Jämför företagslån

Låna upp till 7 miljoner kronor

företagskredit

Jämför företagslån online

företagskredit

Erbjudanden från +20 långivare & banker

Gratis rådvigning

Google reviews
Registrerade hos
google reviewsFinansInspektionen

Fyll i din ansökan nu

Bank id is loading
kompar företagslån

Bäst villkor med flera erbjudanden

sök företagslån

Snabb ansökan - lån inom 24 h

företagskrediter

Kostnadsfri rådgivning

Hitta bäst villkor

Vi hjälper dig att jämföra företagslån

Vad många ofta förbiser är att ansökningsprocessen för företagslån ser olika ut bland olika långivare. Vissa differentierar sig genom en smidig ansökningsprocess som sker online med snabba svar medan andra mer traditionella kreditgivare kan komma att jobba mer offline. Man bör med andra ord även jämföra ansökningsprocessen till företagslån då skillnaden i nedlagd tid kan vara markant och därav även medföra en skillnad i kostnader och likviditet. Andra aspekter att tänka på har att göra med ansökans komplexitet.

Jämför företagslån

Tidsaspekter - Hur lång tid tar det?

De tidaspekter man bör jämföra när man söker efter företagslån har framförallt att göra med tiden det tar tills ett beslut är fattat och tiden det tar tills lånet är utbetalt till ens bolag.

En tumregel är att ju större lån ditt företag söker desto längre tid kommer det ta för långivaren att fatta ett beslut gällande beviljat lån. Detta har att göra med att kreditgivare ofta har standardiserade beslutsmodeller om mindre företagslån medan större lån måste gå igenom en kreditkommité (det vill säga en kommité som internt tar beslut om utbetalda lån till specifika företag). Trots denna tumregel så ser man även stora skillnader mellan olika långivare. Vissa tar ett beslut direkt när din ansökan skickats in medan andra kan komma att ta ett par veckor på sig innan ett slutgiltigt beslut fattats. Här bör man alltså ta hänsyn till när bolaget behöver få tillgång till kapitalet och bland vilka långivare detta är möjligt. Detta beror ju såklart på själva syftet för lånet samt företagets finasiella situation och behov av kapital och hur mycket tid som kan ägnas åt det.

En annan aspekt att ha i åtanke när man söker företagslån är hur snabbt lånet betalas ut efter att ett beslut har fattats. Precis som i beslutsprocessen skiljer det sig åt mellan långivare när de betalar ut lånet. Däremot är skillnaden ofta mindre (1-7 dagar), varför det spelar större roll för bolag som vill förbättra sin likviditet med lånet.

Komplexitet - Hur krånglig är ansökan?

När man söker och jämför företagslån bör man även ta hänsyn till komplexiteten av en ansökan. Detta är framförallt viktigt för små och mellanstora bolag då man ofta har tidsbrist som egenföretagare och helt enkelt inte har råd att ge sig in i en process som gör att man spenderar mindre tid på faktiska affärer.

Man kan jämföra komplexiteten i ansökan om företagslån genom att se till mängden dokument som en långivare kan kräva för att fatta ett beslut. De flesta långivare ber om att få tillgång till bolagets senaste bokslut. Vissa ber om att även få tillgång till en budget för det kommande året och hur denna kommer att påverkas om lånet beviljas. Andra typer av dokument som kan komma att krävas har att göra med orderingången, fakturering och betalningsvanor bland kunder.

En ytterligare aspekt att se till är om långivarna vill träffas under ett möte för att gå igenom låneansökan och vad företaget ska använda lånet till eller om hela processen sker enbart online. Uppenbarligen så kräver ansökningar som görs helt online mindre tid av egenföretagaren vilket är en fördel när man har tidsbrist.

företagslån jämför

Skillnader i lånets villkor och ränta

Den viktigaste biten att jämföra när man kolla på företagslån är uppenbarligen villkoren. Här skiljer det sig ofta markant mellan olika långivare då det är sättet de differentierar sin produkt gentemot sina konkurrenter. Nedanstående är de vanligaste bitarna man bör ha i åtanke när man jämför erbjudanden om företagslån.

jämföra företagslån

Lånebelopp - Hur mycket kapital får företaget tillgång till?

