Offert - att tänka på för företag

En offert även kallat anbud är med andra ord ett erbjudande som säljer till exempel en vara eller tjänst. Ett skriftligt eller muntligt affärserbjudande om att ingå avtal, i de flesta fall lämnas en offert till en intresserad potentiell köpare till exempel en företagare

Offert

Att tänka på när man ska skriva offert

En offert även kallat anbud är med andra ord ett erbjudande som säljer till exempel en vara eller tjänst. Ett skriftligt eller muntligt affärserbjudande om att ingå avtal, i de flesta fall lämnas en offert till en intresserad potentiell köpare till exempel en annan företagare. Offerter kan dock kan lämnas utan en efterfrågan. En offert kan vara i muntlig form men för att parterna ska vara säkra på vad som har bestäms så är en skriftlig offert ett bättre alternativ. Ett slutligt avtal baseras på innehållet som finns i offerten (om den accepterats). När du som företagare ska sälja tjänster eller varor till andra företag är det väsentligt en offert innehåller villkoren. I en offert anges en specifik vara eller tjänst, när en kund har accepterat offerten blir den bindande.

Vad som är bindande vid en offert

En offert blir bindande för den som lämnar den i samma ögonblick som den når fram till mottagaren. Ett anbud kan till exempel vara ett erbjudande om renovering av en lokal till ett särskilt pris. När ditt anbud blir godkänt så betyder det att mottagaren har tackat ja till offerten om tjänsten för det angivna priset. När anbudet gokänds träder offerten i kraft och partnerna har ett bindande avtal. Offertlämmnarens åtagande gäller tills vidare, men kan begränsas av tidsgränserna. som är tillämpliga enligt avtalslagen och även av en tidsfrist som ges av den som ger offerten när de önskar svar på anbudet.

Deadline i offerten

Den som tar emot en offert behöver komma med ett svar inom en speciell tidsperiod för att den som har gett offerten ska vara skyldig att uppfylla skyldigheterna som anges. Om en deadline är angiven i offerten så gäller den bestämda tiden. Avtalslagens regler om tidsfrister gäller i de fall så ingen deadline anges i offerten. I enlighet med avtalslagen påverkas tidsfristen av hur offerten har lämnats. När det gäller muntliga offerter så måste de antas omgående.

Villkor i offerten

För att det ska vara enklare att skapa och skriva en offert och desutom inte behöva upprepa sådant som gäller generellt för de flesta av era kunder, kan du komplettera offerten med att hänvisa till allmänna villkor så kallade standard villkor. Standard villkor är grundläggande och allmäna villkor för ditt företag. Ett tips är att hänvisa till sådana i stället för att de skrivs separat i varje offert som su som företagare skriver. De kan finnas med i innehållet eller skickas med som en bilaga. Eftersom offerter är bindande, är det väsentligt att su som lämnar en offert har en tydlig överblick över alla villkor som ska finnas med i avtalet, innan du skickar iväg en offert. Det är lika viktigt att den person som skickar en accept på ett erbjudande förklarar vad han eller hon vill ha i avtalet. Ett accepterande är bindande så snart det når mottagaren. När avtalet är färdigt gäller de delar som båda partnerna är införstådda i.

Checklista för vad en offert bör innehålla

- En rubrik - ”Offert” eller ”Anbud”

- Information gällande offertlämnaren och om mottagaren

- Erbjudandet - offert/anbud: Vad vill du som ger en offert ska finnas med?

- Ersättning: Hur mycket vill du ha betalt för de tjänster eller produkter i erbjudandet?

- Tidperiod: Under vilken tidsperiod ska en offert vara giltig?

- Tacka nej i en offert: Vill du ha en möjlighet att tacka nej det vill säga avböja även om kunden tackat ja?

- Övrigt gällande villkor och skyldigheter: Vad kan hända i fall en köpare ej betalar i tid för tjänsten eller varan?


Hur kan vi hjälpa dig?