Finansiering i olika branscher

När brukar man egentligen behöva finansiering? Och hur skiljer sig finansieringsbehov mellan olika branscher? Läs mer om hur finansiering för produktionsindustrin, tjänstesektorn, och bolag inom handeln.

Finansiering i olika branscher
 • Agnes Sitarz
  Agnes Sitarz
 • 6
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  August 19, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Olika finanseringssbehov för företag
 • check
  Finansiering av maskiner och fordon
 • check
  Finansiering inom service och handel

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

När behovet för extern finansiering uppstår beror helt och hållet på det enskilda företaget och dess situation. Nedan finner du ett par exempel som relaterar till olika industrier men som belyser samma variation i när man faktiskt behöver tillgång till externt kapital.

När uppstår finansieringsbehov?

Inom produktionsindustrin är det vanligt att behöva finansiera en ny maskin, fordon eller material.

Behovet för att finansiera de två första exemplen uppstår när ett företag tagit ett beslut om att expandera sin affär eller byta ut sin maskinpark eller vagnpark. Då detta involverar en större investering brukar en grundlig utvärdering ske på förhand och nödvändigheten att låna för att finansiera investeringen är välkänd sedan länge. Här är det därför vanligt med mer avancerade typer av finansieringsformer som involverar att maskiner används som säkerhet för ett lån med avbetalning alternativt att företaget finansierar fordon med hjälp av leasing.

Behovet att finansiera material kan uppstå desto mer akut å andra sidan. Ett exempel är då en större kundorder oväntat kommer in. Vid ett sådant tillfälle behöver företag ofta hitta finansiering snabbare för att kunna acceptera ordern och sätta igång produktionen. Har företaget redan en etablerad kreditlina med sin bank kan den lätt tillgå denna. Om så inte är fallet behöver bolaget hitta finansiering på annat håll, varpå kortsiktiga och lite dyrare lån är ett vanligt och populärt alternativ.

Liknande exempel kan man hitta inom tjänstesektorn.

Trots att tjänstebolag inte brukar finansiera anläggningstillgångar som maskiner, så är finansiering av fordon mycket vanligt. Precis som i tidigare exempel så brukar behov av nya fordon vara känt sedan ett tag och ske när ett företag expanderar sin försäljning. Likaså brukar man se att finansiering av andra typer av tillgångar som kontorsmöblemang och datorer sker med eftertänksamhet.

Här är det vanligt att återförsäljaren erbjuder att man kan köpa tillgångarna på avbetalning. I sådana fall är det ofta värt att läsa igenom det finstilta ordentligt, då köp på avbetalning ofta brukar involvera höga finansieringskostnader. Alternativ till återbetalning är att låna via ett kreditinstitut, varpå man kan få en billigare finansieringskostnad.

Till skillnad från bolag inom produktionsindustrin, så behöver tjänstebolag inte finansiera material vid en ökad försäljning. Däremot så ökar behovet av lån ofta i takt med att affärerna växer, då tjänstebolaget behöver betala mer för de anställda samt för investeringar, samtidigt som kunderna dröjer med att betala för tjänsterna tills efter de har levererats. Är försäljningen inom bolaget tillräckligt stabil finns det chans att finansiera tillväxten genom att sälja fakturorna man skickar till sin kund, dvs. factoring. Har man inte ännu en etablerad factoring lösning eller tid för att etablera en så finns det självklart även lånealternativ som kan användas.

Inom bolag som handlar med varor (dvs. e-handlare, import och export företag, grosshandlare)  tenderar behovet för finansiering vara konstant.

Detta beror på att sådana företags försäljning till stor del drivs av hur många gånger det kan omsätta lageret av produkter per år. För att förtydliga kommer här ett exempel: Anta att din affärsidé baseras på att köpa stolar från producenter i asien och sälja dessa till möbelhandlare i Sverige. Varje gång du ska sälja stolar till dina kunder behöver du även köpa dessa från dina leverantörer. Har du tillräckligt med kapital kan du investera i ett lager så att du kan leverera till dina kunder snabbare när ett sälj sker.

Har du inget kapital ser du till att leveransen sker direkt till dina kunder istället för att lagras under en viss tid. I båda fallen binder du upp kapital i lager med den enda skillnaden i hur länge du gör det. Ju fler gånger per år du lyckas köpa en omgång med stolar och sälja dessa till dina kunder, desto bättre kommer ditt företag att gå rent finansiellt. Kan du dessutom finansiera ditt lager till en lägre ränta än vad din årliga bruttomarginal är (omgångar stolar sålda * marginal per omgång stolar) så kan du öka dina volymer och lyckas prestera ännu bättre. Med andra ord är behovet för finansiering ofta konstant hos handelsbolag.

Finansieringsbehov kan med andra ord se väldigt lika och olika ut mellan olika branscher. Vad man kan generalisera över alla typer av bolag och branscher är att lånevillkoren är avgörande för hur den sista raden i resultaträkningen (vinsten) kommer att se ut. Med andra ord är det viktigt att noggrant utvärdera vilken typ av finansiering och från vilket institut som är bäst för ens bolag och den fas man befinner sig i.

Finansiera maskiner eller fordon inom produktion

Finansiering av maskiner och fordon är något som banker och kreditinstitut gärna hjälper till med då det finns en konkret säkerhet bakom finansieringen. Däremot finns det en mängd saker att tänka på vilket kan göra processes komplex. Nedan finner ni ett par av de vanligare frågorna som kommer att dyka upp under en finansieringsförfrågan och dessutom kommer att avgöra vilka villkor ni kan få.

