Beräkna månatliga återbetalningen för annuitetslån

Använd det kostnadsfria verktyget nedan för att enkelt beräkna den månatliga annuiteten! Verktyget ger också en inblick i den totala räntan som du betalar under löptiden.

Beräkna den månatliga räntan. Annuietslån och en anpassad avbetalningsplan är mycket vanlig för privata lån, och det blir också allt vanligare för företagslån. Du vet vanligtvis vilken löptid lånet har, vad räntan är och om det är ett annuitetslån. Men det är inte inte alltid helt solklart vad exakt det är för belopp som du måste betala till långivaren varje månad.

Lånebelopp
kr
Lånetiden i månader
Ränta
(Ange räntan och ränteberäkningsperioden)
Livränta (inlösen) per månad
0 kr
Total återbetalning
0 kr
Total ränta
0 kr

Vad är annuitetslån?

Med ett annuitetslån betalar du ett fast belopp av kapital och ränta till långivaren varje månad. Detta belopp kallas också för annuitet och förblir detsamma under hela lånets löptid. Som diagrammet nedan visar betalar du en relativt stor ränta i början av löptiden (eftersom det återstående utestående lånet är större, för vilket du betalar mer ränta) och en relativt stor amortering i slutet av löptiden. Detta gör att det är ganska komplicerat att beräkna den månatliga räntan i vissa fall.

Varför ett annuitetslån?

Ett annuitetslån har två stora fördelar: den månatliga förpliktelsen är densamma under hela löptiden för annuitetslånet för företag, vilket innebär att du vet exakt vilken betalning du ska ta hänsyn till i din budget. Under den första perioden är den månatliga skulden för ett annuitetslån lägre än den månatliga skulden för ett linjelån.

Har ett annuitetslån några nackdelar?

Ett annuitetslån har också två nackdelar jämfört med ett lån med rak amortering. I slutet av löptiden har ett annuitetslån en något högre skuld än ett lån med rak amortering. De totala kostnaderna för annuitetslånet är högre, eftersom relativt sett betalas det av mindre i början av löptiden, och mer ränta betalas sedan på det högre utestående lånebeloppet.Vi har också utvecklat ett verktyg som gör det möjligt för dig att beräkna skillnaden i kostnader mellan lån med rak amortering och ett annuitetslån. På den sidan finns också en detaljerad förklaring av skillnaderna mellan rak amortering och ett annuitetslån.

Jämför företagslån

När du jämför olika företagslån och måste välja det som passar ditt företag, fundera på vilken typ av företagslån som passar bäst för ditt företag och din ekonomiska situation: ett annuitetslån eller rak amortering. Oavsett vilken typ av lån du väljer - annuitetslån eller rak lån - erbjuder vi en kostnadsfri tjänst som gör det möjligt för dig att jämföra alla olika erbjudanden om företagslån.

Vi samarbetar med mer än 20 olika långivare, vilket ökar dina chanser avsevärt att hitta ett företagslån som passar din affärssituation; erbjudandena omfattar både annuitetslån och raka företagslån. Fyll i en ansökan och väx ditt företag idag.

Har du frågor om annuitetslån för ditt företag? Våra rådgivare hjälper dig gärna och svarar på alla dina frågor. Eftersom KOMPAR inte är knutet till någon specifik långivare erbjuder vi oberoende råd och vägledning med fokus på ditt företags unika situation.

Hur kan vi hjälpa dig?