Räkna ut lön och timarvode

Vilket pris bör du fakturera din kund för att du ska få en viss lön?

Frågan är vanligt förekommande bland egenföretagare som erbjuder sina kunder tjänster i form av sin tid och kompetens. Vi har gjort det enkelt för er att räkna ut vilket timarvode du bör fakturera för att få en viss lön.

Hur räknar vi ut lönen och timarvodet?

Uträkningen av lönen och det timarvode du bör fakturera din kund bygger på en del olika värden som du fyller i och antaganden som vi gör, vilka båda i slutändan påverkar vad vi föreslår att du fakturerar din kund (det vill säga resultatet). Nedan går vi igenom resultaten och vad som påverkar dessa lite mer i detalj.

Lön före skatt

Hela uträkningen bygger på att du börjar med att definiera vad du vill ta ut i lön före skatt. Här är det värt att ta i hänsyn hur hög din beläggning kommer att vara; det vill säga hur stor del av året du kommer arbeta för en kund och därmed fakturera dina timmar. Det är vanligt att konsulter och frilansare fakturerar ett högt timarvode för att kompensera för de tiderna under året som de inte har några kunder.

Sociala avgifter bör inkluderas i timarvodet

I och med att du kommer att behöva betala sociala avgifter på din egen lön så bör du även inkludera dessa i vad du fakturerar din kund.

De sociala avgifterna påverkas av vilket år du är född samt om du driver ett aktiebolag eller en egen firma (i vilket fall uträkningen tar i hänsyn Skatteverkets schablonavdrag för sociala avgifter, men inte egenavgifter vilka i vissa fall kan dras ned till 7.5%).

Kompensera för eventuell tjänstepension

Då en arbetsgivare i normalfallet även betalar en tjänstepension till den anställda behöver du ta detta i hänsyn som egenföretagare. I uträkningen lägger vi till tjänstepension på ca. 5%. Däremot gäller detta endast för de som är födda 1952 eller senare.

Kompensera även för ej betald semester

Då en anställd även får betald semester från sin arbetsgivare, medan en egenföretagare behöver betala för semestern själv, så bör du även kompenseras för detta av din kund. I uträkningen har vi räknat på 12%, vilket motsvarar ca. 6 veckors betald semester per år.

Dra av övriga kostnader

Se även till att lägga till övriga kostnader som bolaget har i samband med arbetet du utför för kund. Gör du inte det kommer dessa istället att dras av från din lön. Exempel på kostnader du bör dra av är administrativa kostnader, resekostnader, materialkostnader och försäkringar.

Hur räknar jag ut timpriset och lönen om vi är flera?

Du kan helt enkelt använda dig av kalkylatorn ovan för att räkna ut timpriset för både dig och eventuella anställda, vilket kommer ge dig ett genomsnittligt timpris. För att göra detta bör du summera vilken lön du vill betala till dig själv och dina anställda. Fyll sedan i summan i fältet för önskad månadslön.

Vill du istället få fram timpriset för respektive person kan du helt enkelt fylla i en i taget.

Hur kan vi hjälpa dig?