Beloppet som ens företag kan låna skiljer sig ofta mellan olika långivare. Vissa är villiga att ge ut lån som täcker och överstiger lånebehovet hos firman, medan andra endast vill låna ut till en del av det ansökta beloppet. Uppenbarligen måste man här sätta de erbjudna lånebeloppen i relation till kapitalbehovet hos ens firma. Är det flera tillgångar/projekt som ska finansieras via lånet bör man prioritera dessa internt och se hur de erbjudna lånebeloppen ser ut i relation till denna prioritering.

jämför företagslån online

Kostnader - Vad är räntan och andra kostnader?

Att jämföra kostnaden för ett företagslån kan tyckas vara en självklarhet. Vad många egenföretagare däremot missar är att inkludera alla avgifter i kostnadsjämförelsen. Utöver räntekostnaden bör man alltså även ta hänsyn till eventuella uppläggningsavgifter, faktureringsavgifter, förseningsavgifter och så vidare. Ofta kan man smidigt göra detta genom att kolla på lånets effektiva ränta.

Vill du läsa mer om hur ränta fungerar vid företagslån och företagskredit kan du göra det här

företagslån villkor

Återbetalning - Hur sker återbetalningen av lånet?

När man jämför återbetalningstid bland företagslån är det framförallt två delar man bör kolla på då dessa kan ha en stor påverkan på ens firmas likviditet och finansieringskostnad.

Den första av dessa delar är löptiden och amorteringstakten på lånet. En längre löptid innebär att man får ha lånet under en längre tid och vice versa. Här är det däremot viktigt att ta amorteringstakten i hänsyn då denna ofta skiljer sig åt mellan olika långivare. Vissa ger erbjudanden om att företaget betalar tillbaka hela lånesumman vid slutet av löptiden, medan andra erbjuder en så kallad rak amortering (det vill säga att man återbetalar lånet med lika stora delar varje månad tills det är helt återbetalt). Beroende på hur löptiden och amorteringstakten ser ut så kommer likviditetsbehovet i din firma se olika ut, varför det är en mycket viktig punkt att ha i åtanke. Generellt så kan man säga att en rak amortering är lättare att planera eftersom återbetalningen sker varje månad och påverkan på firmans likviditet sprids ut över tid, medan full återbetalning vid lånets slut kräver att man bygger upp en buffert för återbetalningen. Detta är aspekter som varje företags bör se över och anpassa till de egna förutsättningarna och behoven.

En annan effekt av amorteringstakten kan ses på kostnaden för lånet då räntekostnaden endast beräknas på utestående belopp. Med andra ord blir den absoluta finansieringskostnaden för ett lån med rak amortering lägre än för ett lån med full återbetalning vid lånets slut.

Ytterligare en del man bör ta hänsyn till när man jämför företagslån är möjligheten till tidig återbetalning. Vissa långivare erbjuder möjligheten till att betala tillbaka hela lånet innan löptiden har gått ut utan att det medför några kostnader eller att man behöver betala ränta på den resterande tiden av lånet, medan andra gör det inte.

jämför företagslån säkerhet

Säkerhet - Behövs en borgen eller en fast tillgång?

Slutgiltigen bör man även jämföra vilka krav långivare ställer på bolaget när det kommer till säkerhet. Bland mindre lån till bolag som inte ännu är vinstgivande eller som inte omsätter större belopp är det ofta vanligt att en personlig borgen krävs. Här kan även företagsborgen vara ett alternativ (det vill säga att ett annat bolag går i borgen för firman som söker lån). Om lånebeloppet är högre kan det ofta krävas att företaget antingen lämnar en fast tillgång som säkerhet alternativt fakturor som säkerhet.

Anledningen till att man bör jämföra olika erbjudanden utifrån säkerhetskrav är att det finns en risk i att bolaget inte kommer kunna betala tillbaka lånet. Om så sker kommer säkerheten att användas för att långivaren ska få tillbaka sina pengar, vilken i sin tur kan ha en vidare effekt på bolaget.

Uppenbarligen finns det en mängd saker att tänka på när man jämför företagslån. Ovanstående är de viktigaste delarna att ta hänsyn till. Däremot finns det en uppsjö av andra saker att ha i åtanke, vilka ofta beror på ens företags specifika situation och de erbjudanden man får tillgång till.  

