Val av företagsform - Hur skiljer de sig åt?

En kort sammanfattning av vad som kännetecknar varje företagsform samt mer detalj i en tabell.

Beroende på vilken bolagsform man väljer för sitt företag så ser förutsättningarna olika ut, då de fungerar på olika sätt. Vilken typ av bolagsform som man bör välja beror på dina egna förutsättningar, vilken typ av affär och verksamhet du ska syssla med, om du ska arbeta i bolaget ensam eller om ni är flera. Nedan har vi gjort en kortare sammanfattning om vad som kännetecknar respektive bolagsform samt mer detaljerat i en tabell. Källan för all information är verksamt.se.

Enskild näringsverksamhet: Även kallad enskild firma. Kan passa för en person som vill starta bolag ensam och som vill minimera mängden pengar som behövs för att starta verksamheten (det finns inga krav på hur mycket kapital man måste starta firman med). Däremot bör man ha i åtanke att verksamhetens ekonomi och ens egen ekonomi är densamma om man har en enskild firma.

Handelsbolag: Ett handelsbolag lämpar sig när man är två personer som vill starta ett bolag, men då dessa inte vill gå in med kapital i det från början (då det inte finns några kapitalkrav). Däremot är ägarna personligt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag: Liknar handelsbolag, men skiljer sig åt på så sätt att det finns möjlighet att ge en person hela ansvaret för företagets skulder.

Aktiebolag: Kräver ett startkapital om minst 50 000 kr och kan startas av en eller flera personer. Bolaget blir en juridisk person, vilket innebär att ägarna inte bär ett personligt ansvar för företagets skulder och åtaganden (gäller inte vid skatteskulder).

Ekonomisk förening: Kräver minst tre personer och det ekonomiska ansvaret är begränsat till den insats de satt in i föreningen.

I nedanstående tabell går vi mer detaljerat igenom hur de olika bolagsformerna skiljer sig åt. Om tabellen ser konstig ut på mobil kan du ladda hem en PDF version av den via länken nedan.

PDF-format av tabellen (mobilanpassad)

Hur kan vi hjälpa dig?