Planera företagslån och dina affärs avsikter på ett smart sätt

Endast 16 % av alla människor håller sina nyårslöften. De flesta slutar inom en till sex veckor och många upprepar sina löften varje år. Vill du uppnå dina affärsmål och undvika detta? Läs vårt senaste inlägg för att få veta mer!

Smart företagslån
 • Agnes Sitarz
  Agnes Sitarz
 • 4
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  August 22, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Hur uppnår man sina mål på ett effektivare sätt?
 • check
  Hur sätter man upp mål med hjälp av smart?
 • check
  4 exempel på hur man använder smart

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

Forskning visar att endast 16 procent av alla människor kan hålla sina nyårslöften. Majoriteten av dem ger upp inom en till sex veckor efter att de börjat, och många av dessa löften upprepas år efter år. Vill du veta hur du kan undvika detta och uppnå dina affärsmål? Läs gärna vårt senaste inlägg för att veta mer!

Planera företagslån och affärer på ett smart sätt

Forskning visar att endast 16 procent av alla människor kan hålla sina nyårslöften. Majoriteten av dem ger upp inom en till sex veckor efter att de börjat, och många av dessa löften upprepas år efter år. Vill du veta hur du kan undvika detta och uppnå dina affärsmål? Läs gärna vårt senaste inlägg här nedan.

I början av ett nytt år gör miljontals människor nyårslöften - mål som de vill uppnå under de kommande månaderna. Men de flesta människor klarar inte av att uppnå dessa mål och skyller på brist på tid, resurser eller motivation, eller på att de tappar sin entusiasm efter att de har börjat.

För att uppnå dina affärsmål kan du kanske snart behöva lite extra pengar. På KOMPAR jämför vi olika banker och finansbolag på den svenska marknaden åt dig, kostnadsfritt och utan några som helst förpliktelser. Vill du uppnå dina affärsmål med en extra knuff? Skicka i så fall in din ansökan här.

Se till att sätta upp smarta mål

I vår nyårsartikel för er som driver eget kom vi med lite inspiration för att välja ett par nyårslöften för 2022. Men hur lyckats man att fullfölja goda planer i praktiken? Företagskonsulter rekommenderar att man sätter upp mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna (SMART). Med andra ord, smarta mål.

Denna SMART-ram hjälper dig att avgöra vilka planer du realistiskt sett kan uppnå. Se också till att du fastställer en tidsperiod inom vilken du vill uppnå dina mål. Den ordspråksmässiga tickande klockan hjälper dig att hålla dig på rätt spår och hålla farten mot ditt mål uppe.

1. Kärnan: hur sätter man upp affärsmål?

Tänk på de mål du vill sätta upp och fråga dig sedan om de är rimliga utifrån SMART-principerna. Du bör sträva efter att göra dina affärsmål så specifika som möjligt. Säg inte bara att du vill öka försäljningen - säg att du vill uppnå en viss försäljning inom de kommande sex månaderna.

Det räcker inte heller att bara sätta upp ett mål. När du väl har en målpunkt måste du skapa en plan för att nå dit. Låt oss säga att du vill sätta upp ett mål om att expandera din verksamhet med 30 %. Du kommer då att vilja vidta åtgärder för att säkra ett företagslån, anställa fler anställda, öka produktionen och hitta ett större utrymme.

Dela upp ditt stora mål i små delar. Stora problem kan lösas stegvis. Målen kan också uppnås i små steg. Ge dig själv en tidsfrist inom vilken du måste ha uppnått varje del av det större målet. Dessa mindre steg gör det större målet mindre skrämmande och därmed lättare att nå.

2. Om kronor och ören: Sätt upp försäljningsmål

Vissa affärsmål måste vara exakta och mätbara, t.ex. försäljningsmål. Alla försäljningsmål bör börja med en baslinje. För att veta om din försäljning ökar behöver du en ögonblicksbild av var du befinner dig nu. Ställ dig själv följande frågor för att fastställa en baslinje för dina försäljningsmål:

- Vad är det genomsnittliga antalet kunder per månad?

- Vad är den genomsnittliga försäljningsvolymen?

- Har din försäljning ökat eller minskat under det senaste året?

När du har svarat på dessa grundläggande frågor kan du gå vidare till det du vill göra. Du kan välja att sätta upp ett mål att sälja en viss mängd varje månad. Eller så kan du mäta försäljningstillväxt som en ökning av den totala försäljningen med en viss procentandel. Du kan också sätta upp ett försäljningsmål för att sälja en viss mängd produkter.

Oavsett vilka försäljningsmål du sätter upp vill du mäta framstegen.

De flesta konsulter rekommenderar att du delar upp försäljningsmålen i mindre mål under en kortare tidsperiod, t.ex. vecko- eller månadsmål. Genom att mäta försäljningsmålen i mindre steg kan du få feedback i realtid om hur försäljningen går. Du kan sedan justera din affärsstrategi under tiden för att öka försäljningen, stoppa det som inte fungerar och prova nya taktiker i tid, i stället för att spela ikapp i slutet av ett dåligt försäljningskvartal.

3. Att mäta andra mål

Försäljningssiffrorna lämpar sig lätt för att sätta upp mål och följa upp dem. Men hur är det att mäta andra affärsmål? Vad händer om du vill revidera dina produktionsmetoder, betala av ett företagslån, erbjuda ett nytt utvecklingsprogram för anställda eller ändra ditt sätt att anställa nya medarbetare? Du kan inte få dessa mätningar från bokföringsprogrammen, så hur kan du ta itu med dem?

