Vad kostar en anställd? Gratis uträkning!

Använd vårt nedanstående smidiga och kostnadsfria verktyg för att enkelt räkna ut vad en anställd kostar för ditt företag.

Använd vårt nedanstående smidiga och kostnadsfria verktyg för att enkelt räkna ut vad en anställd kostar för ditt företag. Uträkningen inkluderar både om du betalar tjänstepension eller inte. Uträkningen som finns nedan går igenom de olika bitarna och kostnaderna mer i detalj.

Månadslön för den anställda
kr
Månadslön för den anställda
Totala lönekostnader
Lön
0 kr
Semesterlön
0 kr
Arbetsgivaravgifter
0 kr
Total kostnad (exkl. tjänstepension)
0 kr
Kostnad / mån (exkl. tjänstepension)
0 kr
Totala lönekostnader + tjänstepension
Kostnad för tjänstepension
0 kr
Skatt på tjänstepension
0 kr
Total kostnad (inkl. tjänstepension)
0 kr
Kostnad / mån (inkl. tjänstepension)
0 kr

Hur har vi räknat ut kostnaden för den anställde?

Nedan går vi igenom steg för steg vad det är som påverkar kostnaden för en anställd.

Månadslön för den anställda

Uppenbarligen så börjar allt med vilken månadslön du har planerat att betala till personen du anställer. I vårt verktyg bygger uträkningen på att du fyller i bruttolönen, det vill säga lönen innan skatt och då sociala avgifter har dragits av.

För att hitta hur mycket snittlönen ligger på för ett visst yrke, kan du lätt söka på det genom SCBs lönesök som du hittar här. Genom deras sökfunktion kan du söka på ett visst yrke och sedan jämföra hur det skiljer sig beroende på ålder, utbildningsnivå, kön, osv.

När den anställda är född påverkar arbetsgivaravgifter

Beroende på när den anställda är född så behöver du betala olika nivåer av sociala avgifter. Generellt så gäller det att personer som har nått pensionsålder kostar mindre procentuellt i sociala avgifter. Däremot är det vanligt att lönerna är högre för äldre mer erfarna personer, varför du bör ta detta i åtanke också.

  • ‍För personer som är födda 1953 eller senare så gäller arbetsgivaravgifter om 31.42%.
  • För personer som är födda mellan 1938 och 1955 så gäller arbetsgivaravgifter om 10.21%.
  • För personer som är födda 1937 eller tidigare så gäller arbetsgivaravgifter om 0%.

Lönekostnaden uppstår endast för arbetad tid

I vår uträkning har vi gjort antagandet att den anställde arbetar 11 månader under ett år, och tar semester i 1 månad. Därav är årslönen 11 gånger månadslönen.

Semesterlön beräknas till 12% av lönen

Anställda har enligt svensk lag rätt till semesterlön. Denna beräknas som 12% av lönen och betalas normalt ut året efter att den anställda har tjänat in den. Däremot så inkluderas semesterlönen själv inte beräkningen av nästa års semesterlön. I vår uträkning har vi därför beräknat semesterlönen om 12% på 11 månaders lön, istället för hela året.

Uträkningen av semesterlönen blir med andra ord följande: 11 X månadslönen X 12% = Semesterlön.

Totala kostnad exklusive och inklusive pension och försäkringar

I uträkningen har vi valt att redovisa totalkostnaden för en anställd både exklusive och inklusive pension och försäkringar. I den första summan har vi alltså inte inkluderat kostnader för pension och försäkringar, medan vi har gjort det i den andra delen.

Anledningen till att vi har redovisat denna kostnad separat är att det beror på om du som arbetsgivare betalar tjänstepension eller inte. Om du är bunden till kollektivavtal är du skyldig att betala tjänstepension. Har du däremot inte anslutit ditt bolag till ett kollektivavtal så är du inte skyldig att betala tjänstepension och försäkringar förhandlar istället detta med dina anställda.

Generellt så används en schablonsmässig kostnad om 5% på den totala lönekostnaden. På tjänstepension och försäkringar är du dessutom skyldig att betala skatt, vilken beräknas på 4.5% av den totala lönekostnaden om de anställda är arbetare och 4.7% om de är tjänstemän.

Hur kan vi hjälpa dig?