Lån till handelsbolag

Företagslån till handelsbolag

De allra flesta bolag behöver förr eller senare extra kapital för att kunna göra vissa investeringar som är nödvändiga för att de ska kunna växa. Beroende på bransch och ett bolags behov och förutsättningar kan ett företagslån till handelsbolag skifta mellan ett par tusen till flera miljoner kronor. Många företagare väljer den här bolagsformen när de startar ett företag för att se om just deras plan på en verksamhetsplan är något som kan fungerar i praktiken. Är man ett etablerat handelsbolag på marknaden så kanske man får en unik tillväxt chans där särskilda investeringar krävs. Då väljer många att teckna ett företagslån för handelsbolag. Eller så har handelsbolaget hamnat i en svår finansiell situation, där tillfälliga likviditets brister måste täckas snabbt? Till exempel på grund av att en försäljning har gått sämre eller uteblivna betalningar. Här har vi samlat de viktigaste gällande företagslån för handelsbolag.

Google reviews
Registrerade hos
google reviewsFinansInspektionen

Fyll i din ansökan nu

Bank Id
kompar företagslån

Bäst villkor med flera erbjudanden

sök företagslån

Snabb ansökan - lån inom 24 h

företagskrediter

Kostnadsfri rådgivning

Vad är ett handelsbolag för något?

handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera stycken bolagsmän,med andra ord delägare. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag. Handelsbolaget är en juridisk person. Det är bolagsmännen som avgör vilka eller vem som har rätt att företräda handelsbolaget och ingå avtal i dess namn. Bolagsmännen i ett HD är alltid solidariskt och personligt ansvariga mot utomstående vilket inte kan avtalas bort under några omständigheter. Bolagsmännen ansvarar med sina egna privata ekonomier för bolagets avtal och skulder. Det solidariska ansvaret i samband med ett handelsbolag innebär att alla bolagsmän kan personligen tvingas att betala för bolagets skulder.

De bolagsmän som har betalat kan sedan kräva resterande bolagsmän på deras andel i skulden. Ett handelsbolag kan ha anställd personal, men man bör ha det personliga ansvaret i åtanke. Ett HD behöver i de allra flesta fall inte en revisor men är så klart bokföringsskyldiga. När man vill starta ett HD ska man i första hand skicka in en anmälan om att registrera bolaget. Handelsbolaget får via registreringen sitt namn och organisationsnummer. Ett handels-/kommanditbolags namn är skyddat i det län där det är registrerat.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en viss typ av handelsbolag där särskilda bolagsmäns ansvar är begränsat till den del som de har satsat i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare, de har vanligen ingen rätt att bestämma hur bolaget ska styras. I kommanditbolaget ska det dock finnas minst en delägare med obegränsat ansvar, en så kallad komplementär.

Kommanditbolag
företagskrediter rådgivare lån
Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver

Fyll i en ansökan
och väx ditt företag idag

Till ansökan

Hur finansierar man ett handelsbolag?

När man har startat sitt handelsbolag, brukar nästa steg vara att man vill sätta igång med sin verksamhet. Oftast behövs det kapital för att komma igång eller för att göra nödvändiga investeringar. Det är vanligt att företagare har sparade medel som de planerar att investera. Men ibland kan sparade medel inte räcka till, eller så kan oväntade utgifter uppstå. In fall börjar många bolag att söka efter extern finansiering i form företagslån för handelsbolag.

finansierar man ett handelsbolag
Lån och krediter

Företagslån till handelsbolag

Anledningar till att företagare väljer att låna pengar till sitt handelsbolag är många och beror såklart på bransch typ, företagets individuella behov eller förutsättningar. Det är både nystartade och etablerade handelsbolag som väljer att teckna företagslån och beloppen varierar. 

Många väljer att redan vid uppstarten av bolaget söka efter företagslån, det kan vara att man snabbt måste hyra en lokal eller till exempel bekosta dyr utrustning eller produkter som ska säljas. Allt beror på vilket skede handelsbolaget befinner sig i och vilka kapitalbehov som finns. Det finns även situationer där handelsbolagen behöver ett företagslån för att inte missa tillväxtmöjligheter. Kanske har bolaget hamnat i en tillfällig ekonomisk svacka till exempel på grund av uteblivna betalningar eller andra faktorer? För att snabbt lösa likviditetsproblem och inte missa affärsmöjligheter kan det vara värt att ta ett företagslån anpassat till handelsbolagets situation.

Vilka krav ställs för företagslån för handelsbolag?

