Avtal för egenföretagare - introduktion

Denna introduktion kommer att förklara varför kontrakt är viktiga, vilka typer av kontrakt du kan ha som egenföretagare. Vi kommer även gå igenom vilken information som är värd att ha med när man tecknar ett avtal.

Varför ska man skriva ett avtal?

Avtal är inte alltid det roligaste att ta tag i som egenföretagare. Däremot så är det en viktig del i alla verksamheter då det fungerar som en säkerhet när frågor är otydliga mellan två parter. I den bästa av världar behöver man inte gå tillbaka till ett avtal som ens företag har skrivit med en annan part. Men i de tillfällen då du som egenföretagare t.ex. ser på en affärsrelation annorlunda än din motpart kan det vara bra att ha ett avtal tillgängligt som man kan gå tillbaka till och se vad det säger.

Avtal är ofta en bas för företag och dess verksamhet. De ligger ofta till grund för hur du som egenföretagare samarbetar med dina kunder, leverantörer, anställda, konsulter eller andra parter.

I många fall kan det fungera bra med ett muntligt avtal. Detta gäller framförallt i situationer då allting fungerar som det ska och parterna inte har meningsskillnader. När meningsskillnader uppstår, det vill säga när ni inte kommer överens med varandra, kring vad ni har kommit överens om så är det bra att ha ett skriftligt avtal.

När man tar fram och arbetar med avtal finns det många misstag som man lätt kan begå. I den här guiden kommer vi att gå igenom vad vissa av de vanliga misstagen är så att du kan undvika dem i din verksamhet. Bland annat så kollar vi på grundläggande regler kring avtal och ger dig konkreta tips som du kan använda dig av. Däremot så är det alltid bäst att konsultera en jurist eller advokat för att vara helt på den säkra sidan. 


Hur kan vi hjälpa dig?