Jämför företagslån - tips och tricks

Låna upp till 7 miljoner kronor

företagskredit

Jämför företagslån online

företagskredit

Erbjudanden från +20 långivare & banker

Gratis rådvigning

Google reviews
Registrerade hos
google reviewsFinansInspektionen

Fyll i din ansökan nu

kompar företagslån

Bäst villkor med flera erbjudanden

sök företagslån

Snabb ansökan - lån inom 24 h

företagskrediter

Kostnadsfri rådgivning

Hitta bäst villkor

Vi hjälper dig att jämföra företagslån

Vad många ofta förbiser är att ansökningsprocessen för företagslån ser olika ut bland olika långivare. Vissa differentierar sig genom en smidig ansökningsprocess som sker online med snabba svar medan andra mer traditionella kreditgivare kan komma att jobba mer offline. Man bör med andra ord även jämföra ansökningsprocessen till företagslån då skillnaden i nedlagd tid kan vara markant och därav även medföra en skillnad i kostnader och likviditet. Andra aspekter att tänka på har att göra med ansökans komplexitet.

Jämför företagslån

Tidsaspekter - Hur lång tid tar det?

De tidaspekter man bör jämföra när man söker efter företagslån har framförallt att göra med tiden det tar tills ett beslut är fattat och tiden det tar tills lånet är utbetalt till ens bolag.

En tumregel är att ju större lån ditt företag söker desto längre tid kommer det ta för långivaren att fatta ett beslut gällande beviljat lån. Detta har att göra med att kreditgivare ofta har standardiserade beslutsmodeller om mindre företagslån medan större lån måste gå igenom en kreditkommité (det vill säga en kommité som internt tar beslut om utbetalda lån till specifika företag). Trots denna tumregel så ser man även stora skillnader mellan olika långivare. Vissa tar ett beslut direkt när din ansökan skickats in medan andra kan komma att ta ett par veckor på sig innan ett slutgiltigt beslut fattats. Här bör man alltså ta hänsyn till när bolaget behöver få tillgång till kapitalet och bland vilka långivare detta är möjligt. Detta beror ju såklart på själva syftet för lånet samt företagets finasiella situation och behov av kapital och hur mycket tid som kan ägnas åt det.

En annan aspekt att ha i åtanke när man söker företagslån är hur snabbt lånet betalas ut efter att ett beslut har fattats. Precis som i beslutsprocessen skiljer det sig åt mellan långivare när de betalar ut lånet. Däremot är skillnaden ofta mindre (1-7 dagar), varför det spelar större roll för bolag som vill förbättra sin likviditet med lånet.

Komplexitet - Hur krånglig är ansökan?

När man söker och jämför företagslån bör man även ta hänsyn till komplexiteten av en ansökan. Detta är framförallt viktigt för små och mellanstora bolag då man ofta har tidsbrist som egenföretagare och helt enkelt inte har råd att ge sig in i en process som gör att man spenderar mindre tid på faktiska affärer.

Man kan jämföra komplexiteten i ansökan om företagslån genom att se till mängden dokument som en långivare kan kräva för att fatta ett beslut. De flesta långivare ber om att få tillgång till bolagets senaste bokslut. Vissa ber om att även få tillgång till en budget för det kommande året och hur denna kommer att påverkas om lånet beviljas. Andra typer av dokument som kan komma att krävas har att göra med orderingången, fakturering och betalningsvanor bland kunder.

En ytterligare aspekt att se till är om långivarna vill träffas under ett möte för att gå igenom låneansökan och vad företaget ska använda lånet till eller om hela processen sker enbart online. Uppenbarligen så kräver ansökningar som görs helt online mindre tid av egenföretagaren vilket är en fördel när man har tidsbrist.

företagslån jämför

Skillnader i lånets villkor och ränta

Den viktigaste biten att jämföra när man kolla på företagslån är uppenbarligen villkoren. Här skiljer det sig ofta markant mellan olika långivare då det är sättet de differentierar sin produkt gentemot sina konkurrenter. Nedanstående är de vanligaste bitarna man bör ha i åtanke när man jämför erbjudanden om företagslån.

jämföra företagslån

Lånebelopp - Hur mycket kapital får företaget tillgång till?

