Gratis mall för att göra din likviditetsbudget

Ladda ner en gratis mall som hjälper dig att göra en likviditetsbudget med instruktioner inkluderade i filen.

Ladda ner en gratis mall som hjälper dig att göra en likviditetsbudget med instruktioner inkluderade i filen. Vi går dessutom igenom hur du fyller i mallen som finns nedan och vad du bör tänka på när du planerar din likviditet, oavsett om du driver ett aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

Mall för likviditetsbudget i Excel

Ladda ner mallen här

Vill du ha hjälp med att fylla i en mer utförlig budget som dessutom kan användas för att sedan kunna söka lån hos Almi? Klicka på den gula knappen till höger och fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Likviditetsbudget - vad är det egentligen?

En likviditetsbudget kan kort beskrivas som ett verktyg som hjälper dig att hålla bättre koll på om ditt företags pengar (likvida medel) kommer att räcka till.

Lite mer ingående så är det ett dokument där du fyller i faktiska siffror på vilka inbetalningar och utbetalningar du har utfört, hur mycket pengar du har på kontot idag, samt uppskattningar om kommande inbetalningar och utbetalningar. Budgeten visar sedan om dina pengar kommer att räcka till för att driva vidare bolaget eller om du behöver anpassa din planering genom att dra ned på utbetalningar eller öka dina inbetalningar.

Varför du bör ha koll på ditt företags likviditet

Vad många inte vet är att brist på likviditet är det huvudsakliga skälet till att företag går i konkurs och inte eventuella förluster. Självklart är de båda nära besläktade, men det är fullt möjligt att ett företag går med vinst men tvingas gå i konkurs på grund av bristande likviditet. Det kan komma att ske bolag när det har stora utbetalningar eller när inbetalningar sker långsammare än utbetalningarna. Ett exempel på en sådan situation är när företaget har produktionskostnader som måste betalas direkt, men kunderna betalar först månader efter att produkten har levererats.

Genom att göra en likviditetsbudget kan du alltså få bättre koll på ditt företags likviditet. Genom att kontinuerligt uppdatera budgeten med faktiska siffror vet du om du behöver göra något åt dina in- och utbetalningar.

Hur du fyller i mallen

Mallen innehåller alla fält som behövs för att göra en likviditetsbudget. På det första kalkylarket hittar du en standard mall, vilken summerar de vanligaste typerna av inbetalningar och utbetalningar som ett företag har. I det andra kalkylarket har vi lagt till utrymme för att du ska kunna lägga till inbetalningar och utbetalningar som är specifika för just ditt företag.

Börja med att fylla i hur mycket likvida medel (det vill säga pengar) ditt bolag hade på bankkontot och eventuellt i kontanter i början av den nuvarande månaden för månad 1 (cell D3). Fyll sedan i företagets uppskattade inbetalningar för den nuvarande månaden. Gör sedan samma sak med företagets utbetalningar. Har du svårt att komma på vilka typer inbetalningar och utbetalningar ditt företag har och hur stora dessa normalt är så är det en god idé att kolla på bolagets bankkonto för att se vilka typer av betalningar som gjorts de senaste månaderna.

Efter att du har fyllt i de uppskattade inbetalningarna och utbetalningarna för den nuvarande månaden och de kommande månaderna, så kommer budgeten att visa på hur ditt bolags likviditet kommer att utveckla sig över tid. Om den visar på minus någon månad så vet du att du troligtvis behöver dra ned på utbetalningar eller öka dina inbetalningar.

Nedanstående är en kort förklaring på respektive inbetalning och utbetalning som finns i vår mall av likviditetsbudgeten.

- Pengar i kassan den 1:a i månaden: Summan av de pengar ditt företag har den första månaden, till exempel på banken, i kassan, eller i plånboken.

- Betalningar från kunder (inklusive moms): Summan av de betalningar du räknar med att dina kunder kommer att göra under månaden. Det kan vara kontant försäljning eller fakturor som en kund betalar den här månaden.

- Nya lån: Om ditt företag har tagit ett lån som blir utbetalt under månaden så fyll i det här.

