Gratis fakturamall

Gratis fakturamall för företag & frilansare

Ladda ner en gratis fakturamall i Word eller Excel format för att slippa skapa en från grunden själv. Mallarna går att anpassa efter ditt företags behov och det finns inga krav på hur ni använder er av mallen.

Fakturamall i Word och Excel

Ladda ner din fakturamall i Word här

Ladda ner din fakturamall i Excel här

Hur du fyller i mallen

Mallen innehåller alla fält som du behöver för att fakturera din kund. Du behöver endast byta ut informationen som står i mallen mot dina egna samt din kunds uppgifter. Kontaktuppgifter och betalningsuppgifter finns i fotnoten på mallen.

Börja med att fylla i ditt företags faktureringsuppgifter och kontaktuppgifter i mallen. Om du tycker att några av uppgifterna är överflödiga så är det bara att ta bort dem. Var försiktig med att ta bort för mycket, då viss information är obligatorisk enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen (läs mer om dess nedan). Spara därefter filen så att du kan återanvända den enkelt vid ett senare tillfälle.

Fyll därefter i din kunds kontaktuppgifter. Är det en återkommande kund kan det vara värt det att spara ned den som en separat fakturamall för just den kunden.

Fyll i beskrivning om produkten/tjänsten du sålt enligt följande:

Antal: Hur många timmar eller styck du fakturerar för
Enheter: timmar / styck
á pris: Priset du tar betalt per timme / styck exklusive moms
Moms i %: Vanligtvis 25%, men kan även vara lägre beroende på vad det är du säljer
Moms i kr: Procentsatsen av momsen gånger styck- / timpriset
Belopp i kr: Antalet gånger priset per timme / styck inklusive moms

Summera slutligen det totala beloppet som din kund ska betala och välj sedan att spara fakturan som en PDF. Använder du sig av fakturamallen i Excel summeras beloppen åt dig.

Letar du efter en mall för en likviditetsbudget? Här har vi en gratis för dig!

Fakturaunderlag - Obligatorisk information

Som ovan nämnt är vissa uppgifter obligatoriska enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen. Nedan går vi igenom dessa uppgifterna.

Fakturadatum och förfallodatum: Det vill säga när fakturan är utfärdad och när fakturan ska betalas.

Fakturanummer: Ett unikt nummer för fakturan så att den kan särskiljas under ett specifikt räkenskapsår (samma nummer kan alltså användas ett annat år). Med andra ord ska två fakturor inte ha samma fakturanummer under ett och samma år. Vanligt är att man ger ett löpande nummer. Till exempel så skulle den första fakturan för 2018 kunna ha fakturanumret 2018001 och den andra ha fakturanumret 2018002.

Säljarens momsregistreringsnummer: Även kallat VAT-nummer, behövs för att säljaren ska kunna identifieras. Ditt momsregistreringsnummer är uppbyggt av SE, ditt organisationsnummer och 01. Om ditt organisationsnummer är 0123456789 så är alltså ditt momsregistreringsnummer SE012345678901.

Säljaren och köparens namn adresser: Det ska vara tydligt vem säljaren är och vem kunden är på fakturan.

Sålda tjänster / varor: Fakturan bör specificera tydligt vilka tjänster eller varor det är som har sålts. Här behöver man även inkludera mängden varor eller tjänster som har sålts. Mängden varor specificeras normalt som styck medan tjänster ofta specificeras som timmar eller styck av en tjänsteprodukt (när man sålt till ett bestämt pris till exempel).

Fakturaposter (beskattningsunderlag): För beskattningsunderlag bör en faktura innehålla en beskrivning av produkten eller tjänsten som sålts, styckpris före moms, mängden som sålts, momssats och fakturans totalbelopp inklusive moms.

Moms: Momsen bör även beskrivas i en totalsumma av produkterna / tjänsterna man sålt.

Fakturans totalbelopp: Slutligen så bör fakturan även inkludera totalbeloppet som kunden ska betala.