Lån till aktiebolag

Företagslån till aktiebolag

Många företagare väljer bolagsformen aktiebolag, och vid behov av extra kapital söka efter just företagslån för aktiebolag. Det kan vara för att bolaget behöver växa och utvecklas och behöver kapital för att kunna gå vidare med sina framtidsplaner. Det kan även finnas akuta behov att täcka likviditets brister som kan uppstå av oväntade händelser, då kan företagslån för aktiebolag vara en lämplig lösning. Ett aktiebolag som tecknar ett företagslån.

Google reviews
Registrerade hos
google reviewsFinansInspektionen

Fyll i din ansökan nu

Bank Id
kompar företagslån

Bäst villkor med flera erbjudanden

sök företagslån

Snabb ansökan - lån inom 24 h

företagskrediter

Kostnadsfri rådgivning

aktiebolag

Vad är ett aktiebolag för något?

Ett aktiebolag är en företagsform som är en egen juridisk person. Det innebär att bolaget kan teckna avtal, anställa personer och äga olika tillgångar.

Generellt så gäller det att personer som äger aktier i ett aktiebolag inte kan förlora mer än det de har betalat för sina aktier. Aktiebolaget är med andra ord ansvarigt för alla sina legala skyldigheter och finansiella skulder. Däremot har styrelsen betalningsansvar (för skatter som betalats in för sent t.ex.), skadeståndsansvar (om den skadat bolaget av oaktsamhet t.ex.) och straffansvar (om aktiebok ej förts t.ex.) i vissa situationer.

Aktiebolag kan skapas av en eller flera personer och man gör det enklast genom Verksamt.

Hur finansierar man ett aktiebolag?

När man skapar ett aktiebolag så krävs det ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Aktiekapitalet kan antingen vara i form av pengar som du sätter in privat, alternativt av tillgångar som till exempel en dyr kaffemaskin om du ska driva ett kafé. Startkapital som består av tillgångar kallas apportegendom och du kan läsa mer om den hos Bolagsverket. Efter att aktiebolaget väl är skapat kan det behövas lite extra pengar utöver det initiala aktiekapitalet. Det finns generellt tre tillvägagångssätt att finansiera företaget när det behövs lite extra pengar:

Kortsiktiga lån

Vinst: genom att sälja varor/tjänster och göra vinst på försäljningen kan du generera tillräckligt med pengar för att finansiera ditt företag. Detta är generellt lättare sagt än gjort och är målsättningen för alla som startar ett företag.

lån är helt återbetalt

Aktieägartillskott: ägarna till aktiebolaget kan investera mer pengar i det genom att bolaget emitterar nya aktier som ägarna (antingen befintliga alternativt nya) köper från det. Företaget får på så sätt in pengar för att finansiera sin verksamhet.

företagskrediter rådgivare lån
Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver

Fyll i en ansökan
och väx ditt företag idag

Till ansökan

Företagslån till aktiebolag.

Ett aktiebolag kan finansieras genom lånade medel. Lånet kan komma från ägarna, andra privatpersoner, eller genom ett företagslån från en bank eller ett finansbolag. Företagslån är den vanligaste låneformen som används när ett bolag behöver lite extra pengar för att finansiera sin verksamhet. 

Vilka krav ställs för företagslån för aktiebolag?

Långivare gör en bedömning av aktiebolagets ifråga återbetalningsförmåga vid en låneansökan. För att långivaren ska kunna bedöma vilken säkerhet som krävs för lånet måste all viktig information ges av låntagaren. Bolag som har funnits ett tag på marknaden kan presentera bokslut och balansräkningar, men ett nytt bolag har tyvärr ej sådana uppgifter. I sådana fall är det väsentligt att bolaget har en tydlig och realistisk budget och affärsplan där det presenteras hur de ska tjäna pengar. Mer information om hur man skapar en affärsplan finns här: https://www.kompar.se/artiklar/hur-skriver-man-en-affarsplan.

En del banker och finansbolag kan också begära i samband med en låneansökan att det omsätts ett specifikt belopp. Även en pantsättning som säkerhet kan krävas, till exempel tillgångar som utrustning eller fastigheter. Men det finns givetvis långivare som inte begär någon säkerhet i samband med företagslån till aktiebolag som inte kräver någon säkerhet. Dock kan det vara svårare att få större lånebelopp beviljade och räntan är vanligtvis högre för att täcka upp för risken som tas av långivaren. Nedan är ett par exempel på sådant som även kan bedömas vid en ansökan om företagslån för aktiebolag:

Kortsiktiga lån

Företagets ägare –  han eller hennes privatekonomi, tidigare erfarenheter.

