Lender

Samarbetsavtal

Vi fortsätter med vår serie av artiklar laddade med nyttiga tips och kunskaper gällande olika former av avtal för er som driver eget. I det här inlägget kommer vi gå igenom vad ett samarbetsavtal för företag är och vad det bör innehålla för att vara säkert och effektivt för alla involverade parter. Ett samarbetsavtal kan ha en mängd olika utseenden men det finns en del viktiga aspekter som bör finnas med i alla samarbetsavtal.

Samarbetsavtal

Vi fortsätter med vår serie av artiklar laddade med nyttiga tips och kunskaper gällande olika former av avtal för er som driver eget. I det här inlägget kommer vi gå igenom vad ett samarbetsavtal för företag bör innehålla. När ett slags partnerskap ska påbörjas mellan företag kan det vara klokt att utforma ett samarbetsavtal. Läs gärna också om när ett avtal kan ingås som företag. Ett samarbetsavtal kan till exempel bestämma vilka uppgifter som ska genomföras av respektive företag och hur intäkterna från samarbetet ska fördelas.

Vad är ett samarbetsavtal och när tecknas det?

Ett samarbetsavtal rekommenderas att vara i skriftlig form mest för att kunna användas som bevis. Ett samarbetsavtal tecknas när till exempel två stycken företag planerar att utveckla en ny tjänst eller produkt beroende på bransch. Avtalet kan också ingås mellan delägare av ett aktiebolag. Detta innebär att ett samarbetsavtal kan se ut på olika sätt och varierar när det kommer till innehåll. Således är det viktigt att ett samarbetsavtal skrivs efter ert företags behov och förutsättningar. Den mest väsentliga biten av avtalet för egenföretagare är de olika parternas villkor, rättigheter och skyldigheter. Det kan till exempel röra aspekter om vilken part som är ansvarig för vad, vem som ska stå för kostnader samt slutligen hur intäkter i detta fall ska delas.

Sekretessklausul

Det finns vissa kontrakt (vid större affärer) där parterna önskar en sekretessklausul, vilket i praktiken innebär att vissa speciella delar eller till och med hela avtalet ska vara hemligt. En sekretessklausul kan innehålla följande:

 • Besämda delar eller hela innehåller i kontraktet får ej delas med offentligheten under några omständigheter.
 • Sekretessen ska gälla under tiden för avtalet men också efter dess slut
 • Parterna får ej sprida information om varandras företag
 • En part får ej nyttja information om motpartens företag enligt avtal
 • Skadestånd eller vite ska betalas vid avtalsbrott

Avtalstider och uppsägning

Avtalstid är en viktig aspekt som bör bestämmas av partnerna i ett avtal om samarbete. Om inget annat anges i avtalet så träder det i kraft från den dagen då det undertecknades. Avtalet kan vara giltigt under en viss tidsperiod. En viss tidsperiod kan bestämmas beroende på samarbete, utförande och till exemel när en tjänst ska slutföras. Många samaarbetsavtal är giltiga tills vidare, då kan det vara rekommenderat att ha med en uppsägningsklausul. Ett slutdatum är klokt att ha med i avtalet. Det är mycket vanligt att en uppsägning har en uppsägningstid på t.ex. 90 dagar. Det är lämpligt att uppsägningstiden börjar gälla från den tidpunkt då parten meddelar den andra parten att den vill säga upp avtalet om samarbete.

Vad bör ett samarbetsavtal innehålla?

Samarbetsavtal kan se ut på en del olika sätt, allt beror på de konkreta behoven och förutsättningar som finns vid partnerskapet. Ett tips är att ha med nedastående frågeställningar:

 • Vilka parter ingår avtal?
 • Vilket syfte har er samarbetet?
 • Vad är det som exakt ska ingå i ert samarbete?
 • Vilka tjänster ska ej ingå i avtalet?
 • Vilka parter/personer är ansvariga för vad?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har parterna?
 • Vilka betalningsvillkor ska fastställas?
 • Ska avtalet gälla under avsedda tidsperioder? Eller löpande?
 • Ska ett slutdatum bestämmas för samarbetet?
 • Vad sker i fall en part vill avsluta avtalet innan bestämd tid?
 • Vem äger resultatet av samarbetet?
 • Behöver ni sekretessklausuler?
 • Hur ska eventuella tvister lösas?

Utforska möjligheter för finansering med Kompar

KOMPAR finns här för dig i form av en helt kostnadsfri jämförelsetjänst med en bekväm online plattform. Här hos oss kan du enkelt kan jämföra olika erbjudanden på lån för företag när du till exempel har planerar på göra nödvändiga investeringar för att ingå samarbete med ett annat företag för att kkunna växa din egen verksamhet.Hur kan vi hjälpa dig?