företagslån
23/3/2020

Kostnader för ett företagslån

Som en egenföretagare känner du säkert till de flesta kostnaderna i ditt företag (eller så borde du känna till dem). Att ha full koll på kostnaderna underlättar en hel del när bolagets ekonomiska skick behövs förbättras samt när man ska ta de nödvändiga stegen för att nå lönsamhet. På ens resa att nå lönsamhet är det väldigt vanligt att man tar ett företagslån för att finansiera sin tillväxt. Finansieringen från lånet gör att man kan göra de nödvändiga investeringarna eller få tillgången till den likviditeten som behövs. Däremot är det viktigt att hålla koll på vad kostnaderna är för ett sådant lån. Nedan går vi igenom det lite mer i detalj.

Vad avgör företagets lånekostnad?

Ränta / fast avgift

Det här är den huvudsakliga kostnaden för alla företagslån. Oftast kallas kostnaden ränta, men vissa aktörer har börjat kalla kostnaden en fast avgift, vilket egentligen är samma sak. Huvudfaktorerna som påverkar er räntekostnad är säkerheterna ni lämnar samt ert företags kreditvärdighet. 

 • Säkerheter - Många långivare erbjuder lån utan säkerheter annan än en personlig borgen. Kostnaden för den här typen av lån tenderar att vara aningen högre, då det inte finns en säkerhet i en fast tillgång som en byggnad eller maskin. Har ditt företag däremot säkerheter i form av tillgångar (byggnader, mark, maskiner, fakturor, etc.) kan räntekostnaden sjunka. 
 • Företagets kreditbetyg - kreditbetyget avspeglar hur stor sannolikhet banker och långivare anser det är att ditt bolag kan betala tillbaka lånet. Ju högre betyg, desto bättre ränta. Du kan läsa mer detaljerad information om kreditbetyg här

Avgifter

Beroende på vilken typ av företagslån eller kreditlina man har så kan avgifterna se olika ut. Däremot finns det vissa avgifter som brukar dyka upp för respektive finansieringsform. Nedan är några av dessa:

Kortfristiga avgifter för företagslån:

 • Uppläggningsavgifter
 • Förseningsavgifter
 • Faktureringsavgifter


Avgifter för kreditlinor

 • Månadsavgift (gäller även vid outnyttjad kredit)
 • Avgift för nyttjad kredit
 • Uppläggningsavgift
 • Förseningsavgifter
 • Förnyelseavgifter


Avgifter för kreditkort

 • Avgift för att överskridit kreditbelopp
 • Utländska transaktionsavgifter
 • Förseningsavgifter
 • Månadsavgift för kortet


Avgifter för factoring

 • Factoringavgift per faktura
 • Förseningsavgifter
 • Serviceavgifter


Om du inte vill spendera tid på att kolla upp vad alla avgifter är och jämföra med varandra så föreslår vi att ni använder er av KOMPAR. Genom att fylla i en ansökan om företagslån på mindre än en minut så får du faktiska erbjudanden med alla avgifter klart och tydligt jämförda med varandra.