Två generella regler gäller

Har bolaget en revisor som sköter deras bokföring.

lån är helt återbetalt

Vilket ändamål de lånade pengarna ska användas till.

lån är helt återbetalt

Kan aktiebolaget erbjuda någon form av säkerhet för företagslånet.

Företagslån till aktiebolag och ränta

Anpassat för företagare

Ränta vid företagslån till aktiebolag är en procentandel av det lånade beloppet, den kan vara mycket olik från bolag till bolag beroende på olika risker och förutsättningar. Ju sämre återbetalningsförmåga ett bolag verkar ha desto högre blir räntan på lånet. Faktorer som leder till lägre ränta är till exempel ett borgensåtagande eller någon annan form av säkerhet. Ränta i samband med ett företagslån för aktiebolag kan variera:
Fast eller bunden ränta

Fast eller bunden ränta

En bunden ränta innebär att räntesatsen är bestämt till ett särskilt belopp och bolaget betalar detta räntebelopp under en tidsperiod, till exempel under ett par år. 

Rörlig ränta

Rörlig ränta

Räntan skiftar i samband med marknadsräntan. Det innebär att det finns en risk att din ränta kan stiga eller bli lägre, och du kan betala tillbaka hela lånet i förtid utan några tilläggsavgifter. 

Företagslån utan ränta

Företagslån utan ränta

Det finns ingen ränta som måste betalas. Dock är företagslånet ej kostnadsfritt, i detta fall tar långivaren betalt genom en avgift. För att jämföra kostnader för företagslån utan ränta och företagslån med ränta är det värt att jämföra den effektiva räntan. 

Personlig borgen - företagslån för aktiebolag

Någon som går i borgen för bolaget vid låntagning är en annan form av säkerhet som banker och långivare kan begära. Den som tar sie an borgensåtagande kan vara företagets ägare, men det även vara någon helt annan. Borgensmannen förbinder sig att att vara fullständigt återbetalningsskyldig om aktiebolaget av någon anledning inte skulle klara av att betala tillbaka lånet. Det kan också finnas krav hos vissa långivare att fler än en person går i borgen vid större lånebelopp.

Vad kan aktiebolag använda ett företagslån till?

Ett företagslån för aktiebolag kan användas till en mängd olika ändamål, som ett nytt aktiebolag behöver man troligen extra finansiering för uppstart. Ibland kan det även vara så att bolaget får tillfälliga likviditets trubbel och behöver ett företagslån för att komma på fötter igen. Många bolag använder företagslån för att investera i tillgångar till exempel kostsamma maskiner. 
effektiv finansiering

Materiella tillgångar

Köksmaskiner eller annan dyr och specialiserad utrustning.

billiga lån

Renovering av lokaler

Till exempel ett cafe som behöver rustas upp.

bäst villkor företagslån

Framtagning av ny produkt/tjänst

Man kanske vill satsa på att utöka sina tjänster?

effektiv finansiering

Marknadsföring

Ett effektivt sätt att ny ut befintliga och nya kunder, kanske behövs en ny marknadsföringsstrategi?

Att låna pengar som nystartat aktiebolag

Att låna pengar som nystartat aktiebolag

Många tror att det inte är möjligt att låna pengar som ett nystartat aktiebolag. Detta är däremot fel då flera av de långivarna vi samarbetar med lånar ut pengar till nystartade aktiebolag. När ett nystartat aktiebolag söker företagslån så bedömer långivarna ett bolags framtidsutsikter (hur kommer försäljningen att utvecklas och hur ser möjlig återbetalningsförmåga ut) samt eventuella borgensmäns finansiella situation. I de flesta fallen går det att få ett företagslån, om än till ett lite mindre belopp, vilket gör det möjligt att ta sitt företag till nästa nivå.

Har du frågor eller funderingar?

Fyll i ditt telefonnummer

Så hör en av våra rådgivare av sig

Thank you! Your submission has been received!
Looks like we're having trouble
138an Group AB ©2020