Miniguide om stöd för företag under Covid krisen

Stöd för företag under Coronavirus covid-19 krisen - miniguide

Spridningen av Corona-viruset i Sverige har börjat påverka företagen. Är du trött på det? KOMPAR erbjuder råd och information. Vi ger dig stöd och hur du kan få det från regeringen och statliga myndigheter.

 • Agnes Sitarz
 • 3
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  September 14, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Företag och Coronavirus krisen
 • check
  Förebyggande åtgärder för företag
 • check
  Stöd från regering och myndigheter

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

Tyvärr så har spridningen av Coronaviruset i Sverige och resten av världen börjat sätta sina spår och ha en inverkan på små och medelstora och även stora företag. Oron för smittrisk gör att människor blir mer medvetna om vilka risker och konsekvenser en pandemi kan leda till i vardagen. I pressen hör vi om stora bolag som alarmerar om vinst förluster, även kraftiga börsras i Sverige och världen observeras. I den här artikeln kommer vi på KOMPAR att ge allmänna råd för egenföretagare om förebyggande finansiella åtgärder under coronavirus utbrottet och information om stöd från regeringen och statliga myndigheter.

Hur kan ditt företag påverkas av Coronavirus krisen?

Tyvärr sätter coronavirus krisen en enorm press på svenskarnas ekonomi fortfarande trots att det har gått ett tag sedan pandemins start. Det är både privatpersoner och egenföretagares plånböcker får en rejäl smäll, kort sagt. Ett stort antal anställda blir tvungna att gå ner i arbetstid, eller jobba hemifrån vilket tyvärr inte alltid är möjligt inom vissa företagsverksamheter. Den rådande pandemi situation i världen påverkar tyvärr de flesta små och medelstora företag mest på ett eller annat vis. Många bolags finansiella ekonomi kan bli lidande och få seriösa ekonomiska konsekvenser på grund av olika problem som kan uppstå. Det kan till exempel vara svårt att hitta nya jobbuppdrag på grund av smittrisken, en del tjänster går ej att utföra under en pandemi och företag måste ta en “påtvingad paus” i sin verksamhet. Vissa verksamheter som till exempel restauranger, cafeer och butiker kommer förmodligen bli tvingade att tillfälligt stänga ned eller begränsa sina tjänster. Många företag börjar känna en oro hur de ska klara av att täcka löpande avgifter, betala löner och att få allt gå runt. Tyvärr står vi inför en svår och krävande tidsperiod där vi som samhälle måste hjälpas åt och egenföretagare bör införa nya tankesätt för att deras verksamheter ska klara corona krisen på bästa möjliga sätt. 

Förebyggande åtgärder för små och medelstora företag

Förutom självklara smittskyddsåtgärder som regelbunden och ordentlig handtvättning, användning av handsprit, att hosta i armvecket och stanna hemma ifall vi känner av förkylningsliknande symptom. Finns det en del andra aspekter som egenföretagare bör tänka på för att dämpa eventuella negativa konsekvenser som deras verksamheter kan tvingas möta. Här nedan ger vi ett par råd och tips på vilka slags förebyggande handlingar företag kan inför:

 • Först och främst bör vi försöka förstå och analysera vilka slags effekter och förändringar som krisen kan ha på just vår företagsverksamhet. Att rangordna och prioritera sina affärer och ha olika scenarion i bakhuvudet är en bra strategi.
 • En krissituation som coronavirusutbrottet leder till tydliga beteendeförändringar i samhället och således hos våra kunder, konsumenter, samarbetspartners och leverantörer. Hur kan vårt företag påverkas av dessa förändringar?
 • Brist på personal, på grund av sjukdom, förebyggande av sjukdom eller oro för smitta.
 • Större behov av tjänster online, utbud för tjänster som ej kräver direkt kontakt och som till exempel kan tillämpas eller konsumeras hemma.
 • Minskat resande, inställda affärsmöten, branschmässor och evenemang med större folksamlingar, stängda landsgränser. 
 • Tid för nytänkande för just ditt företag för, att minska risker för vinst förlust, likviditetsproblem och i värsta fall konkurs. Kanske du måste se till att skapa ett nytt online utbud för att möta nya behov hos dina kunder. Driver du ett företag inom restaurang och cafèbranschen? Satsa då extra på hemkörning direkt till dörren. Även butiksägare kan fundera på tjänster med hemkörning av populära varor. Har du en yogastudio eller gymverksamhet, kan du alltid erbjuda speciella lektioner eller träningar online. 

Stöd från regering och statliga myndigheter

Som egenföretagare bör du även vara medveten om och känna till eventuella hjälpmedel som regeringen och staten inför. Här nedan går vi kort igenom ett par:

 • Korttidspermittering introduceras. Det betyder att arbetsgivarens lönekostnader kan bli mindre med 50% men samtidigt som arbetstagarens får betalt 90% av sin lön. Du kan ansöka om stödet från och med 7 april 2020 och det gäller även retroaktivt från och med 16 mars 2020. Mer information finns på https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/.
 • Sjuklöneansvaret tas över av staten. Under en tillfällig period på två månader kan staten under vissa omständigheter ta över kostnaden för sjuklönekostnader. En så kallad schabloniserad sjukpenning för dag 1-14 blir egenföretagare ersatta med, i praktiken betyder det att den som är anställd ansöker om ersättning hos Försäkringskassan retroaktivt. Mer information finns på www.forsakringskassan.se/.
 • Förstärkning vid likviditetsproblem. Företag kan ansöka hos Skatteverket om anstånd i samband med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön samt mervärdesskatt. Mer information kan finns på www.skatteverket.se/.

KOMPAR och stöd för ditt företag

Vi på KOMPAR är medvetna om att många av våra kunder kan befinna sig i en svår finansiell situation på grund av coronavirus utbrottet. Vi följer självklart kontinuerligt händelseförloppet och håller oss uppdaterade kring utvecklingen av coronaviruset covid-19 och dess inverkan på små och medelstora företags verksamhet. 

Vi erbjuder stöd i form av refinansieringlån som hjälper dig att samla mindre företagslån som du har tagit förr i tiden i ett lån med lägre ränta och på förmånligare villkor. Om du behöver hjälp med finansiering för att täcka eventuella likviditetsbrister kan vi vägleda dig för att hitta den mest lönsamma lösningen. Har du några som helst frågor eller funderingar kring risker för ditt företag under coronavirus utbrottet, tveka inte att kontakta oss. Vi har startat en speciell hjälplinje i samband med finansiering för företag under coronavirus covid-19 pandemin. Vår allra största prioritet är du som kund och att du kan fortsätta med din företagsverksamhet på bästa möjliga sätt.