Beloppet som ens företag kan låna skiljer sig ofta mellan olika långivare. Vissa är villiga att ge ut lån som täcker och överstiger lånebehovet hos firman, medan andra endast vill låna ut till en del av det ansökta beloppet. Uppenbarligen måste man här sätta de erbjudna lånebeloppen i relation till kapitalbehovet hos ens firma. Är det flera tillgångar/projekt som ska finansieras via lånet bör man prioritera dessa internt och se hur de erbjudna lånebeloppen ser ut i relation till denna prioritering.

jämför företagslån online

Kostnader - Vad är räntan och andra kostnader?

Att jämföra kostnaden för ett företagslån kan tyckas vara en självklarhet. Vad många egenföretagare däremot missar är att inkludera alla avgifter i kostnadsjämförelsen. Utöver räntekostnaden bör man alltså även ta hänsyn till eventuella uppläggningsavgifter, faktureringsavgifter, förseningsavgifter och så vidare. Ofta kan man smidigt göra detta genom att kolla på lånets effektiva ränta.

Vill du läsa mer om hur ränta fungerar vid företagslån och företagskredit kan du göra det här

företagslån villkor

Återbetalning - Hur sker återbetalningen av lånet?

När man jämför återbetalningstid bland företagslån är det framförallt två delar man bör kolla på då dessa kan ha en stor påverkan på ens firmas likviditet och finansieringskostnad.

Den första av dessa delar är löptiden och amorteringstakten på lånet. En längre löptid innebär att man får ha lånet under en längre tid och vice versa. Här är det däremot viktigt att ta amorteringstakten i hänsyn då denna ofta skiljer sig åt mellan olika långivare. Vissa ger erbjudanden om att företaget betalar tillbaka hela lånesumman vid slutet av löptiden, medan andra erbjuder en så kallad rak amortering (det vill säga att man återbetalar lånet med lika stora delar varje månad tills det är helt återbetalt). Beroende på hur löptiden och amorteringstakten ser ut så kommer likviditetsbehovet i din firma se olika ut, varför det är en mycket viktig punkt att ha i åtanke. Generellt så kan man säga att en rak amortering är lättare att planera eftersom återbetalningen sker varje månad och påverkan på firmans likviditet sprids ut över tid, medan full återbetalning vid lånets slut kräver att man bygger upp en buffert för återbetalningen. Detta är aspekter som varje företags bör se över och anpassa till de egna förutsättningarna och behoven.

En annan effekt av amorteringstakten kan ses på kostnaden för lånet då räntekostnaden endast beräknas på utestående belopp. Med andra ord blir den absoluta finansieringskostnaden för ett lån med rak amortering lägre än för ett lån med full återbetalning vid lånets slut.

Ytterligare en del man bör ta hänsyn till när man jämför företagslån är möjligheten till tidig återbetalning. Vissa långivare erbjuder möjligheten till att betala tillbaka hela lånet innan löptiden har gått ut utan att det medför några kostnader eller att man behöver betala ränta på den resterande tiden av lånet, medan andra gör det inte.

jämför företagslån säkerhet

Säkerhet - Behövs en borgen eller en fast tillgång?

Slutgiltigen bör man även jämföra vilka krav långivare ställer på bolaget när det kommer till säkerhet. Bland mindre lån till bolag som inte ännu är vinstgivande eller som inte omsätter större belopp är det ofta vanligt att en personlig borgen krävs. Här kan även företagsborgen vara ett alternativ (det vill säga att ett annat bolag går i borgen för firman som söker lån). Om lånebeloppet är högre kan det ofta krävas att företaget antingen lämnar en fast tillgång som säkerhet alternativt fakturor som säkerhet.

Anledningen till att man bör jämföra olika erbjudanden utifrån säkerhetskrav är att det finns en risk i att bolaget inte kommer kunna betala tillbaka lånet. Om så sker kommer säkerheten att användas för att långivaren ska få tillbaka sina pengar, vilken i sin tur kan ha en vidare effekt på bolaget.