För den typen av mål är det bäst att sätta en tidsfrist (plus mindre delmål) och sedan registrera de framsteg du gör. Det kan vara så enkelt som att skriva in dina framsteg i en dagbok. Det finns också program som Evernote eller Goalscape som kan hjälpa dig att hålla reda på dina mål och även skicka påminnelser för att hålla dig på rätt spår och hjälpa dig att inte glömma viktiga saker som att betala av ett lån för företag.

4. Uppfyll dina mål som småföretagare

Kundlojalitetsprogram och andra belöningsprogram fungerar bra för många företag, från detaljhandel till restauranger. Mest effektiva av dessa är de graderade belöningar som bygger på det grundläggande konceptet "ju mer du spenderar, desto mer tjänar du". För att tjäna mer måste du få dina kunder att spendera mer, vilket leder till lönsamhet. Försök att göra dina belöningsprogram unika, roliga och att de skiljer sig åt från mängden.

Att lära sig att sätta upp mål och sedan arbeta mot dem är en viktig färdighet för alla småföretagare. SMART-målsättningen kan hjälpa dig att sätta upp, följa upp och fullfölja dina mål genom att hjälpa dig att skapa en handlingsplan för att lyckas.

Slutligen kommer vi att ge dig några exempel på andra företag som har använt SMART för att definiera sina affärsmål.

1. Skapa en marknadsföringsplan för ett nytt företag inom en månad.

När du startar ett nytt företag är det viktigt att ha en bra plan. Att skapa en marknadsföringsplan för det nya företaget är ett viktigt SMART-mål.

Specifikt: Vi måste skapa en marknadsföringsplan med ett specifikt schema som vi kan följa för att se till att vi har täckt in den viktigaste informationen.

Mätbart: Varje vecka i månaden kommer vi att avsluta 25 % av planens detaljer, så att den kommer att vara klar inom en månad.

På rätt spår: Utan en solid plan för marknadsföring saknar företaget en viktig del av sin framgång.

Realistiskt: En månad borde vara mer än tillräckligt för att göra alla marknadsundersökningar och affärsanalyser som behövs för att skapa en bra marknadsföringsplan.

Tidsbunden: Tidsfristen är en månad.

2. Återbetala företagslånet på 100 000 kronor inom 30 månader.

Att sätta upp ekonomiska mål är ett viktigt steg för att få kontroll över företagets ekonomi. Ett SMART-mål kan till exempel vara att betala av ett lån för företag, vilket gör att mer pengar blir tillgängliga för löneökningar och andra projekt.

Specifikt: Betala av ett företagslån på 100 000 kr.

Mätbar: Vi kan mäta framstegen genom att kontrollera våra kassakonton löpande och hålla reda på hur det går från månad till månad.

På rätt spår: Under året kommer vi att lyfta fram utvecklings- och projektmöjligheter som kan dra nytta av mer investeringar när skulden är avbetald.

Realistiskt: Vi kommer att uppnå detta genom att spendera mindre pengar på poster som är relaterade till vårt tillväxtmål och vi kommer att uppmuntra leverantörer att betala i tid och fullt ut.

Tidsperiod: Vi kommer att nå vårt mål inom 30 månader.

3. Öka cold calling med 10%

I många företag är spontana samtal nyckeln till försäljning. Oavsett om du säljer till företag eller privatpersoner, om din affärsmodell kräver att du når ut, kan kallsamtal vara nyckeln till att sätta högre försäljningsmål, vilket visas i det här exemplet med SMART-mål.

Särskilt: Vi vill göra 10 % fler kalla samtal i år än förra året.

Mätbar: Det är lätt att jämföra antalet samtal från förra året med antalet samtal från i år.

Åtgärder: Om konverteringsgraden för våra samtal förblir konstant kommer det att öka våra totala intäkter.

Realistiskt: Vi kan lägga till incitament för att uppmuntra vårt team att ringa fler samtal. Om vi behöver anställa fler personer eller överföra några deltidsanställda till heltid kan vi också göra det.

Tidsperiod: Vi har fram till slutet av året på oss att uppnå detta mål.

4. Öka trafiken på din webbsida med 25 % fram till december 2022.

Om din webbplats är framgångsrik är du redan medveten om din totala konverteringsgrad, både när det gäller klick från sökmotorer och sociala medier och när det gäller intäkter som genereras per klick. Om du ökar trafiken på din webbplats kommer du att öka dina intäkter, så länge som din försäljningskonverteringsgrad förblir relativt konstant, i detta SMART-exempel på affärsmål.

Särskilt: Öka antalet besökare på vår webbplats med 25 %.

Mätbar: Öka antalet besökare från 100 000 till 125 000 per år.

Åtgärder:  Ju mer trafik vi har, desto mer pengar tjänar vi och desto större är vår räckvidd.

Realistiskt: Vårt team för inkommande marknadsföring har solida strategier för sociala medier och skapande av innehåll. Vi kan anlita ytterligare experter vid behov för att öka vår synlighet och webbtrafik.

Tidsperiod: Vi vill uppnå detta mål senast i december 2022.


Hur kan vi hjälpa dig?