Vill du läsa mer om personlig borgen kan du göra det här.

Hur vi jobbar med våra kunder

Vi hjälper våra kunder med att ta in erbjudanden för företagslån från alla våra långivare samtidigt och sammanfattar dessa i en tydlig och klar jämförelse. I beslutsprocessen finns vi där som stöd och svarar på alla frågor och funderingar som kan komma att dyka upp om lånevillkoren och vilket erbjudande som passar bäst för det specifika företaget. Vi har hjälpt en mängd företag i Sverige genom lyckade ansökningar för företagslån och brinner för att hitta bäst lösning för varje bolag.

Har du frågor eller funderingar?

Fyll i ditt telefonnummer

Så hör en av våra rådgivare av sig

Thank you! Your submission has been received!
Looks like we're having trouble

Vi hjälper ditt bolag att hitta rätt lån till bäst villkor!

Det finns en mängd olika banker och kreditinstitut på marknaden som erbjuder företagslån. Vi har sammanställt dessa och deras erbjudanden i en översikt nedan. Vi på kan KOMPAR hjälpa er med att göra en ansökan till ett flertal av dessa, så att ni sparar tid och får bäst finansiering utifrån era förutsättningar. Har ni frågor hjälper vi gärna till och besvarar dessa!

Froda logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
-

Information om lånet
Froda erbjuder ett företagslånet för växande företag. Företag kan låna upp till 1 000 000 kr från Froda, och långivaren lägger en stort fokus på flexibilitet och snabbhet. Låneansökan görs helt online och du får i regel besked samma dag. Vid en godkänd ansökan betalas pengarna ut på kontot inom 24 timmar. Froda erbjuder alltid lån till fast pris och du kan vara säker på att inga dolda avgifter tillkommer.

CapitalBox Logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
2 000 000 kr

Information om lånet
CapitalBox erbjuder SME-kunder ett snabbt, enkelt och stressfritt finansieringsalternativ som hjälper deras verksamhet att växa! Pengarna kan till exempel användas till att köpa ny utrustning, anställa ny personal, fylla på lagret eller utöka den fysiska verksamheten. Återbetalning sker under upp till 24 månader. Lån ges ut till bolag som har en omsättning på minst 500 000 kr och som varit verksamma i minst 6 månader.

Qred logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
1 000 000 kr

Information om lånet
Qred erbjuder lån på upp till 1 000 000 kr med en återbetalningstid på upp till 36 månader. Istället för att använda sig av en ränta så tar Qred betalt genom en fast månadsavgift, vilket underlättar för planering av finansieringskostnaden. Lån ges ut till alla olika typer av bolag och de ställer inga krav på ålder eller omsättning. Även bolag med betalningsanmärkningar kan få låna genom Qred då de alltid gör en individuell bedömning på bolaget. I alla lån så krävs en personlig borgen.

Capcito

Typ av lån (produktnamn)
Fakturabelåning
(Dynamisk checkkredit)

Högsta lånebelopp
Beroende på försäljning

Information om lånet
Capcito erbjuder en smart företagsfinansiering genom sin dynamiska checkkredit, för små såväl som stora företag. Finansieringen sker utan bindningstider, inga dolda avgifter, inget krångel. Normalt krävs ingen personlig borgen då fakturorna intecknas som säkerhet. Ansökan sker snabbt och smidigt online genom att man kopplar på sitt bokföringssystem, varpå man får ett erbjudande direkt om hur stor kredit de kan erbjuda samt till vilken ränta. Alla typer av bolag kan ansöka om finansiering.

OPR- Företagslån

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
1 000 000 kr

Information om lånet
OPR Företagslån erbjuder ett lån där inget pappersarbete krävs, ingen säkerhet utöver personlig borgen, och där pengarna betalas ut samma dag som ansökan har blivit beviljad. Lån ges ut upp till 1 000 000 kr och med en återbetalningstid om 1 upp till 24 månader. För lån upp till 200 000 kr krävs en borgensman och för belopp som överstiger 200 000 kr så krävs två borgensmän. OPR skiljer sig från många andra på så sätt att alla bolag kan söka om finansiering, oavsett ålder eller storlek.