Uppenbarligen finns det en mängd saker att tänka på när man jämför företagslån. Ovanstående är de viktigaste delarna att ta hänsyn till. Däremot finns det en uppsjö av andra saker att ha i åtanke, vilka ofta beror på ens företags specifika situation och de erbjudanden man får tillgång till.  

Vill du läsa mer om personlig borgen kan du göra det här.

Hur vi jobbar med våra kunder

Vi hjälper våra kunder med att ta in erbjudanden för företagslån från alla våra långivare samtidigt och sammanfattar dessa i en tydlig och klar jämförelse. I beslutsprocessen finns vi där som stöd och svarar på alla frågor och funderingar som kan komma att dyka upp om lånevillkoren och vilket erbjudande som passar bäst för det specifika företaget. Vi har hjälpt en mängd företag i Sverige genom lyckade ansökningar för företagslån och brinner för att hitta bäst lösning för varje bolag.

Har du frågor eller funderingar?

Fyll i ditt telefonnummer

Så hör en av våra rådgivare av sig

Thank you! Your submission has been received!
företagslån
Looks like we're having trouble
företagslån

Vi hjälper ditt bolag att hitta rätt lån till bäst villkor!

Det finns en mängd olika banker och kreditinstitut på marknaden som erbjuder företagslån. Vi har sammanställt dessa och deras erbjudanden i en översikt nedan. Vi på kan KOMPAR hjälpa er med att göra en ansökan till ett flertal av dessa, så att ni sparar tid och får bäst finansiering utifrån era förutsättningar. Har ni frågor hjälper vi gärna till och besvarar dessa!