Vilken typ av maskin eller fordon det är som finansieras ligger ofta till grund för hela ansökan. Ju “vanligare” maskinen eller fordonet är ute på marknaden desto bättre. Detta beror bland annat på att kreditinstituten behöver kunna utvärdera tillgången. Ju mer specialiserad en maskin eller fordon är, desto mer tid behöver den anställde på kreditinstitutet lägga ner för att kunna göra en bedömning om de vill finansiera den eller inte. Vid väldigt specialiserade tillgångar krävs det alltså att lånebeloppet är tillräckligt högt alternativt att låneansökan är sammanfattad på rätt sätt för att kunna få tillgång till extern finansiering. Annars kan en låneansökan lätt nedprioriteras.

Andrahandsvärdet på tillgången är även det en viktig komponent i ansökan. Detta är självklart relaterat till vilken typ av maskin eller fordon det är som finansieras. Ju större marknaden är för en viss tillgång (dvs. hur många det är som säljs av den per år), desto större chans att kunna få den såld vid ett senare tillfälle. I andrahandsvärdet utvärderas även livslängden på tillgången, då detta ofta avgör värdet på den vid en eventuell försäljning.

De två ovanstående punkterna är endast ett par av sakerna som kommer att dyka upp under din ansökan, varför det kan ofta går bättre om man tar hjälp av en part med erfarenhet av företagsfinansiering.

Finansiering för bolag inom tjänstesektorn

För att finansiera ditt bolag inom service och tjänstesektorn krävs det först att se till vilken typ av finansiering det är som behövs. Som nämnt ovan går det ofta att betala möblemang, datorer och mobiler på avbetalning, även fast det är dyrt. Här lämpar sig ofta ett lån bättre, då man kan samla all finansiering till en bank eller kreditinstitut och få en bättre ränta.

Vid finansiering av bilar är leasing ofta ett bra alternativ då man får en fast månadskostnad för fordonet och slipper att betala allt i början. Andra fördelar som kommer med leasing är att man kan dra av halva momsen (vilket inte är tillåtet vid köp av bil), man slipper binda upp kapital, samt att man som förare alltid kör en ny och säker bil. Däremot är det viktigt att man utvärderar villkoren för leasingen då dessa ofta skiljer sig åt kostnadsmässigt och kan vara svåra att förstå.

Finansiera bolag inom handeln

Att hitta en bra typ av finansiering för bolag inom handeln är ofta lättare sagt än gjort. Ett alternativ som kan fungera väldigt bra i vissa lägen är factoring. Här kollar factoringbolagen framförallt på vem det är du säljer till, hur länge och hur stabil er relation varit. För det första tenderar de att kräva att du säljer dina produkter till andra företag och att dessa är av en viss kreditvärdighet. Med andra ord, ju större och mer väletablerade dina kunder är, desto bättre.

Anledningen för detta är att när factoringbolaget köper dina fakturor så tar de över risken att dina kunder inte betalar. Ju längre och ju mer stabil försäljningen har varit till dina kunder, samt om dessa betalar i tid, kommer även väga in i deras utvärdering. Genom att använda dig av factoring kan du frigöra kapital, bli av med risken av att dina kunder betalar och till och med outsourca fakturahantering. Här kan villkoren lätt bli förvirrande, varför det ofta är bra att ta hjälp av en erfaren part.

Finansiering av lager sker normalt i två former; genom ett lån utan säkerhet eller ett lån där lagret försätts i pant. Vid ett lån utan säkerhet kommer banken eller finansiären framförallt att fokusera på hur ditt företags finansiella situation ser ut. För att kunna sätta lagret i pant är det ofta ett krav att produkterna är väldigt likvida, dvs. att de går att säljas på en marknad vid behov. Om lagret sätts i pant måste varorna oftas lagerhållas hos en annan part än företaget som tar emot finansiering. Detta är ofta ett hamnbolag eller ett speditionsbolag. När finansieringen väl har kommit till rätta har den många fördelar, då den är löpande över tid och frigör kapital som kan användas för expansion eller tidig betalning mot rabatter.

Att hitta rätt typ av finansiering beror som sagt på vilken bransch ditt bolag befinner sig i och hur situationen ser ut. Medan man utvärderar olika alternativ är det lätt att ta första bästa erbjudande som dyker upp för att slippa allt krångel. Dessvärre gör man sig ofta en björntjänst genom att göra så. Hör av dig till oss istället så hittar vi det bästa alternativet för just ditt företag snabbt och smidigt så att du kan fokusera på att fortsätta driva ditt bolag.

Finansiering för ditt företag

Att hitta rätt typ av finansiering beror som sagt vilken bransch ditt bolag befinner sig i och hur företagets situation ser ut. Medan man utvärderar olika alternativ är det lätt att ta första bästa erbjudande som dyker upp för att slippa allt krångel. Dessvärre brukar det vara ett misstag många gör vilket medför att man inte får den bästa möjliga finansieringen. Gör istället en ansökan hos Kompar så tar vi fram det bästa företagslånet för just ditt företags behov och situation. Ansökan går snabbt och smidigt, vi gör jobbet och du fokuserar på din kärnaffär.


Läs mer om företagslån inom olika branscher och hur du kan gå tillväga för att hitta bäst företagslån för ditt bolag:

Hur kan vi hjälpa dig?