Ett långsiktigt lån, det vill säga ett som förfaller om längre än ett år från dagen då du gör bokföringen, ska bokföras i kontogrupp 23. Banker och finansbolag gör en bedömning av handelsbolagets återbetalningsförmåga när en låneansökan lämnas. Det är oerhört viktigt att all information tillhandahålls av låntagaren, för att långivaren ska kunna bedöma vilken slags säkerhet som behövs för företagslånet. De handelsbolag som är väletablerade kan visa upp bokslut och balansräkningar.

Nystartade handelsbolag kan tyvärr ha det lite svårare att teckna företagslån, då är det extra viktigt att bolaget har en realistisk budget och tydlig affärsplan som visar hur de planerar att tjäna sina pengar. Mer information om hur man skapar en affärsplan finns här: https://www.kompar.se/artiklar/hur-skriver-man-en-affarsplan. Det är även väsentligt att presentera i detalj hur företagslånet ska användas och hur de ska hjälpa handelsbolaget att växa. Till höger presenterar vi ett par allmänna krav som långivare har:

långsiktigt lån

Handelsbolagets betalningsförmåga kan styrkas med till exempel balansräkningar, årsredovisning affärsplan och budget.

Kortsiktiga lån

Lånebeloppet är realistiskt och rimligt gentemot handelsbolagets storlek. Till exempel hur stor är bolagets omsättning, vilket belopp vill ni låna?

Två generella regler gäller

Kreditupplysningar visar inga obetalda skulder eller betalanmärkningar, bolagsmännen och handelsbolaget har en god ekonomisk situation.

lån är helt återbetalt

Att erbjuda en säkerhet för företagslånet kan givetvis öka chanserna till att lånet beviljas och att lägre ränta erbjuds. Tillgångar som kan pantsättas är till exempel fastigheter och varulager. 

lån är helt återbetalt

Någon som går i borgen för bolaget vid låntagning är en annan form av säkerhet som kan krävas. Detta kan även öka chanserna till att låneansökan beviljas.  Den som tar sie an borgensåtagande kan vara företagets ägare, men det även vara någon helt annan.

Uppfyller den potentiella låntagaren de ovanstående kraven finns det absolut stora möjligheter att företagslån till handelsbolag blir beviljat. Man bör dock komma ihåg att alla långivare har specifika villkor som måste även uppfyllas för att företagslånet ska kunna tecknas. Till exempel kräver en del långivare att handelsbolaget måste ha varit verksamt en viss tidsperiod. Men det finns självklart många långivare som tar hänsyn till nystartade företag och har erbjudanden avsedda för nya företagare.

Företagslån till handelsbolag -  ränta och kostnader

Det är alltid värt att i lugn och ro jämföra erbjudanden från olika långivare eftersom deras krav och villkor kan variera en hel del. Det finns en del faktorer som har en inverkan på lånets kostnad, den väsentligaste är räntesatsen som ni erbjuds. Med andra ord, blir företagslånet för handelsbolag dyrare när bolaget erbjuds en högre ränta. Sedan ska lånet amorteras som även är en kostnad som bolaget måste ha i åtanke. Räntesatsen beror på ifall låntagaren väljer rörlig eller fast ränta:
Fast eller bunden ränta

Fast eller bunden ränta

En bunden ränta innebär att räntesatsen är bestämt till ett visst belopp och handelsbolaget betalar räntebeloppet under en tidsperiod, till exempel under ett par år. 
  Rörlig ränta

  Rörlig ränta

  Räntan skiftar i samband med marknadsräntan. Vilket innebär att det finns en risk att den kan stiga men även bli lägre, och du kan betala tillbaka hela lånet i förtid utan extra avgifter. 
   Långivarens potentiell risk i samband med lånet är även något som har ett inflytande på räntesatsen. I de fall då ett bolag kan presentera ett stabilt kassaflöde eller till exempel erbjuda säkerheter blir risken mindre vilket leder till mindre ränta. En räntesats kan till exempel vara högre när det är ett nytt eller litet handelsbolags som ansöker om företagslån. Andra kostnader förutom ränta som bolaget bör tänka på är uppläggningsavgifter. Ett annat alternativ är ett företagslån som erbjuder en fast månadsavgift istället för procentuell ränta.

   Har du frågor eller funderingar?

   Fyll i ditt telefonnummer

   Så hör en av våra rådgivare av sig

   Thank you! Your submission has been received!
   Looks like we're having trouble
   138an Group AB ©2020