Marginalen bank är en väletablerad bank med lönsamma och säkra lösningar. Marginalen är en av dom mest konkurrenskraftiga partners KOMPAR samarbetar med gällande förmånliga avgifter på företagslånet.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Företagsinteckning
Lånebelopp:
100 000 -
1 000 000 kr
Löptid:
24 - 60 mån
ansök
Collector bank matchar lånet med företagets behov så att verksamheten kan fortsätta växa utan begränsningar. Uppläggningsavgiften för lånet är på 895 kr och lånet amorteras med rak amortering. Om verksamheten behöver låna mer än 1 500 000 kr erbjuder Collector bank lån med högre belopp där krav om säkerhet från kund efterfrågas.
Kreditupplysning:
Bisnode
Säkerhet
Borgensmän: 0
Lånebelopp:
100 000 -
100 000 000 kr
Löptid:
12 - 36 mån
ansök
Froda erbjuder en helt digital lösning för både nystartade och väletablerade företag. Frodas smarta kreditbedömning möjliggör för stora investeringar till likaså små som stora företag. Froda hämtar i huvudsak alltid in företagets transaktionshistorik för bedömning.
Kreditupplysning:
Bisnode
Säkerheter:
Borgensmän: 1
Lånebelopp:
10 000 -
2 000 000 kr
Löptid:
4 - 60 mån
ansök
Mynt erbjuder en lösning som gör det möjligt för företag att göra uttag på företagslånet samma dag. Inga formulär, ingen bindningstid, tydliga avgifter och hela processen är transparent och enkel.
Kreditupplysning:
Bisnode
Creditsafe
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Lånebelopp:
50 000 -
1 000 000 kr
Löptid:
1 - 24 mån
ansök
CapitalBox värnar om att hjälpa företag att växa. Därför erbjuder CapitalBox företagslån upp till 2 miljoner med upp till 24 månaders betalningsvillkor. Beslutet om företagslån baseras på kassaflödet, inte bara företagets kreditpoäng. Möjlighet till två betalningsfria månader finns.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Lånebelopp:
20 000 -
2 000 000 kr
Löptid:
1 - 36 mån
ansök
Fedelta anpassar företagslånet efter verksamhetens behov. Företagslån ges upp till 1 miljon och företaget kan när som helst återbetala lånet utan att betala för återstående tid. Offert kommer samma dag och utbetalning sker inom 24 timmar efter beviljat lån.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Företagsinteckning
Fastighetspant
Lånebelopp:
25 000 -
1 000 000 kr
Löptid:
6 - 36 mån
ansök
Aros kapital tillhandahåller en långsiktig lösning som ska hjälpa företag att utvecklas. Villkoren anpassas efter företagets omständigheter. Därför accepteras flera typer av säkerhet t.ex företagsinteckningar, pantbrev i fastigheter eller borgen. Inga generella belopps begränsningar gäller.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Företagsinteckning
Fastighetspant
Lånebelopp:
30 000 -
1 000 000 kr
Löptid:
12 - 60 mån
ansök
Avida tillhandahåller en företagskredit som ger din verksamhet en snabb och enkel finansiering. Amoteringen kan antingen vara rak eller ske i form av ett annuitetslån. Företagslånet är upp till 1 000 000 kr och kan användas för att t.ex. finansiera personal eller inköp av maskiner.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Företagsinteckning
Fastighetspant
Lånebelopp:
100 000 -
100 000 000 kr
Löptid:
12 - 60 mån
ansök
OPR Företagslån erbjuder företagslån för små och stora företag som vill växa sin verksamhet. Företag kan låna mellan 30 000 - 1 000 000 kronor i upp till 24 månader. Återbetalning sker genom lika stora månatliga betalningar och prissättningen är tydlig och transparant. Inga andra kostnader utom den fasta låneavgiften tillkommer.
Kreditupplysning:
Creditsafe
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Lånebelopp:
30 000 -
1 000 000 kr
Löptid:
1 - 24 mån
ansök
Qred förser sina kunder med företagslån utan startavgift, bindningstid eller dolda avgifter. Ansökan tar endast en minut och är självklart helt gratis och inte bindande. Efter godkänt lån betalas pengarna ut samma dag. Snabbt, smidigt och tryggt.
Kreditupplysning:
UC
Creditsafe
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Lånebelopp:
10 000 -
2 000 000 kr
Löptid:
1 - 36 mån
ansök
Capcito erbjuder en 100% digital upplevelse med öppna priser som visar exakt vad det kostar när du använder Capcito. Räntan på företagslån är mellan 0,8% - 4% och inga kostnader tillkommer om lånet beslutas att betalas i förtid.
Kreditupplysning:
Creditsafe
Säkerheter:
Borgensmän: 1
Lånebelopp:
10 000 -
1 500 000 kr
Löptid:
3 - 48 mån
ansök
Approva utgår från individuell prissättning vid bedömning om kostnader för företagslån. Approva kan bevilja lån upp till 300 000 kr och samma belopp betalas varje månad. Utbetalning kan ske samma dag som ansökan skickas in.
Kreditupplysning:
Bisnode
Säkerheter:
Borgensmän: 1
Lånebelopp:
10 000 -
300 000 kr
