Vad står i artikeln om inflationen?

Inflationens effekt på småföretag och hur du hanterar den

Småföretagare som ju inte har haft det enkelt och en dans på rosor under de senaste två årens kris hoppades att det skulle gå lite bättre nu under år 2022. Precis när vi har börjat att ta farväl av pandemin klingat så möts vi av nya utmaningar.

 • Agnes Sitarz
 • 2
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  September 22, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Vad är inflation för något egentligen?
 • check
  Inflation - vad innebär det för mig som företagare? ‍
 • check
  Inflation småföretag - Behöver du extra finansiering?

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

Småföretagare som ju inte har haft det enkelt och en dans på rosor under de senaste två årens kris hoppades att det skulle gå lite bättre nu under år 2022. Precis när vi har börjat att ta farväl av pandemin klingat så möts vi av nya utmaningar.

Kolossala bränslepriser och elpriser i Sverige och runt om i världen – småföretagarna får rent ut sagt en hård smäll när kostnaderna ökar under 2022. De senaste rapporterna visar att många försöker att reducera sina utgifter i verksamheten, men en stor del av de som driver eget är tvingade att höja sina priser. Inflationen slår hårt mot småföretag just nu - enligt uppgifter från MetLife uttryckte 85 procent av de tillfrågade småföretagarna oro för inflationen. En av tre uppgav att inflationen utgör en av de största bekymret för deras företag. 

Faktum är att inflation alltid förekommer, så småföretagare måste vara beredda på den helt enkelt. Det är viktigt att förstå hur inflationen påverkar dig som driver eget och ditt företag och hur du kan hitta lösningar för att hantera den på bästa möjliga sätt- just det försöker vi att täcka i artikeln nedan.

Vad är inflation för något egentligen?

Inflationen mäter den progressiva ökningen av priset på varor och tjänster under en viss tidsperiod. När kostnaderna för produkter och tjänster ökar börjar konsumenterna köpa mindre. Många människor betraktar inflation som något dåligt, men inflation förekommer alltid. Pengarna minskar alltså i värde. Det tar sig till exempel uttryck i att priset för samma korg med varor i affären stiger över tiden. Om du till exempel hade 50 000 kronor på ett sparkonto år 2002 kommer dessa pengar inte att räcka lika långt år 2022. Riksbanken strävar faktiskt efter en inflationstakt på 2 % per år eftersom en för låg inflation försvagar ekonomin. Inflationen blir dock en ekonomisk börda för konsumenter och företag när den är för hög. Hur mäts inflation? Det populäraste måttet som används för inflation i Sverige är förändringen i konsumentprisindex det vill säga KPI. Riksbanken introducerade inflationsmålet år 1993 och sedan år 2017 använder KPIF Riksbanken konsumentprisindex med fast ränta, som målvariabel för inflationsmålet.

Inflation - vad innebär det för mig som företagare?

Sedan pandemin började har företagen kämpat för att hantera de stigande kostnaderna i samband med inflationen. Covid-19 påskyndade bara det oundvikliga - pågående problem med distributionskedjan gjorde det svårare att få tillgång till varor, vilket drev upp priserna. Här är några av de väsentligaste sätten på vilka småföretag har påverkats av inflationen:

 • Högre kostnader: Enligt en undersökning från Business.org har 92 % av de tillfrågade småföretagarna haft ökade kostnader sedan pandemins början. De förnödenheter och tjänster som du behöver för att driva ditt företag är dyrare, och 26 % har sett sina kostnader öka med 20 %.
 • Stigande priser: Eftersom det är dyrare att driva ett företag har över 80 % av småföretagarna höjt sina priser i ett försök att motverka inflationen. Detta kan naturligtvis vara ett riskabelt drag eftersom vissa av dina kunder kanske inte accepterar de högre priserna.
 • Skära ner på allmänna kostnader: Förutom att höja priserna kan det vara ett bra sätt att hantera inflationen att sänka dina kostnader. Många företagare har tvingats minska sina lager, skära ner på marknadsföringskostnaderna och leta efter andra sätt att spara pengar.
 • Stramare vinstmarginal: Slutligen leder stigande kostnader ofta till snävare vinstmarginaler. Detta gör det svårare för företag att nå sina marginaler och förbli lönsamma över tid.

Inflation småföretag - Behöver du extra finansiering?

Inflationen tar inte slut - det är en verklighet som du som driver eget ständigt måste konfronteras och brottas med i den dagliga verksamheten. Det bästa du kan göra är att göra val om hur du ska hantera denna situation i just ditt företag. Du kan till exempel välja att maximera din vinst genom att hålla dig liten och minska dina utgifter där det är möjligt. Du kan också välja att fokusera på att investera i ditt företag och växa snabbt. 

Det finns inte ett enda rätt svar - det handlar också om dina prioriteringar som företagare och att helt enkelt kunna anpassa sig till den nya rådanden världssituationen. De senaste två åren har minst sagt drabbat alla, och de som driver eget har inte haft de helt lätt. 

Känner du att ditt företag har tillfällig brist på medel för att kunna göra nödvändiga investeringar, då kan kan ett lån för företag vara en effektiv lösning för dig som driver eget. Vi samarbetar med över 20 stycken banker och finansbolag som lånar ut pengar till svenskregistrerade enskilda firmor, aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag. Våra finansiella rådgivare finns där för dig för att besvara dina frågor om finansieringsmöjligheter som finns för dig. Kolla dina dina möjligheter för extra medel i kassan - fyll i en icke bindande ansökan här för företagslån.