- Övrigt: Alla övriga inbetalningar fyller du i här. Exempel på övriga inbetalningar kan vara bidrag alternativt betalningar av försäkringsersättningar.

- Moms att få tillbaka: Om du räknar med att få tillbaka moms från skatteverket fyller du i det här.

- Moms att betala: Om du räknar med att behöva betala moms till skatteverket fyller du it det här.

- Löner: Här fyller du i summan av lönebetalningarna som görs under månaden, både till anställda och dig själv.

- Skatter och sociala avgifter: Om du ska betala någon typ av skatter eller sociala avgifter till skatteverket under månaden så fyller du i det här. Exempel på sådana utbetalningar är egenavgifter, arbetsgivaravgifter, F-skatt och anställdas skatter.

- Räntor/amorteringar: Räntebetalningar eller amorteringsbetalningar fylls i här.

- Hyra (inklusive moms): Här fyller du i den hyra du betalar under månaden.

- Betalningar till leverantörer (inklusive moms): Här fyller du i vad du betalar till dina leverantörer under månaden; antingen kontant eller fakturor som du betalar.

- Eget uttag enskild firma: Om du har egen firma och gör ett uttag fyller du i det här.

- Övrigt: Summera dina andra typer av utbetalningar här. Det kan till exempel vara för resor, förbrukningsmaterial, abonnemang och internet.

- Pengar i kassan den sista i månaden: Räknas ut automatiskt baserat på vad du fyllt i.

Letar du efter en gratis fakturamall? Vi har satt ihop en åt dig här!

Vad kan jag göra för att förbättra min likviditet?

Det finns en mängd olika sätt som gör att man kan förbättra sin likviditet och ofta beror det på varje enskilt företags eller bolags specifika situation och förutsättningar. Nedanstående är några exempel på hur du kan förbättra ditt bolags likviditet, utöver de två uppenbara faktorerna; det vill säga att dra ned på kostnader och öka försäljningen.

Betalningsvillkor - Kunder

Genom att ge era kunder kortare betalningsvillkor så kan ni minska mängden pengar som är uppbunden i fakturor och på så sätt förbättra er likviditet. Däremot så bör det tilläggas att kunderna kan komma att ogilla den kortare betalningstiden och därför köpa mindre vilket på så sätt kan ge en motsatt effekt än den man önskar uppnå.

Betalningsvillkor - Leverantörer

Om ni kan så försök att förhandla till längre betalningsvillkor på betalningar till era leverantörer. Längre betalningsvillkor till era leverantörer kommer att öka er likviditet i bolaget då ni inte behöver betala dem lika fort.

Minska lagret / Work in progress

Genom att minska mängden produkter ni har i lager, alternativt i produktion (kan även användas i samband med tjänstebolag), så kan ni minska mängden kapital som är uppbundet och på så sätt öka er likviditet.

Utforska nya betalningssätt

Är era kunder villiga att betala med kontanter eller kort? Om de är det kan ni öka er likviditet. Detta är också väsentliga aspekter som är värda att analysera i företaget.

Sök extern finansiering

Ta in extern finansiering, antingen genom en tillökning av aktiekapitalet eller genom lånefinansiering.

Vill du lära dig mer om hur du jämför företagslån kan du läsa mer här

Om ditt bolag söker extern finansiering hjälper vi gärna till. Vi ser till att våra kunder får erbjudanden från de största aktörerna inom företagsfinansering inom 24 timmar, helt gratis och med endast en UC som registreras. Genom att över telefon ställa frågor om våra kunders affärer skaffar vi en bredare bild av bolaget och dess finansiella situation. Vi skickar sedan ansökningar till ett flertal långivare samtidigt, som inom 24 timmar återkommer med bud om lånefinansiering. Våra kunder kan sedan ta beslut om de vill gå vidare med något av erbjudandena. Vill de inte det, så kostar det heller inget. Under processens gång finns vi alltid där som stöd och besvarar eventuella frågor och funderingar.

Hur kan vi hjälpa dig?