Löptid:
2 - 36 mån
ansök
DBT arbetar för att få företag att växa genom att underlätta för små och medelstora bolag att hitta finansiering utan långdragna bankprocesser. DBT erbjuder företagslån mellan 2 till 20 miljoner med en effektiv ränta på 5-9% utan övriga avgifter
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
S
‍Företagsinteckning
Fastighetspant
Lånebelopp:
2 000 000 -
20 000 000 kr
Löptid:
12 - 60 mån
ansök
IMH’s huvudfokus är att hjälpa företag med finansiering genom att frigöra bundet kapital. Genom att pantsätta egendom kan nya möjligheter för beviljade lån öppnas. IMH kräver alltid borgen och korta löptider är inget problem. Generellt är att ansökan till utbetalning sker inom en vecka.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Fastighetspant
Lånebelopp:
1 000 000 -
100 000 000 kr
Löptid:
3 - 24 mån
ansök
Kronan finans erbjuder möjligheten till investeringar och tillväxt genom att förbättra verksamhetens kredit och öka försäljningen med bättre kreditvillkor. Fördelarna med Kronan finans är snabbt beslut, kundanpassade lösningar och alternativ säkerhet för att få beviljat företagslån.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Fastighetspant
Annan pant
Lånebelopp:
1 000 000 -
20 000 000 kr
Löptid:
3 - 18 mån
ansök
Serafim Finans är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder konsumentkrediter samt finansiella tjänster vilka gör svenska företag effektivare och stabilare. Bolaget erbjuder lån upp till 20 MSEK med löptider upp till 24 månader. Låneansökningar ska genomföras från svenska aktiebolag.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Företagsinteckning
Fastighetspant
Lånebelopp:
1 000 000 -
50 000 000 kr
Löptid:
12 - 36 mån
ansök
Likvid företagslån erbjuder sina kunder en helhetslösning med bra service, schyssta villkor och utrymme för flexibilitet. Likvid företagslån erbjuder företagslån upp till 2 miljoner med en löptid mellan 6 - 18 månader. Utbetalning kan ske samma dag som ansökan skickas in.
Kreditupplysning:
Creditsafe
Säkerheter:
Borgensmän: 1
Lånebelopp:
30 000 -
2 000 000 kr
Löptid:
6 - 18 mån
ansök
Hos Upplands kredit kan företag snabbt och enkelt få hjälp med verksamhetens finansiering. Ansökan om företagslån hos Upplands kredit tar endast 1 minut. Svar får företaget inom 24 h och månadskostnaden bestäms efter individuell bedömning på företagets kreditscore.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1
Lånebelopp:
10 000 -
200 000 kr
Löptid:
1 - 60 mån
ansök
Balanzia är för dig som är i behov av rörelsekapital och vill ha ett modernt alternativ till storbankerna. Balanzia erbjuder individuell kreditbedömning med företagslån upp till en miljon för samtliga företagstyper. Inga lösenavgifter tillkommer vid tidigare betalningsmöjlighet.
Kreditupplysning:
Bisnode
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Företagsinteckning
Lånebelopp:
10 000 -
1 000 000 kr
Löptid:
1 - 60 mån
ansök
Finly erbjuder rörlig kredit till företag med en förmånlig ränta. Som företagare betala du endast för nyttjat belopp och inga uppläggningskostnader eller limitsavgifter tas ut. Finly gör alltid en bedömning utifrån företagets nuvarande betalningsförmåga när en ansökan om företagslån kommer in.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Lånebelopp:
50 000 -
1 500 000 kr
Löptid:
1 - 24 mån
ansök
Corpia är en långivare med lönsamma och säkra lösningar. Corpia är en av dom mest konkurrenskraftiga partners KOMPAR samarbetar med gällande förmånliga räntor och villkor på företagslånet
Resurs Bank erbjuder företagslån på attraktiva villkor i form av goda räntesatser och flexibla och långa löptider. Resurs Bank gör alltid en bedömning utifrån företagets nuvarande betalningsförmåga när en ansökan om företagslån kommer in.
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Lånebelopp:
50 000 -
1 500 000 kr
Löptid:
1 - 60 mån
ansök
Kreditupplysning:
UC
Säkerheter:
Borgensmän: 1-2
Tillgångar
Lånebelopp:
500 000 -
10 000 000 kr
Löptid:
1 - 60 mån
ansökansök
företagskrediter rådgivare lån
Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver

Fyll i en ansökan
och väx ditt företag idag

Till ansökan

Hitta bäst företagslån

I tre enkla steg - Kostnadsfritt

Fyll i ansökan

Fyll i ansökan på under 2 minuter. Har du några frågor är våra rådgivare tillgängliga på 010 750 28 99.

01
företagslån ansökan
jämför företagslån
02

Jämför erbjudanden

Inom 24 timmar har du erbjudanden från upp till +17 olika långivare - med tydligt jämförda villkor.

Välj bäst företagslån

Välj det lån som passar ditt företag bäst, oavsett om det är räntan, amorteringen eller något annat som är viktigt för just er.

03
välj företagslån
138an Group AB ©2021