Statens coronavirus (COVID-19) stödpaket för företag

Kort sammanställning om statens coronavirus (COVID-19) stödpaket för företag

Utbrottet av coronavirus i världen påverkar vårt dagliga liv. Stora och små företag lider ekonomiskt. Många företag fruktar förödande konsekvenser. Hur hanterar du det bäst? Vi har några idéer...

 • Agnes Sitarz
 • 3
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  September 14, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Covid stödpaket för egenföretagare
 • check
  KOMPAR och stöd för egenföretagare
 • check

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

Coronavirus utbrottet i världen påverkar vår vardag på alla möjliga plan både personligt och karriärmässigt. Både stora och små företag blir ekonomiskt lidande och många verksamheter fruktar för förödande konsekvenser. Småföretagare är som mest sårbara i samband med kriser där finansvärlden får sig en så kallad smäll av oberoende faktorer och händelser. Många företag känner av problem i samband med kassaflöde och får kreditsvårigheter.

Allt du måste veta om stödpaketet för egenföretagare

I Sverige finns det idag enligt Tillväxtverket ungefär 1,2 miljoner företag och majoriteten (96%) är små och medelstora företag med mindre än 10 anställda. Mindre företag står för 40% av anställda personer i näringslivet samt 40% av omsättningen. Regeringen presenterar ett så kallat stödpaket på grund av coronaviruset som omfattar 300 miljarder kronor för små och medelstora företag för att bistå med hjälp och underlätta under den här svåra tidsperioden. I den här artikeln kommer vi på KOMPAR att presentera en sammanfattning av stödpaketet för egenföretagare. 

Regeringens stödpaket för företagare kan i princip delas upp i tre huvudsakliga delar:

 • Korttidspermittering 
 • Sänka och skjuta fram skattebetalningar som gäller arbetsgivaravgifter, skatteavdrag och moms
 • Staten täcker hela sjuklönekostnaden för anställda under månaderna april och maj

Korttidspermittering

Korttidspermittering är ett system som kan användas när ett företag råkar ut för tillfälliga ekonomiska problem på grund av oväntade händelser. Permittering betyder andra ord betyder det att anställda går ner i arbetstid under en viss tidsperiod samtidigt som staten står för en del av lönekostnaderna. Anställd personal får behålla en stor del av sin ordinarie lön och företagets personalkostnader blir mindre. En sådan lösning är effektiv för att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma på fötter igen när krisen är över. Reglerna träder i kraft från och med den 7 april och kan gälla under 6 till 9 månader, ansökan kan göras på Tillväxtverket. 

Skjut upp din skatteinbetalning

Företag har en möjlighet att ansöka om att få skjuta fram sina skatteinbetalningar till exempel arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Från och med den 30 mars kan man ansöka online på skatteverkets e-tänst. Ett företag kan ansöka om ett anstånd för sammanlagt tre valfria månader under januari fram till september 2020. Det är dock ej gratis och staten tar betalt för uppskjutningen med både anståndsränta på 1,25% per år och en månatlig anståndsavgift på 0,3%. 

Sjuklönekostnader

I stödpaktet finns även möjlighet att de anställdas fullständiga sjuklönekostnader täcks av staten under månaderna april och maj. Det är heller ingen karensdag som gäller. Egenföretagare med F-skattsedel har inte heller någon karensdag och en schabloniserad sjukpenning slopas. Ansökningen kan göras genom Försäkringskassan. 

KOMPAR och stöd för egenföretagare

Vi hoppas att ovanstående sammanställning om regeringens planerade stödpaket kommer att vara givande för dig och ditt företag. Tyvärr är det en enormt stor mängd småföretag som inte har en möjlighet att ta del av statens stödpaket för företag. Till exempel korttidspermittering grundas på en lag gällande korttidsarbete, vilket inkluderar företag som anställer personal men gäller ej för egenföretagare. Man beräknar att cirka 1 miljoner entreprenörer kommer att uteslutas från statens stödmöjligheter för företagare. 

Vi är medvetna om att många företag har en svår period, därför har vi sedan tidigare förberett en speciell miniguide tillägnad stöd för företag under coronaviruskrisen https://www.kompar.se/blog/stod-for-foretag-under-coronavirus . Dessutom är du alltid välkommen att kontakta våra rådgivare på KOMPAR för att ställa frågor och dela med dig av dina funderingar kring företagslån eller ditt företags finansiella situation under dessa svåra tider. Vi vet att många företag både mindre och större är lidande under den pågående coronviruskrisen. Vi bistår gärna med stöd, råd och förslag på lösningar vid behov.