Resultatbudget - ett enkelt verktyg

Med det enkla verktyget kan du snabbt och enkelt räkna ut hur mycket du behöver sälja för att nå noll.

När du driver ditt eget företag och har det fullkomliga ansvar för hela verksamheten är det nödvändigt att ha en budget att utgå ifrån när  man ska göra planeringar inför framtiden i företaget. Med hjälp av det enkla verktyget som befinner sig här nedan, kan du snabbt och smidigt räkna ut hur mycket du behöver sälja för att gå med vinst eller se om din budgeterade försäljning och kostnader kommer att leda till en förlust.

Intäkter (exkl. moms)
Försäljning av varor
Vad dina kunder betalar för de varor du säljer (exkl. moms)
kr
Försäljning av tjänster
Vad dina kunder betalar för de tjänster du säljer (exkl. moms)
kr
Pris exklusive moms
0 kr
Kostnader (exkl. moms)
Produktions- och varukostnader
Vad bolaget betalar för att producera / köpa in varor (exkl. moms)
kr
Hyreskostnader
Vad företaget betalar i hyra (exkl. moms)
kr
Personalkostnader
Summan av löner, sociala avgifter och försäkringar sombolaget betalar
kr
Marknadsföring- och försäljningskostnader
Summan av annonskostnader, give aways, och externa säljare
kr
Avskrivningar (värdeminskning)
Kostnader för invetarier och maskiner som fördelas över flera år.
kr
Övriga kostnader
Summan av alla övriga kostnader du inte redan fyllt i
kr
Totala kostnader
0 kr
Resultat (Vinst / förlust)
0 kr

Hur kan vi hjälpa dig?