kreditbetyg
8/1/2020

Betydelsen av ditt företags kreditbetyg

‍Att driva ett företag är inte alltid enkelt, men när det väl går bra så kommer du säkerligen säga att allt hårt jobb var värt det. För att kunna nå dina mål så måste du vara snabb på att utnyttja möjligheter samtidigt som du sköter ditt bolag på ett ansvarsfullt sätt. Möjligheter som uppstår kan vara allt från att utveckla ditt erbjudande, köpa ny utrustning eller investera i ny personal. Däremot så kräver de flesta möjligheterna finansiering på ett eller annat sätt, vilket du som egenföretagare säkert känner till. Och för att kunna få finansiering så krävs det att man som egenföretagare agerar på ett ansvarsfullt sätt, vilket ofta reflekteras i ens kreditbetyg. I den här artikeln går vi igenom hur du som egenföretagare bör agera ansvarsfullt för att kunna bibehålla ett bra kreditbetyg och få finansieringen som krävs i situationer då du ser tillväxtmöjligheter.

Vad är ett företags kreditbetyg?

Varje egenföretagare som tänker strategiskt kring sitt bolag vet om att en hög kreditvärdighet innebär att det blir enklare att få tillgång till finansiering. Företagets kreditbetyg är ofta en avgörande faktor i om bolaget får ett lån eller inte.

Men vad är egentligen ett kreditbetyg? I enkla ordalag så är det ett betyg på företagets återbetalningsförmåga av skulder (lån, leverantörsskulder, etc.).

Om kreditbetyget är riktigt dåligt så kan det bli svårt att få tillgång till finansiering då banker och långivare bedömer sannolikheten att företaget återbetalar lånet som låg. Däremot finns det alltid alternativ för företag med dåliga kreditbetyg och vi har hjälpt många företag att hitta lån när de inte trott att det var möjligt. 

När banker och långivare gör en bedömning av ett bolags kreditvärdigheter kollar de på flera aspekter. Bland annat så kollar de på:

- Antal år verksamheten varit igång

- Betalningshistorik

- Hur företaget är finansierat idag

- Skattesiffror


För att säkerställa att ditt bolag har ett gott kreditbetyg räcker det med att tänka på ett fåtal, men viktiga, saker. Bedöms ditt företag som kreditvärdigt kan du nämligen dra nytta av följande fördelar:

- Att få tillgång till finansiering blir enklare

- Räntorna du får betala kan bli lägre

- Beloppet som går att låna kan bli högre

Vilka faktorer påverkar kreditvärdighet?

Mycket av vad som händer i ens vardag avgörs av slumpen. Ibland kan slumpen medföra att ens företag hamnar i ekonomiska trångmål. Det händer för många och vi på KOMPAR ser det ofta hos våra klienter. Däremot så finns det ett antal saker som man som egenföretagare kan göra för att säkerställa att ens kreditbetyg håller en god nivå. Vissa av dem kan tyckas

Många egenföretagare missar att vidta enkla åtgärder på grund av allt jobb som krävs för att driva ett företag på en daglig basis. Men om du följer nedanstående enkla regler så kommer du att kunna bibehålla en god kreditvärdighet i långivarnas ögon. Och det kommer säkerligen hjälpa dig i ditt företagande också.

- Betala fakturor i tid

- Upprätta längre betalningsperioder med dina leverantörer

- Betala lån och krediter enligt överenskommelse för att skapa en god kredithistorik

- Håll koll på ert kreditbetyg löpande

- Se till att hålla en god balans av egna och lånade medel

- Rapportera och följ upp gällande felaktigheter i leveranser

Det är alltid en bra idé att vara noggrann med att sköta grunderna i sitt bolags aktiviteter. För att vara en bra och framgångsrik egenföretagare behöver du även vara pålitlig utifrån långivares perspektiv. Lite skämtsamt kan man säga, var som en Lannister, betala alltid dina skulder. Var alltid ansvarsfull och pålitlig mot långivare, dina klienter och dina leverantörer. Detta gör att du får ett gott rykte och att det blir enklare för dig att driva affärer.

Oavsett om din ekonomi ser god ut eller om du går igenom en lite svårare period för tillfället så hjälper vi gärna till med att hitta företagslån till bäst villkor för dig. Så att du kan fortsätta driva ditt företag som en pålitlig entreprenör. Läs mer om våra företagslån här!