Beräkna kostnader: lån med rak amortering vs. annuitetslån

Använd det kostnadsfria verktyget för att enkelt beräkna och jämföra de totala räntekostnaderna för lån med rak amortering och annuitetslån!

Långivare för både privata lån och företagslån erbjuder lån och krediter med olika typer av återbetalningsplaner. Till exempel lån med rak amortering, annuitetslån, amorteringsfritt lån (även kallat bullet-lån) eller kombinationer av dessa olika typer av lån. De vanligaste lånen är lån med rak amortering och annuitetslånet.

Eftersom återbetalningsplanerna för lån med rak amortering och annuitetslån skiljer sig åt är det inte lätt att jämföra de faktiska räntekostnaderna för dessa lån. Använd det kostnadsfria verktyget här nedan för att enkelt beräkna och jämföra de totala räntekostnaderna för lån med rak amortering och annuitetslån!

Lånebelopp
kr
Lånetiden i månader
Ränta
(Ange räntan och ränteberäkningsperioden)
Annuitetslån
Återbetalning av livräntelån
0 kr
Ränte livräntelån
0 kr
Amortering
Återbetalning av linjärlån
0 kr
Ränta linjärlån
0 kr

Vad är ett lån med rak amortering?

Den totala månadskostnaden för ett lån med rak amortering består av kapital och ränta. Med ett lån med rak amortering är återbetalningen densamma under hela löptiden. Om du till exempel lånar 3 600 euro med en löptid på 3 år (36 månader) är den månatliga återbetalningen 100 euro under hela löptiden. Räntan betalas vanligtvis på den återstående skulden. Det belopp du betalar i ränta minskar också.

Eftersom den månatliga återbetalningen är densamma under löptiden och räntekostnaderna sjunker, är den totala månadskostnaden högst i början och sjunker under löptiden.

Vad är ett annuitetslån?

Med ett annuitetslån betalar du ett fast belopp av kapital och ränta till långivaren varje månad. Detta belopp kallas också för annuitet och är detsamma under hela lånetiden.

Som diagrammet nedan visar betalar du en relativt stor ränta i början av löptiden (eftersom det återstående utestående lånet är större, för vilket du betalar mer ränta) och en relativt stor amortering i slutet av löptiden.

Rak amortering vs annuitetslån

Ett lån med rak amoertering har följande fördelar: Det är billigare under hela löptiden. Månadskostnaderna minskar gradvis, vilket skapar utrymme i kassaflödet för andra initiativ.

Ett annuitetslån har följande fördelar: I början av löptiden är det månatliga åtagandet för ett annuitetslån lägre än det månatliga kostnaderna för ett lån med rak amortering. Det månatliga åtagandet är detsamma under hela löptiden för annuitetslånet för företag, så att du vet exakt vilken betalning som du ska ta med i din budget.

Vilken lånform är bättre?

Om ett lån med rak amortering eller ett annuitetslån är bättre beror på din situation eller ditt företags situation. Behöver ditt företag ett fast månadsbelopp under hela löptiden för företagslånet? Behöver ditt företag ett lägre månadsbelopp under den första låneperioden? Eller vill du betala tillbaka tidigare, så att du betalar så lite ränta som möjligt? Ett lån ska passa din ekonomiska situation eller ditt företags finasiella situation.

Ansök om företagslån

Är ditt företag i behov av fiansering och vill du undersöka möjligheterna att få ett företagslån? Ansök om ett företagslån genom KOMPAR! Vi samarbetar med mer än 20 olika långivare, vilket ökar dina chanser att hitta ett företagslån som passar din affärssituation. Erbjudandena omfattar både annuitetslån och lån med rak amortering. Oavsett vilken typ av lån du erbjuds - annuitetslån eller lån med rak amortering - erbjuder vi en kostnadsfri tjänst som gör det möjligt för dig att jämföra alla olika erbjudanden och den totala kostnaden för företagslån.

Har du frågor om lån med rak amortering eller annuitetslån för ditt företag? Våra rådgivare hjälper dig gärna och svarar på alla dina frågor. Eftersom KOMPAR inte är knuten till någon specifik långivare erbjuder vi oberoende råd och vägledning med fokus på ditt företags unika situation.

Hur kan vi hjälpa dig?