland användarna och bolaget kan visa på en ordentlig tillväxt blir finansieringsfrågan lite enklare och bolaget har nu möjlighet att söka lån. Vilket ofta behövs, då tillväxten binder en hel del kapital.


För de flesta bankerna och finansiella långivarna i Sverige så spelar det inte så stor roll om man kallar sitt företag ett nytstartat företag eller en startup. Båda tenderar att vara i ett tidigt skede av sin verksamhet och det som är viktigast för bankerna är att de tror att de kan få tillbaka pengarna de lånar ut. För att göra den bedömningen kräver de ofta att man har ett bokslut registrerat hos bolagsverket, men ibland även flera. Däremot finns det andra långivare som inte har detta kravet. Kort sagt, det skiljer sig mellan olika långivare varför det alltid är värt att använda en jämförelsetjänst. 

Nystartat företag och företagslån

För många nystartade företag är det svårt att få tag på ett företagslån. Anledningen kan vara att de inte har fått igång försäljningen, eller att kassaflödet inte är starkt nog för att återbetala ett eventuellt lån. Samtidigt så krävs det pengar för att få igång försäljningen och därefter kunna göra en vinst. Hur gör man då för att få tag på ett företagslån som ett nystartat företag? Vart kan man hitta det? Går det att få det hos banker? Ger banker lån till startups? Låt oss gå in lite mer i detalj. 

Nystartat företag lån och banker

Generellt så är storbankerna i Sverige lite svårare att ha att göra med som nystartat företag / startup och de brukar vara restriktiva med att ge ut lån till denna kundgrupp. Ofta kan tuffa krav automatiskt göra att ens låneansökan blir nekad, då man inte har skickat in sitt första bokslut. De kollar också på ens förmåga att återbetala lånet samt hur företagets kreditvärdighet ser ut. Därav brukar det vara väldigt svårt för nystartade företag och startups att få lån från storbankerna i Sverige. Men storbankerna är som tur inte det enda alternativet. Det finns utmanarbanker och alternativa långivare. Kanske de kan fungera?


Utmanarbanker och alternativa långivare är mindre restriktiva i sin utlåning och kan erbjuda lån till nystartade företag och startups. De har helt enkelt en annan syn på risk än vad storbankerna har och är mer flexibla i sina bedömningar av företag som görs för att avgöra om de ska få ett lån eller inte. För majoriteten av dem är en personlig garanti den viktigaste faktorn som de tar hänsyn till vid ansökan från ett nytt företag. Med andra ord så går det att få ett företagslån som en egenföretagare, så länge man kan visa på en ok personlig ekonomi.


Finansierings som erbjuds av dessa långivare kan både vara i form av ett företagslån alternativt en företagskredit (även kallat checkkredit). Beloppen tenderar däremot att vara något mindre än vad de erbjuder till mer etablerade bolag. Men det brukar räcka för att få igång sin verksamhet, vartefter man kan söka mer finansiering. 


Vilken typ av lån är bäst för startups och nystartade bolag i Sverige?

Som nämnt tidigare så är storbankerna mer anpassade för etablerade företag med ett stadigt kassaflöde och finansiell historik som de kan bedöma. Nichebankerna och alternativa långivare är däremot bra alternativ för nystartade bolag och startups. Frågan är, vart hittar man dem?


Du kan så klart leta efter dem och läsa på om hur deras bedömningsprocess och erbjudanden ser ut och hur de skiljer sig åt. Det kommer troligtvis ta ett tag, för att det finns fler långivare än vad de flesta känner till som riktar in sig på just nystartade företag och startups. Dessvärre brukar tid något som egenföretagare inte har, då de behöver jobba mycket på att få igång verksamheten. Så hur får man en överblick av vad som är möjligt att låna på ett effektivt sätt? Vårt förslag är att du gör en ansökan på www.kompar.se, så kommer du få tillgång till konkreta erbjudanden från marknadens alla långivare som riktar in sig på just nystartade företag och startups. 


Företagslån för startups och nystartade företag via KOMPAR 

Som vi har nämnt tidigare så är den bästa lösningen för startups och nystartade företag som letar efter finansiering att söka företagslån via Kompar. Kompar hjälper dig att på ett snabbt sätt göra en ansökan hos många olika långivare samtidigt - både storbanker, utmanarbanker och alternativa långivare som är mindre kända på den svenska marknaden. Därefter så jämför vi deras erbjudanden på ett tydligt sätt, så att du kan välja det alternativ som passar er bäst. Tjänsten och jämförelsen är helt gratis.


För att göra en jämförelse fyller du i en kort ansökan på Kompars hemsida. Det tar dig bara några minuter och inom 24 timmar har du svar från +19 olika långivare. Chanserna ökar på så sätt att du får ett lån samtidigt som du sparar tid genom att bara fylla i en ansökan. Du kan sedan filtrera lånen på storlek, ränta, amortering och andra villkor. Har du frågor om lånen finns alltid våra rådgivare tillgängliga för ett telefonsamtal - vilket är en tjänst som också är helt gratis.