Toborrow logo

Typ av lån
Peer-to-peer lån

Högsta lånebelopp
5 000 000 kr

Information om lånet
Toborrow erbjuder företagslån på dina villkor. Snabbare, billigare och mer personligt än banken. Låntagaren väljer själv lånebelopp, löptid och amorteringstakt. Inga dolda avgifter och du får svar direkt. Årsränta mellan 3 - 10 %, lånebelopp 100 000 - 5 000 000 SEK och lånet kan betalas ut inom 24 timmar.

Aros Kapital

Typ av lån (produktnamn)
Företagslån
(Företagslån direkt)

Högsta lånebelopp
500 000 kr

Information om lånet
Aros Kapital fokuserar helt på företagsfinansiering för små och mellanstora bolag och på att hjälpa företagare att växa. De ger ut lån till bland annat orderfinansiering, fastighetsfinansiering, bolagsförvärv, nyanställningar, uppbyggnad av lagersaldo och för förbättrad likviditet. Aros Kapital accepterar de flesta typer av säkerhet och kan sänka räntekostnaden genom en personlig borgen. Lån på upp till 500 000 kr får svar inom 1 bankdag. Ansökningen sker direkt via datorn, mobilen eller surfplattan. Återbetalning sker normalt inom 36 månader.

Credstep

Typ av lån (produktnamn)
Företagslån

Högsta lånebelopp
2 000 000 kr

Information om lånet
Mynt inriktar sig på lån till aktiebolag, enskilda firmor och kommanditbolag. Lånen kan användas fritt av bolagen som själva bestämmer vart pengarna ska investeras. Återbetalningstiden är normalt mellan 3 och 24 månader. Lånen erbjuds med säkerheter som bedöms från fall till fall. Däremot är det vanligt att en personlig borgen krävs. Ett svar på en ansökan lämnas normalt inom 24 timmar.

FM Finans logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
-

Information om lånet
Kronan Finans erbjuder ett snabbt företagslån utan formella begränsningar. Återbetalningstiden bestäms normalt utifrån ett företags specifika förutsättningar. Vid företagslån krävs normalt pant i form av fast egendom. Här gör alltså Kronan Finans en värdering på egendomen, varpå de kan finansiera den med upp till 100% av marknadsvärdet.

Kreditlinan logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
500 000 kr

Information om lånet
Qapitala är riktat till småföretagare som söker  lån upp till 500 000 kr. För att få tillgång till finansieringen så krävs  personlig borgen och utbetalningen sker normalt inom 24 timmar efter en godkänd ansökan. Ansökan sker helt online och svar lämnas normalt inom 24 timmar. Krediten återbetalas över 24 månader, men kan förnyas kontinuerligt.

Marginalen bank logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
5 000 000 kr

Information om lånet
Marginalen bank riktar in sitt låneerbjudande på längre och större typer av investeringar i maskiner, inventarier eller om- och tillbyggnader av fastigheter. Lånen sker från 24 månader upp till 60 månader och ges ut från 200 000 kr upp till 5 000 000 kr. För en ansökan krävs normalt en budget, affärsplan och verksamhetsbeskrivning. Alla dokumenten kan skickas in via deras onlineansökan.

SBAB logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
500 000 kr

Information om lånet
Fedelta riktar sig till egenföretagare som söker lån till sin verksamhet. Deras företagslån ges ut upp till 36 månader och uppgår till upp till 500 000 kr. Lånen kräver generellt en personlig borgen, men i vissa fall kan en firmainteckning användas.

företagskrediter rådgivare lån
Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver

Fyll i en ansökan
och väx ditt företag idag

Till ansökan

Hitta bäst företagslån

I tre enkla steg - Kostnadsfritt

Fyll i ansökan

Fyll i ansökan på under 2 minuter. Har du några frågor är våra rådgivare tillgängliga på 010 750 28 99.

01
företagslån ansökan
jämför företagslån
02

Jämför erbjudanden

Inom 24 timmar har du erbjudanden från upp till +17 olika långivare - med tydligt jämförda villkor.

Välj bäst företagslån

Välj det lån som passar ditt företag bäst, oavsett om det är räntan, amorteringen eller något annat som är viktigt för just er.

03
välj företagslån
138an Group AB ©2021